Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha

MÃ SẢN PHẨM: TD-631886195522
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
121,000 đ
số cực:
1P
2P
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: CNCSGK
Mô hình: DZ47-B63
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Chế độ cung cấp điện: DC
Điện áp: 1000V trở xuống
Dòng định mức: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Phương pháp dập tắt hồ quang: Máy cắt thổi từ tính
Loại bảo vệ rò rỉ: 1P
Số cực: 1P 2P
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha
Bộ định tuyến chuyển mạch không khí xe điện 12V24V 72 Volt Cổng ngắn hơn quá tải Bộ ngắt mạch 48V DC Mở cb chong giat mccb 3 pha

0965.68.68.11