BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh Đèn xông tinh dầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-676838940679 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
628,000 đ
hương thơm:
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
Ghi chú

Số lượng:
sản xuất tại Trung Quốc
Hương thơm: Xiaguang [Đá muối cam] Trà trắng [Pha lê trắng] Xiangfei [Pha lê hồng] Nước nông [Fluorite xanh] Tử đinh hương [Thạch anh tím] Biqiong [Opal] Thuốc nhuộm mực [Pha lê trà] Rouge [Pha lê đỏ] Xanh lá thông
Loại bao bì: Gói quà tặng
Phân loại màu: Người yêu hoa [Hương nhẹ] Cuộc gặp gỡ màu hồng [Hương nhẹ] Mùa xuân núi bạc [Hương nhẹ] Cây xô thơm muối biển [Hương nhẹ] Trà Darjeeling [Hương nhẹ] Cô người yêu [Hương thơm hoa] Khách sạn Hilton [Hương nhẹ] Yingli Xiao Freesia [ hương nồng] Trầm hương gỗ mun [hương nồng] Vần tre [hương nồng] Hoa mẫu đơn thổi chiều xuân [hương hoa trái] Khi hoa dành dành nở hoa [hương hoa trái] Hương hoa nhài thanh mát mùa thu [hương hoa trái] Trà tuyết rang tuyết thông [ hương gỗ] Tune] Nắng Mới Mật Như Đào [Hương Hoa Trái] Nước Chanh Whiplash [Hương Cam Quýt] Mời Mưa Vây Vườn [Hương Gỗ]
Trọng lượng (g): 500g
Thành phần: tinh dầu
Hiệu quả: Xoa dịu tinh thần Khác/khác
Danh mục sản phẩm: Máy khuếch tán không ngọn lửa
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh
BWcat không cháy tinh dầu thơm đèn ngủ khuếch tán đá trong nhà bền tinh dầu gia dụng ngủ spar quà tặng sinh nhật trang trí đèn xông tinh dầu đuổi muỗi máy xông tinh dầu điện máy xanh

