Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp Quạt hút mùi

MÃ SẢN PHẨM: TD-675779950485 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
648,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2022200702000350
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Quạt tốc độ cao
Model thông số 3C: STF300, STF160, STF200, STF250, STF350, STF400; 22...
Thương hiệu: Dahua Chuangfeng
Mô hình: STF-300
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thiệu Hưng
Phân loại màu: 6 inch (phạm vi thông gió nhỏ) không được khuyến nghị để xả khói dầu 8 inch khói bếp và thông gió Phạm vi lớn 10 inch - xả khói và thông gió Nhà bếp khách sạn 12 inch - xả và thông gió 6 inch (phạm vi thông gió nhỏ) + Ống khói 2 mét + không nên dùng cho ống xả khói dầu Ống khói bếp 8 inch + Ống khói 2 mét Dải lớn 10 inch - ống xả khói + Ống khói 2 mét Bếp sau khách sạn 12 inch - ống xả khói + 2 -mét ống khói 6 inch (phạm vi thông gió nhỏ) + 6 mét ống khói + không nên dùng cho ống xả khói dầu 8 inch nhà bếp - hút khói và thông gió + 6 mét ống khói Phạm vi lớn 10 inch - hút khói và thông gió + 6 mét của ống khói 12 inch phía sau khách sạn Bếp - hút khói và thông gió + ống khói 6m 8 inch [điều chỉnh tốc độ] bếp - hút khói và thông gió (giá đỡ ngẫu nhiên) 10 inch [điều chỉnh tốc độ] phạm vi lớn - hút khói và thông gió 12 inch [ điều chỉnh tốc độ] bếp sau nhà hàng - Hút khói và thông gió 8 inch [điều chỉnh tốc độ] bếp - hút khói và thông gió + ống khói 2 mét (giá đỡ ngẫu nhiên) 10 inch [điều chỉnh tốc độ] phạm vi lớn - hút khói và thông gió + ống khói 2 mét Nhà hàng 12 inch [điều chỉnh tốc độ] Bếp sau - hút khói và thông gió + 2 mét ống dẫn khói Bếp 8 inch [điều chỉnh tốc độ] - hút khói và thông gió + 3 mét ống dẫn khói (giá đỡ ngẫu nhiên) Phạm vi lớn 10 inch [điều chỉnh tốc độ] - hút khói và thông gió + 3 mét ống khói 12 inch [điều chỉnh tốc độ] bếp sau nhà hàng - hút khói và thông gió + 3 mét ống khói 8 inch [điều chỉnh tốc độ] bếp - hút khói và thông gió + ống khói 6 mét (giá đỡ ngẫu nhiên ) 10 inch [điều chỉnh tốc độ] phạm vi lớn - Hút khói và thông gió + ống khói 6 mét 12 inch [điều chỉnh tốc độ] bếp khách sạn - hút khói và thông gió + ống khói 6 mét
Điện áp: 220V
Nhà sản xuất: Dile Fan Factory, Shangyu District, Shaoxing City
Mục số: bxscfj
Mức hiệu quả năng lượng: không có mức hiệu quả năng lượng
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp
Không cần lắp đặt di động cho thuê phạm vi mui xe thông gió quạt hút hộ gia đình quạt hút mạnh mẽ quạt hút nhà bếp hút khói quạt hút khói công nghiệp các loại quạt hút mùi nhà bếp

