chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ Chấn lưu

MÃ SẢN PHẨM: TD-558167432507 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
229,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: VEC
Phân loại màu sắc: Đèn Yuba không sáng, một bộ bảng đèn phải luân phiên thay thế mẫu mới và mẫu cũ, màu sắc bên ngoài khác nhau, lưu ý cẩn thận 8W nam 300MA 12-14W nam 300MA 16W nam 300MA 24-28W nam 300MA 24W nam 600MA 32- 38W nam 600MA Aioki 40W nam 600MA 42-48W nam 600MA
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ
chấn lưu điện tử đèn huỳnh quang VEC Yilianwei tích hợp đèn LED âm trần ổ nguồn cung cấp dòng điện không đổi chấn lưu 8W12W16W24W38W48W đèn chấn lưu tăng phô cơ

0965.68.68.11