kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ Kệ để đồ

MÃ SẢN PHẨM: TD-679413349363 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Centennial Zhenghe
Mô hình: z754
Chất liệu: sắt
Phương pháp lắp đặt: loại sàn
Không gian áp dụng: phòng tắm
Phân loại màu sắc: ↓↓? Nhà máy bán trực tiếp các mẫu hot với giá thấp? ↓↓ ↓↓? Phổ biến cho máy giặt và tủ lạnh? ↓↓ ↓↓? Thép carbon đậm, nặng 500 cân? ↓↓ Nâng cấp 2 gói màu đen có thể mở rộng [hàng đôi ?Mẫu phổ thông] Nâng cấp 2 gói màu trắng có thể thu vào [Hàng đôi? Mẫu phổ biến] Nâng cấp bộ đồ màu đen có thể thu vào [nghiêng + đế? Mẫu phổ biến] Nâng cấp bộ đồ màu trắng có thể thu vào [nghiêng + đế? Kiểu] Chung】 ↑↑? Thanh nâng bằng thép carbon dày, dễ nâng hơn? ↑↑
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ
kệ để đồ nhà bếp bằng gỗ Có Thể Thu Vào Máy Giặt Chân Đế Tủ Lạnh Miếng Lót Cao Kệ Ròng Rọc Con Lăn Đa Năng Bánh Xe Chân Đế Di Động Hiện Vật kệ để đồ chơi cho bé kệ để đồ phòng ngủ

