Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời Đèn năng lượng mặt trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-669355962053 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Loại đèn năng lượng mặt trời mới đèn sân vườn ngoài trời nhà một cho hai siêu sáng công suất cao chiếu sáng trong nhà và ngoài trời đèn đường led led năng lượng mặt trời điều khiển đèn năng lượng mặt trời
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: sofat/Santa Feite
Model: MTX-Wo
phong cách: gió công nghiệp
Phân loại màu: 800Wo [khoảng 260 mét vuông] Độ mờ 20 cấp + điều khiển ánh sáng + điều khiển từ xa + thời gian 1600Wo [hạt đèn pha nano bốn lõi] Cấp độ 700 - ngày mưa luôn sáng 2000Wo [hạt đèn pha bốn lõi nano] Theo 900 phẳng - luôn sáng trong những ngày mưa 3000Wo [hạt đèn pha nano bốn lõi] theo 1100 phẳng - luôn sáng trong những ngày mưa 4000Wo [hạt đèn pha nano bốn lõi] theo 1300 phẳng - luôn sáng trong những ngày mưa 5000Wo [nano bốn -core Hạt đèn pha] theo 1500 phẳng - luôn sáng trong những ngày mưa 6000Wo [hạt đèn pha nano bốn lõi] theo 1700 phẳng - luôn sáng trong những ngày mưa 8000Wo [hạt đèn pha nano bốn lõi] theo 1900 phẳng - luôn sáng vào những ngày mưa 10000Wo★ [Hạt đèn pha Nano bốn lõi] theo 2200 phẳng - những ngày mưa thường sáng, một cho hai [đầu đèn đôi 3200Wo] theo 1400 phẳng - những ngày mưa, một cho hai Đầu đèn 6000Wo] theo 2200 phẳng - ngày mưa luôn sáng, một trong hai [đầu đèn đôi 8000Wo] theo phẳng 2600 - ngày mưa luôn sáng, một trong hai [đầu đèn đôi 12000Wo] theo 2000 phẳng - ngày mưa luôn sáng, một cho hai [đầu đèn đôi 20000Wo] theo 2400 Ngày mưa phẳng luôn sáng 2022 mới 1200Wo [nano bốn trong một] khoảng 400 phẳng + điều khiển ánh sáng/điều khiển từ xa 2022 mới 1800Wo [nano bốn trong một] khoảng 800 phẳng + điều khiển ánh sáng/điều khiển từ xa 2022 mới 2400Wo [nano bốn trong một] khoảng 1200 mét vuông + điều khiển ánh sáng/điều khiển từ xa 2022 mới 3000Wo [nano bốn trong một] khoảng 1600 mét vuông + điều khiển ánh sáng/điều khiển từ xa 3600Wo mới 2022 [nano bốn trong một] khoảng 2000 mét vuông + điều khiển ánh sáng / điều khiển từ xa 2022 mới 4200Wo [nano bốn trong một] Khoảng 2200 mét vuông + điều khiển ánh sáng / điều khiển từ xa 2022 5000Wo mới [nano bốn trong một] -one] khoảng 2800 mét vuông + điều khiển ánh sáng / điều khiển từ xa 2022 một đến hai 4000Wo mới [nano bốn trong một] khoảng 1200 mét vuông 2022 một đến hai 5000Wo mới [nano bốn trong một 1] Khoảng 1600 mét vuông 2022 một đến hai 6000Wo mới [nano bốn trong một] khoảng 2600 mét vuông 2022 một đến hai 8000Wo mới [nano bốn trong một] khoảng 3400 mét vuông
Đèn có nguồn sáng không: Có
Điện áp: ≤36V (đã bao gồm)
Chất liệu thân đèn: ABS
Chất liệu bóng: kính cường lực thông thường kính cường lực
Loại nguồn sáng: đèn led năng lượng mặt trời
Quá trình: mạ điện
Diện tích chiếu xạ: 100m²-150m² 150m²-200m² Trên 200m² 30m²-50m² 50m²-100m²
Loại điều khiển: Điều khiển công tắc thông minh
Thời hạn bảo hành: 10 năm
Cho dù điều khiển thông minh: Có
Lớp bảo vệ: IP66

