các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp Đèn trần

MÃ SẢN PHẨM: TD-661209814546
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,726,000 đ
Phân loại màu:
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2019011001192625
Tình trạng chứng chỉ: Hợp lệ
Tên người nộp đơn: Nhà máy chiếu sáng Zhongshan Guzhen Gexuan
Tên sản phẩm: Đèn đa năng cố định (kiểu âm trần / kiểu treo, thiết bị điều khiển điện tử AC cho mô-đun LED, cấp I, IP20, thích hợp để lắp đặt trực tiếp trên bề mặt vật liệu dễ cháy thông thường)
Mẫu sản phẩm 3C: GX-3494/600 × 600 60W (300 × 0,2W / mô-đun LED), GX-3494/750 × 50 ...
Mô hình đặc điểm kỹ thuật 3C: xem tệp đính kèm. 220-240V ~ 50 / 60Hz
Thương hiệu: Vần nến
Mô hình: GXX1936
phong cách: nordic
Phân loại màu sắc: [Gói giá trị đề xuất] Ba phòng ngủ và hai sảnh B + 10 năm bảo hành [Được các nhà thiết kế thương hiệu đề xuất] Ba phòng ngủ và hai sảnh A + 10 năm bảo hành [Thương hiệu được đề xuất của Jiangsu Satellite TV] Hai phòng ngủ và một sảnh A + 10 bảo hành năm [Thương hiệu đề xuất truyền hình vệ tinh Giang Tô] Hai phòng ngủ và một phòng khách Bảo hành 10 năm [Thương hiệu đề xuất truyền hình vệ tinh Giang Tô] Một phòng ngủ và hai sảnh A + 10 năm bảo hành [Thương hiệu đề xuất truyền hình vệ tinh Giang Tô] Hai phòng ngủ và hai sảnh A + Bảo hành 10 năm [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Hai phòng và hai sảnh B + 10 năm bảo hành [thương hiệu được đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và một phòng A + 10 năm bảo hành [thương hiệu được đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và một sảnh B + bảo hành 10 năm [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và một phòng C + bảo hành 10 năm [thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và hai sảnh C + 10 năm bảo hành [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và hai sảnh D + 10 năm bảo hành [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và hai đại sảnh Bảo hành E + 10 năm [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Thương hiệu đề xuất của truyền hình vệ tinh] Ba phòng ngủ và hai sảnh F + 10 năm bảo hành [Thương hiệu đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Ba phòng ngủ và hai sảnh G + 10 năm bảo hành [Thương hiệu được đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Màu trắng mờ tiên tiến 45CM-ba sắc thái của ánh sáng [Thương hiệu được đề xuất của Truyền hình vệ tinh Giang Tô] Tiên câm Trắng 45CM-Tmall Elf [Truyền hình vệ tinh Giang Tô Thương hiệu được đề xuất cho TV] Đèn chiếu sáng ba tông màu 52CM-3 tông màu trắng sáng cao cấp [Nhãn hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô] Đèn chiếu sáng 3 tông màu trắng mờ tiên tiến 90 CM-nhãn hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô] Điều khiển giọng nói Tmall Elf 90CM-Promise Dimming [Nhãn hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô ] 90CM-Promise Dimming Điều khiển giọng nói Xiaoai cùng lớp [Thương hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô] Trắng mờ nâng cao 110CM-Chiếu sáng ba tông màu [Thương hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô] 110CM-Promise Dimming Điều khiển giọng nói Tmall Elf [Thương hiệu đề xuất cho truyền hình vệ tinh Giang Tô] 110CM - Promise làm mờ điều khiển giọng nói của Xiaoai
Đèn có nguồn sáng hay không: có
Điện áp: 111V ~ 240V (bao gồm)
Vật liệu chính thân đèn: sắt
Vật liệu chính của chụp đèn: Chụp đèn truyền qua cao PMMA
Loại nguồn sáng: đèn led
Số lượng nguồn sáng: 20 trở lên
Thủ công: phun sơn mờ
Khu vực chiếu xạ: 15㎡-30㎡
Loại điều khiển: điều khiển bằng giọng nói thông minh điều khiển APP điều khiển công tắc thông minh
Hình dạng bóng râm: khác
Vật liệu phụ chụp đèn: sắt
Thời gian bảo hành: 3 năm
Vật liệu phụ thân đèn: sắt
Loại thông minh: Được kết nối với Tmall Genie
Cho dù điều khiển thông minh: có
Loại đèn âm trần: Đèn trần sắt
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp
các kiểu đèn led ốp trần Nhà máy chiếu sáng Trung Sơn Bán trực tiếp Đèn phòng khách Đèn chính 2022 Đèn trần đám mây mới Bầu không khí hiện đại đơn giản đèn mắt trâu 3 màu đèn ốp trần phòng ngủ đẹp

0965.68.68.11