Customer Reviews

t *** 4
Ngày 10 tháng 1 năm 2023 lúc 20:40Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Hậu cần nhanh chóng và đóng gói đúng chỗ. Khi bạn nhận được nó là hoàn tất. Các nút trên khung máy rất nhạy. Bạn có thể thay đổi màu sắc chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Hương thơm và ánh sáng có thể điều chỉnh ba màu thực sự rất có khí quyển. [Thêm bình luận] Hương liệu càng nhìn càng thích, để trên bàn nhìn rất đẹp và có mùi thơm, mùi gỗ dễ làm dịu đi, ánh sáng cũng rất thích mắt."
sữa trái cây
Tháng Một 04, 2023 lúc 11:26
"Chiếc đèn ngủ tinh dầu này thực sự rất đẹp, thật tuyệt vời! Có thể chỉnh ba cấp, đèn nào cũng đẹp, thật là thần tiên, bôi dầu mè lên đầu giường nhìn cũng thơm, ngủ sâu hơn trước."
nhiệt độ***
Tháng Một 04, 2023 lúc 16:44
"Hương thơm này thực sự là khí quyển! Có ba loại đèn, cá nhân tôi thích loại đèn ấm áp thứ hai. Khi sử dụng, tôi nhỏ tinh dầu, cả phòng ngủ có mùi thơm mơ hồ, rất hữu ích cho giấc ngủ. Tôi rất thích nó!"
o***o
Ngày 06 tháng 1 năm 2023 02:53
"Tôi rất thích máy khuếch tán hương thơm này. Viên đá khuếch tán màu hồng dịu dàng đầy trái tim nữ tính, mùi tinh dầu cũng siêu dễ chịu. Kiểu không dây không cần cắm điện nên rất tiện đặt ở bất cứ đâu"
t *** 5
Ngày 29 tháng 12 năm 2022 lúc 19:54
"Dầu thơm này cũng rất đẹp. Có ba mức độ ánh sáng có thể điều chỉnh. Nó là một lựa chọn hoàn hảo để làm đèn ngủ. Đặt một cái ở đầu giường sẽ cho bạn cảm giác nghi lễ. Sau khi thêm hai giọt tinh dầu, một mùi thơm thoang thoảng bay vào lỗ mũi, với hương hoa thoang thoảng và ánh sáng lung linh, bầu không khí tràn ngập"
anh ấy chết tiệt
Tháng Một 13, 2023 lúc 19:22
"Bao bì rất tinh tế, và hiệu quả thực sự đáng kinh ngạc, chụp tùy tiện rất tốt, và tràn ngập không khí như ở nhà! Tôi thích mùi Suối Núi Bạc lắm!"
tình yêu***7
Tháng Một 14, 2023 lúc 10:35
"Với liệu pháp hương thơm này, tôi cảm thấy rằng nó có thể giải tỏa sự mệt mỏi trong ngày, nó có hình thức đẹp, có thể sạc lại, dễ đặt và không bị ảnh hưởng bởi dây điện, ánh sáng cũng có thể được điều chỉnh, rất thiết thực."
một *** 0
Tháng Một 08, 2023 lúc 18:39
"Phong cách cao cấp và đơn giản rất hấp dẫn, phong cách ins rất tốt, và hiệu ứng khuếch tán hương thơm cũng rất tốt, thêm một vài giọt tinh dầu, và cả căn phòng đều thơm tho, đây là lần đầu tiên sử dụng loại đá khuếch tán hương thơm này, và trải nghiệm rất tốt. Chất lượng giấc ngủ cũng đã được cải thiện"
t *** 7
Ngày 06 tháng 1 năm 2023 13:25
"Tinh dầu thơm ấm áp giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn, có thể điều chỉnh ba màu ánh sáng, đá tinh dầu màu cam ở nhà rất ấm áp, tỏa hương ngào ngạt cả góc phòng ~ Tôi rất thích"
Chỉ *** cô gái (khuyết danh)
Ngày 20 tháng 12 năm 2022 lúc 13:12
"Bao bì và hình thức: Gói hàng siêu tốc rất ổn? Mình định mua thêm 1 cái nữa cho bạn thân, cả căn phòng tràn ngập mùi hoa lan Nam Phi, lưu hương rất lâu. Một cái gì đó như thế này giúp tăng cường hạnh phúc thực sự rất tuyệt. "
t *** 3
Ngày 18 tháng 12 năm 2022 lúc 20:27
"Đồ trang trí dầu thơm này đẹp quá! Ngoại hình cực chất, có cảm giác không khí như ở nhà ngay, đặc biệt là phần đế điều chỉnh ba màu, bật đèn lên trông càng đẹp hơn! Mùi dầu thơm cũng rất thơm, nhẹ dịu mình rất thích."
Chuan***r (giấu tên)
Ngày 18 tháng 12 năm 2022 lúc 20:17
"Mùi của dầu thơm này là chính xác những gì tôi muốn! Nó có mùi siêu thơm, không nồng nặc chút nào, chỉ rất thoải mái và vẻ ngoài thì cực chất! Dù là dầu thơm hay trang trí thì đều rất tuyệt! đẹp!"
À *** k (khuyết danh)
Tháng Một 06, 2023 lúc 17:54
"Rất đẹp, và mùi hoa nhài cũng rất tốt"
nhảy *** dây
Ngày 01 tháng 01 năm 2023 01:10
"Một vài giọt tinh dầu có thể sử dụng được rất lâu Hai chai tinh dầu có thể sử dụng được rất lâu Sự xuất hiện của liệu pháp mùi hương cũng rất cao Đèn spar và đèn nền màu hồng rất có không khí"
t *** 1
Tháng Một 02, 2023 lúc 19:27
"Đặt ở nhà chụp ảnh rất tốt. Có ba màu đèn trên đế và có thể điều chỉnh độ sáng. Mùi cũng rất thơm, thoang thoảng, thơm ngào ngạt cả phòng."
t *** 4
Ngày 06 tháng 12 năm 2022 lúc 18:57
"Hương thơm và mùi vị: Mùi rất thơm, nhỏ vài giọt lên đá thơm để hương thơm lan tỏa rộng, phòng ngủ thơm phức ~ Tác dụng sử dụng: Đế không dây, dễ đặt mọi nơi, điều chỉnh ánh sáng 3 màu , đầy không khí ~ Vào ban đêm Nó cũng có thể được dùng làm đèn ngủ cạnh giường"
Anh***8 (giấu tên)
Ngày 04 tháng 12 năm 2022 lúc 12:47
"Màu sắc của đá khuếch tán rất mộng mơ, mùi thơm rất dễ chịu? Nó lan tỏa thoải mái khắp phòng Tổng cộng có ba màu ánh sáng xung quanh, hiệu ứng rất đẹp"
t *** 5
Ngày 15 tháng 12 năm 2022 lúc 00:19Thêm 5 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Hình thức hương liệu quá đỉnh, sp màu hồng mình chọn rất đẹp và mơ màng, mùi vị không ngấy và rất thơm ~ Rất thích hợp cho cảm giác dư vị bất tận trong mùa đông [Nhận xét bổ sung] Tôi khá thích mùi này, nó rất hợp với tôi, mùi thơm rất lâu, bao bì rất tinh tế và tôi muốn mở một món quà."
t *** 1
Ngày 17 tháng 11 năm 2022 lúc 20:15
"Đây là món quà cực chất cho bạn gái hoặc mẹ, mùi thơm đặc biệt thơm, mùi hoa dành dành, nụ hồng đầy trái tim thiếu nữ, đèn ngủ cực xinh ?"
t *** 7
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 lúc 18:04
"Mùi rất thơm, thao tác rất đơn giản, nhỏ vài giọt tinh dầu có thể lưu hương rất lâu, mùi thơm lan tỏa rất rộng! Đặt lên bàn là rất khí chất ? Đui đèn điều chỉnh không dây rất tiện lợi"

0965.68.68.11