Customer Reviews

t *** 9 (khuyết danh)
2022.12.28
"Việc bảo vệ trong quá trình hậu cần là không đủ, và vòng tròn gió phía trước bị biến dạng. Hiệu ứng thông gió: có"
Tao *** Hui (khuyết danh)
2022.12.31
"Chất lượng rất tốt, thể tích không khí rất lớn, giá rẻ, rất đáng mua và nên mua. Chất lượng rất tốt, thể tích không khí rất lớn, giá rẻ, rất đáng mua và nên mua. Chất lượng rất tốt, thể tích không khí rất lớn, giá rẻ, rất đáng mua và nên mua."
Bảo *** Qing (khuyết danh)
2022.12.20
"Đóng gói cẩn thận, không bị hư hại, giao hàng nhanh."
sâu *** tôi (khuyết danh)
02.12
"Hiệu quả thông gió: tốt Công suất và hiệu quả năng lượng: công suất cao, hiệu ứng thoát khí tốt, giống như mô tả, đó là thứ tôi muốn, và âm thanh không lớn"
t *** 6 (khuyết danh)
02.18
"Hiệu ứng thông gió: hiệu quả là lý tưởng, lượng không khí gần và lượng không khí đầu ra lớn, công việc tốt về mọi mặt, và nó đáng được khen ngợi"
t *** 9 (khuyết danh)
02.17
"Đơn giản và thô sơ, giá rẻ và giá cả phải chăng. Dễ dàng cài đặt, rất hài lòng!"
d *** 0 (ẩn danh)
02.13
"Hiệu ứng thông gió: gió mạnh, hiệu quả hút khói tốt Hiệu quả năng lượng và năng lượng: tiếng ồn thấpTối nay tôi đã lắp thử, gió mạnh và có thể hút khói dầu, điện trở của cánh quạt rất nhỏ, phải là ổ bi nên không có ma sát, sử dụng được lâu."
lạnh *** w (ẩn danh)
02.12
"Sau khi sử dụng được 1 tuần thì tôi thấy gió rất mạnh, âm thanh êm hơn mong đợi rất nhiều, hơi nước khi nấu mì đã bị thổi bay hết, nếu nhà cho thuê không mua được máy hút mùi thì bạn có thể mua cái này"
s *** 7 (khuyết danh)
02.09
"Tiếng ồn thấp, gió mạnh, điều khiển dễ dàng, khen ngợi"
Tôi *** 8 (khuyết danh)
02.07
"Gió rất mạnh, giải quyết được vấn đề khói dầu làm phiền tôi, không cần lắp đặt, sau khi sử dụng có thể để ở nơi không nhìn thấy mà không ảnh hưởng đến mỹ quan của ngôi nhà."
Dương *** lan (khuyết danh)
01.06
"Hiệu ứng thông gió: khả năng hút khói rất mạnh, chúng tôi đặt nó trên ban công để chụp ảnh khói phụ, và công việc rất tốt! Hiệu quả năng lượng và năng lượng: một làn khói sẽ biến mất sau một thời gian, đủ năng lượng."
một *** n (ẩn danh)
01.29
"Mình chưa dùng nên chưa biết chức năng, máy có vẻ ổn, không tệ"
dòng *** 1 (ẩn danh)
02.15
"Hiệu quả thông gió: Chưa sử dụng nhưng hình thức rất cao, đường kính nặng, tay nghề rất tốt, nhìn có vẻ là hàng tốt, nên mua"
Đừng đùa ( ẩn danh)
02.14
"Chất liệu của quạt hút rất tinh tế và hoàn mỹ, gió mạnh, hiệu quả xả khói dầu rất tốt, hiệu suất chi phí cao, hậu cần xuất sắc"
Trương *** 5 (khuyết danh)
02.07
"Phong cách trẻ em đơn giản và thanh lịch, dễ lắp đặt, hiệu quả dùng thử tốt, lực hút tuyệt vời và độ ồn thấp!"
4 *** b (khuyết danh)
01.13
"Quạt hút này hút mạnh, nhìn đẹp, vừa vặn trên bậu cửa sổ bếp nhà mình, mình rất hài lòng với lần mua hàng này, cảm ơn sếp, lần sau mình sẽ mua lại!"
l *** 7 (khuyết danh)
01.08
"Hiệu ứng thông gió: gió mạnh! ! Tôi thực sự thích năng lượng và hiệu suất năng lượng: thật tuyệt và tôi thích ở nhà. Hãy nhanh lên và đừng chần chừ."
c *** a (khuyết danh)
02.13
"Hiệu suất năng lượng: Sản phẩm giống như mô tả. Sức mạnh rất mạnh, rất nên mua!"
z *** x (ẩn danh)
2022.12.19
"Quá trình hậu cần bị chậm trễ một thời gian, nhưng tôi hiểu rằng món đồ này là một món đồ tốt, cầm trên tay có cảm giác rất tuyệt và gió đủ mạnh để thổi bay con mèo."
m *** 9 (khuyết danh)
01.11
"Lực hút rất mạnh, khói bay ra sẽ không chạy lung tung, hút đi một lượt, không tệ, rất đáng để giới thiệu,"

0965.68.68.11