Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng Đèn led trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-520862955371
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
277,000 đ
sức mạnh:
khác
Phân loại màu:
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
màu sáng:
khác
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Cakilo
Mô hình: DX
Sức mạnh: other
Phân loại màu: dải 52cm3 / làm mờ ba màu / 30 * 2W 52cm4 dải / làm mờ ba màu / 40 * 2W 52cm2 dải / làm mờ ba màu / 20 * 2W 52cm5 dải / làm mờ ba màu / 50 * 2W 52cm6 dải / Làm mờ ba màu / 60 * 2W 52cm8 dải / Làm mờ ba màu / 80 * 2W 52cm10 dải / Làm mờ ba màu / 100 * 2W 52cm12 dải / Làm mờ ba màu / 120 * 2W 41cm2 dải / Làm mờ ba màu / 16 * 2W 41cm3 dải / làm mờ ba màu / 24 * 2W 41cm4 dải / làm mờ ba màu / 32 * 2W 41cm5 dải / làm mờ ba màu / 40 * 2W 41cm6 dải / làm mờ ba màu / 48 * 2W 41cm8 dải / ba Làm mờ màu / 64 * 2W 41cm10 dải / Làm mờ ba màu / 80 * 2W 41cm12 dải / Làm mờ ba màu / 96 * 2W 30cm2 dải / Làm mờ ba màu / 12 * 2W 30cm3 dải / Làm mờ ba màu / 18 * 2W 30cm4 dải / làm mờ ba màu / 24 * 2W 30cm5 dải / làm mờ ba màu / 30 * 2W 30cm6 dải / làm mờ ba màu / 36 * 2W 30cm8 / làm mờ ba màu / 48 * 2W 30cm10 / làm sáng ba màu / 60 * 2W 30cm12 dải / làm sáng ba màu / 72 * 2W [mua một tặng một] dải 30cm4 / làm sáng ba màu / 24 * 2W [mua một tặng một] dải 30cm5 / ba màu / 30 * 2W [Mua một tặng một] 30cm6 miếng / ba màu / 36 * 2W [mua một tặng một] 41cm4 miếng / ba màu / 32 * 2W [mua một tặng một] 41cm5 miếng / ba màu / 40 * 2W [mua một tặng một miễn phí] 41cm6 miếng / ba màu / 48 * 2W [mua một tặng một] 52cm5 miếng / ba màu / 50 * 2W [mua một tặng một] 52cm6 miếng / ba màu / 60 * 2W
Điện áp làm việc: 220V
Loại điều khiển: điều khiển không thông minh
Màu sáng: khác
Đối tượng áp dụng: chiếu sáng giao thông chiếu sáng cảnh quan trong nhà chiếu sáng đặc biệt
Thời gian bảo hành: 3 năm
Cho dù điều khiển thông minh: không
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng
Kakilo led trần đèn bấc đèn chuyển đổi bảng dài dải phòng khách phòng ngủ ba màu vá mờ dải ánh sáng dải ánh sáng

0965.68.68.11