Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng Đèn led trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-662161317037
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
Phân loại màu:
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
màu sáng:
khác
Thông số kỹ thuật dải LED:
khác
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Fanyao
Mô hình: Dải ánh sáng ba màu
Phân loại màu sắc: Nếu bạn cần dịch vụ tự dính, vui lòng tham khảo ý kiến ​​dịch vụ khách hàng. Đơn hàng mặc định là không có chất kết dính [ống kính đặc biệt ba màu 20 mét thấp đến 1,9] mỗi ID được giới hạn 1 mảnh [ống kính đặc biệt ba màu 20 mét] 216 hạt (tím) mỗi ID Giới hạn 1 mảnh [Ống kính đặc biệt ba màu Gói 20m] 216 hạt (Trắng ấm vừa) Giới hạn 1 mảnh Gói 5m cho mỗi ID [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt-Ấm / Xanh lam / Tím Gói 5m [Siêu Ống kính 3D sáng] 216 hạt - Gói 8m ánh sáng ấm / trắng / trung tính [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 8m ấm / xanh / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 10m ánh sáng ấm / trắng / trung tính [Siêu Ống kính 3D sáng] 216 hạt - Gói 10m ấm / xanh lam / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói ánh sáng ấm / trắng / trung tính 12m [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 12 gạo ấm / xanh / tím [Super Ống kính 3D sáng] 216 hạt - Gói 14m ánh sáng ấm / trắng / trung tính [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 14m ấm / xanh / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 16m ấm / trắng / trung tính [Siêu Ống kính 3D sáng] 216 hạt - Gói 16m ấm / xanh / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 18m ấm / trắng / trung tính [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 18m ấm / xanh / tím [Siêu sáng Ống kính 3D] 216 hạt - Gói ánh sáng ấm / trắng / trung tính 20m [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 20m ấm / xanh / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói ánh sáng ấm / trắng / trung tính 50m [Siêu sáng Ống kính 3D] 216 hạt - Gói 50m ấm / xanh / tím [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 100m ánh sáng ấm / trắng / trung tính [Ống kính 3D siêu sáng] 216 hạt - Gói 100m ấm / xanh / tím [3D siêu sáng Ống kính] 216 hạt - Gói ánh sáng ấm / trắng / trung tính 20m [Điểm sáng đặc biệt] 120 hạt - Gói 20 hạt ấm / xanh lam / tím [Đèn sáng đặc biệt] 120 hạt-Ánh sáng ấm / trắng / trung tính
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: điều khiển không thông minh
Màu sáng: khác
Đơn vị định giá: Mét
Đặc điểm kỹ thuật dải LED: khác
phong cách: bản vá
Thời gian bảo hành: 5 năm
Cho dù điều khiển thông minh: không
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng
Dải đèn LED ba màu phòng khách trần nhà tự dính dải ánh sáng ngoài trời siêu sáng làm mờ ánh sáng đường dây không thấm nước nhúng

0965.68.68.11