Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư

MÃ SẢN PHẨM: TD-595070242990 Đã bán 61
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
217,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
kích cỡ:
cực lớn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: LJJ/ Khung Đẹp
Chất liệu: sắt
phong cách: đơn giản
Không gian áp dụng: treo tường
Phân loại màu: 51 khung trắng, 60 khung trắng + khay (nhận xét màu), 60 khung trắng, 50 khung đen + khay (nhận xét màu), 60 khung đen, khung đen 35D, 61 khung đen, khung đen 35D + khay (màu nhận xét), 51 khung đen, 60 Giá đỡ + Khay màu đen (Ghi chú màu) Giá trắng 35D 45 Giá đen 50 Giá trắng 33 Giá trắng 50 Giá + Khay trắng (Ghi chú màu) 61 Giá trắng 35D Giá + Khay trắng (Ghi chú màu) 47 Giá đen 47 Giá trắng 50 Giá đen 33 Khung đen 45 Khung trắng 32 Khung đen 32 Khung trắng 65 Khung đen 65 Khung trắng 65 Pallet đen + đỏ 65 Pallet đen + trắng 65 Pallet đen + xanh 65 Khung trắng + pallet đỏ 65 Khung trắng + pallet trắng 65 Khung trắng + pallet xanh 46 khung trắng + khay (ghi chú về màu sắc) 46 khung đen + khay (ghi chú về màu sắc) 46 khung đen 46 khung trắng
Tổng trọng lượng: 0,75
Loại bình hoa: đế hoa
Chiều cao: dưới 15cm
Số mặt hàng: 23
Kích thước: Cực lớn
Đối tượng áp dụng: hoa/cây xanh
Khối lượng đóng gói: 1
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư
Ban công giá hoa sắt treo hoa đứng lan can chậu hoa móc treo mọng nước lan can hoa đứng lưới chống trộm có giá để đồ giá lưới an toàn chung cư

Customer Reviews

Chu *** 6 (ẩn danh)
08.14
"Lúc mua mình yêu cầu khung màu đen nhưng cửa hàng gửi cho mình khung màu cam mà không thèm xem, họ không xem xét yêu cầu của khách hàng chút nào, rất kém."
Bảo *** 7 (ẩn danh)
06.26
"Chất lượng quá kém, treo nghiêng, không thể chứa được chậu hoa, khung sắt quá nhỏ.Chất lượng thật khủng khiếp"
y *** 9 (ẩn danh)
05.07
"Chất lượng của giá treo hoa khá tốt, dây không mềm lắm nhưng vẫn có độ cứng nhất định, khi treo trên dây lưới bảo vệ mỏng cần đẩy móc vào trong để giảm độ nghiêng. Cá nhân tôi cho rằng loại giá đỡ hoa một lớp này có chất lượng tốt, di chuyển sẽ dễ dàng hơn và tránh được việc lớp trên cản ánh nắng của lớp dưới. Nhìn chung, nó là khá tốt."
b *** f (ẩn danh)
05.22
"Cái này hoàn toàn phù hợp với chiếc chậu dài Alice 470, rất phù hợp để trồng một số loại gia vị và rau ăn nhanh."
t *** 6 (ẩn danh)
2021.09.18
"Chất lượng rất tốt, tôi thích nó, và kích thước phù hợp"
Bài *** l (ẩn danh)
2022.10.17
"Dùng rất tốt, có lớp da chống gỉ, mình mua lại về và tự làm chân đế để ổn định hơn khi đặt chậu hoa."
Cảnh *** 0 (ẩn danh)
2022.10.30
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!thực tế"
Ngàn *** Ngàn (ẩn danh)
27/11/2022
"Nó khá mạnh và khá đẹp."
t *** 6 (ẩn danh)
2022.02.10
"Móc bị biến dạng khi đến nơi"
l *** h (ẩn danh)
24/06/2022
"Cái này đúng kích cỡ, tôi đã mua cái kia nhỏ hơn và rất chắc chắn."
w *** 3 (ẩn danh)
21/05/2022
"Nó không lớn lắm và chỉ có thể chứa được 2 chiếc chậu nhỏ."
Tông *** 7 (Ẩn danh)
2022.06.07
"Một chút biến dạng"
t *** 9 (ẩn danh)
2022.09.01
"Giá hoa có chất lượng tốt và kích thước phù hợp. đáng mua"
Mức độ thành công (ẩn danh)
01.11
"Rất tốt Tôi đã nghe dịch vụ khách hàng về kích thước."
t *** 3 (ẩn danh)
2021.12.31
"Tôi nhận được hàng không cong vẹo, toàn bộ hơi méo mó, khâu sản xuất khá kém, bỏ tiền ra thì nhận được."
l *** h (ẩn danh)
24/06/2022
"Tôi đã mua cái này nhỏ và nó rất chắc chắn."
Jian *** fang (ẩn danh)
2022.10.06
"Tiện lợi và thiết thực, phù hợp với chiều rộng tổng thể của tôi, tôi chỉ cần lót lớp xốp ở phía dưới là có thể giữ lọ hoa song song với mặt đất khi treo lên, rất dễ sử dụng và được đánh giá tốt."
Yu *** Jun (ẩn danh)
2022.05.09
"rất tốtHọ cũng tặng tôi những món quà miễn phí, điều đó khá tốt."
l *** 0 (ẩn danh)
25/08/2022
"Giao hàng nhanh, dày dặn hơn mong đợi, đáng mua lần nữa!"
t *** 8 (ẩn danh)
2022.03.07
"Nồi 0,5 gallon là được, nhưng nồi 1 gallon thì không."

0965.68.68.11