Customer Reviews

y *** 9 (giấu tên)
2022.11.15
"Chất lượng rất tốt, rẻ hay đắt đều không xê dịch sau khi cố định, rất hài lòng, chất liệu cũng rất dày dặn, bạn nào muốn đặt hàng thì đặt hàng càng sớm càng tốt"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.11.26
"Có vẻ ổn, hai ngày nay do dịch bệnh nên mình không về nhà được, hai ngày nữa mình sẽ đăng video sau khi về lắp đặt."
5 *** người (giấu tên)
2022.11.26
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng cao và giá thấp, rất đáng đồng tiền, rất đáng để mua"
t *** 1 (giấu tên)
2022.11.23
"Trông chắc chắn, lướt nhẹ nhàng và rất đáng để sở hữu."
Xu *** 3 (khuyết danh)
2022.11.01
"Đã nhận được khung đế, tay nghề tốt, khung có thể điều chỉnh theo kích thước, phù hợp với mô tả hình ảnh, đây là lần mua thứ hai. gợi ý!"
Khiêm *** d (khuyết danh)
2022.10.18
"Chất liệu chắc chắn, trượt êm ái, điều chỉnh kích thước tùy ý, cuối cùng bạn không cần phải di chuyển khắp nơi để vệ sinh máy giặt, thật tuyệt."
Sẽ *** 8 (Khuyết Danh)
2022.10.23
"Vâng, nó thực sự tiết kiệm rất nhiều công sức. Đó là một điều tốt. Nó trông đẹp với màu đen."
c *** q (khuyết danh)
2022.10.12
"Nó có thể di chuyển các thiết bị gia dụng lớn để dễ dàng vệ sinh Máy giặt của tôi nặng 80 kg. Mình không mua vì nghĩ thanh đỡ vô dụng, nhưng tự lắp cũng hơi vất vả, dù sao cũng có lúc trưa. Giá khoảng 20 nhân dân tệ là giá trị thực sự tuyệt vời, tiết kiệm chi phí nhất. Thiết kế hơi bất hợp lý, tức là nếu ấn cần cố định xuống thì về cơ bản không thể khôi phục chỉ dùng tay, vì nguyên tắc của nó là nâng bánh trước lên để cố định chứ không phải cố định bánh trước. bánh xe.cách, vì vậy tôi đã không s"
n *** n (khuyết danh)
2022.10.14
"Con lăn không gây tiếng ồn, chất liệu bền và chắc chắn! Đã gửi một cây gậy. ☀️Dễ sử dụng! ! Hậu cần là quá nhanh!"
wow *** 8 (ẩn danh)
2022.10.13
"Đã nhận được hàng, bao bì không bị hư hỏng, bao bì còn nguyên vẹn, bỏ vào gầm máy giặt và sử dụng bình thường, rất tiện lợi và thiết thực."
t *** 8 (khuyết danh)
2022.10.08
"Hàng đã qua sử dụng, đẹp xuất sắc, mặt dưới máy giặt đã giặt sạch sẽ, ae nào có nhu cầu thì nhanh tay nhé"
m *** n (khuyết danh)
2022.10.11
"Chất lượng không tệ, mới dùng được vài ngày, chất lượng thanh nâng cũng tốt, ấn em di chuyển máy giặt đến vị trí phù hợp. Hiện tại nhìn khỏe khoắn, bánh êm, có khóa cố định phía trước, khuyên dùng"
t *** 4 (khuyết danh)
2022.09.29
"Một sản phẩm rất dễ sử dụng. Bạn không phải lo lắng về việc làm sạch sàn dưới máy giặt nữa. Bánh xe lăn trơn tru và bạn có thể dễ dàng đẩy máy giặt lồng giặt bằng một tay. Dịch vụ của người bán rất tốt và giao hàng nhanh Rất đáng để mua."
t *** 8 (khuyết danh)
2022.10.10
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã mua cái khác, đã nhận, dùng được trên máy giặt, sẽ tiếp tục mua lại nếu cần"
Th *** Sơn (khuyết danh)
2022.10.03
"Chức năng sản phẩm: khá tốt, có thể kéo máy giặt ra bất cứ lúc nào Chất liệu bề ngoài: Sử dụng rất tiện lợi, có thể điều chỉnh độ dài Chất lượng sản phẩm: Phải bằng thép, chịu tải không có vấn đề gì"
t *** 6 (khuyết danh)
2022.10.08
"Giá rẻ, chất lượng ok, có nhiều hoạt động hơn, lần sau mình sẽ quay lại."
t *** 0 (ẩn danh)
2022.09.23
"Đế này dùng rất tốt, dùng được cả tủ lạnh và máy giặt ở nhà, lau sàn nhà và di chuyển rất tiện lợi, sẽ không còn đồ bẩn trong nhà nữa, chất liệu inox rất bền chắc chắn, khả năng chịu tải rất tốt và ổn định, tôi hài lòng."
Thơ *** nữ (khuyết danh)
2022.09.23
"Với chân đế này vừa phải, bánh xe rất linh hoạt nên dễ dàng di chuyển nếu muốn thay đổi vị trí. Khi phơi không phát ra tiếng ồn, có thảm chống trơn trượt, lâu ngày mặt dưới bị bẩn, có thể tháo ra giặt. Bốn góc có thể được cố định, rất dễ sử dụng. Nó rất dễ di chuyển và giải quyết những rắc rối của tôi, di chuyển vị trí hay gì đó cũng thuận tiện, và nó rất ổn định khi mặc vào. Không có tác động khi máy giặt đang chạy và nó sẽ không bị rung và rơi. Đồ gia dụng dùng được, tháo tủ xuống thử, di chuy"
d *** 7 (khuyết danh)
2022.09.25
"Chân đế máy giặt chắc chắn và tốt, vắt đều (phải chỉnh thăng bằng máy nếu không sẽ chạy từ ban công qua phòng khách vào phòng ngủ khi vắt), phù hợp với các loại máy giặt nặng. Bosch 85kg, đẩy nhẹ sẽ rơi ra. Cuối cùng, xà beng rất mạnh và không thể sử dụng giá đỡ nếu không có xà beng."
Thu *** 7 (Khuyết danh)
2022.09.25
"Đã nhận được hàng, cầm có cảm giác nặng tay, sờ vào thấy kết cấu tốt, tay nghề hoàn hảo, không có vấn đề gì, trượt êm ái, dễ dàng vệ sinh khi đặt dưới máy giặt"

0965.68.68.11