Customer Reviews

d *** 5 (khuyết danh)
01.18
"Tay nghề tốt hơn nhiều so với mong đợi. Việc cài đặt rất thuận tiện, thao tác cũng rất đơn giản và không cần hướng dẫn sử dụng. Độ sáng của đèn sạc tự động cũng có thể được chọn, sau khi trời tối, hãy nhìn vào cường độ chiếu sáng của nó, ban ngày là đủ để nhìn thấy. Sau một thời gian nếu chất lượng ổn định mình sẽ mua tiếp."
k *** i (khuyết danh)
01.19
"Tôi đã mua 3 cái cùng một lúc và sử dụng chúng trong vài ngày, chất lượng rất tốt và rất đáng mua."
Sự nghiệp * nhỏ (khuyết danh)
01.14
"Độ sáng đèn: Sau khi mua về dùng được vài ngày, mình quan sát thì thấy chất lượng không tệ, đặt ở quê thì đèn khá sáng."
Tôi *** shi (khuyết danh)
01.08
"Chức năng nổi bật: Đây là lần đầu tiên mua và sử dụng, nó rất kỳ diệu, nó có thể được sạc bằng một chút ánh sáng. Độ sáng của đèn: Có thể điều chỉnh độ sáng, tương đối sáng ngoài sức tưởng tượng của tôi, buổi tối không cần bật đèn trong phòng. Chất liệu và tay nghề: vật liệu tốt và tay nghề tốt. Phong cách thiết kế: thiết kế sang và đẹp.Sau khi sử dụng được 2 ngày, bây giờ trời nắng mùa đông một ngày có 4 cục pin, tôi rất thích và rất thiết thực."
l *** 2 (giấu tên)
01.12
"Độ sáng của đèn: Tôi đã chọn rất nhiều người mua, sau khi quan sát nhiều người mua, cuối cùng tôi đã chọn cái này của nhà anh ấy, đáp ứng được yêu cầu về độ sáng, rất tốt. Bộ phận chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn, tôi đã chụp ảnh với đèn vào buổi chiều và bộ phận chăm sóc khách hàng nói với tôi rằng pin sẽ ổn định sau hai ngày sạc bằng năng lượng mặt trời. Các chi tiết được kiểm soát tốt, tránh việc phải liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng sau này vì độ sáng của đèn."
một *** 9 (khuyết danh)
01.15
"Tôi nóng lòng muốn nhận đèn năng lượng mặt trời, tôi đã lấy về và tự lắp đặt, lắp đặt rất dễ dàng, nhìn đẹp và phóng khoáng hơn, tôi đã dùng thử trong hai ngày, nếu mặt trời sáng, nó có thể chiếu sáng tất cả đêm.Ngay cả trong những ngày nhiều mây và có tuyết, nó vẫn được sạc và thời gian chiếu sáng tương đối dài."
t *** 6 (khuyết danh)
01.18
"Đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, tay nghề của đèn rất tốt, đèn rất sáng và ban đêm không còn tối."
w *** h (khuyết danh)
01.12
"Đồ dùng rất tốt, tay nghề rất đẹp, dùng được hai ngày cũng không tệ, tôi khuyên bạn nên mua cái lớn hơn sẽ sáng hơn, đừng lo lắng về chất lượng"
một *** 6 (giấu tên)
2022.12.28
"Độ sáng của đèn: ánh sáng vừa đủ, dễ dàng lắp đặt, không còn sợ mất điện. Chất liệu và tay nghề: chất lượng rất tốt và đáng mua như người bán mô tả"
Tôi *** dài (giấu tên)
01.14
"Độ sáng của đèn: độ sáng của đèn rất tốt, tay nghề vật liệu cũng tốt, thiết kế đơn giản và khí quyển"
Xu *** kun (khuyết danh)
2022.12.15
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Thứ này đúng là rác rưởi, mua về tôi chưa dùng qua một đêm, đừng nói đến việc chiếu sáng 1400 mét vuông, thậm chí còn không chiếu sáng được 140 mét vuông, tôi đang đăng bài đánh giá để cảnh báo những người đến sau, đừng bị lừa!"
t *** 7 (khuyết danh)
01.12
"Em bé đã hoàn thành, độ sáng rất sáng, đây là lần mua thứ hai, tuyệt vời"
Ah *** tình yêu (khuyết danh)
01.08
"Chức năng nổi bật: Tôi đặc biệt thích màn hình hiển thị công suất và độ sáng cao của đèn. Thật tiện lợi khi sử dụng mà không cần bật và tắt đèn hàng ngày. Tôi cũng mang theo một điều khiển từ xa để so sánh thời gian chiếu sáng với thời điểm mua và so sánh một số khía cạnh. Cuối cùng tôi đã chọn cái này. . Đóng gói cẩn thận, có bọc bong bóng. mua sắm hoàn hảo sẽ mua lại"
Sáp *** j (Khuyết danh)
01.18
"Tính năng: Rất tốt Độ sáng: Có Chất liệu Tay nghề: Có Phong cách thiết kế: Giá cả cũng phù hợp"
tôi *** c (khuyết danh)
01.16
"Độ sáng của ánh sáng: Hài lòng, có thể sử dụng trong vài năm và tôi hy vọng sẽ sử dụng thêm vài năm nữa"
lợn *** l (khuyết danh)
01.17
"Đóng gói tốt như mô tả"
t *** 9 (khuyết danh)
01.16
"Độ sáng ổn, sân sáng hơn nhiều"
vi *** 9 (ẩn danh)
01.15
"Vừa lắp xong, sản phẩm rất hữu ích và đẹp"
t *** 4 (khuyết danh)
2022.12.29
"Độ sáng của ánh sáng: mạnh mẽ, tay nghề tốt, đầy đủ chức năng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất nhiệt tình."
d *** 3 (khuyết danh)
2022.12.31
"Tay nghề tốt, độ sáng cao, nhưng cũng có thể mua lại"

0965.68.68.11