Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường Quạt treo tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-546150837905
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
510,000 đ
Phân loại màu:
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ CCC:  2017010702983187
Thương hiệu quạt điện: Langxingfeng
Mẫu: FS-50 FS-65 Mẫu FS-75
Dịch vụ sau bán hàng: khác / khác
Danh mục quạt: Quạt treo tường
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: Quạt treo tường gia đình 16 inch [điều khiển dây + bảo hành ba năm] Quạt treo tường gia đình 18 inch [điều khiển dây + bảo hành ba năm] Quạt treo tường gia đình 16 inch [điều khiển từ xa + bảo hành ba năm] 18- quạt treo tường gia đình inch [điều khiển từ xa + bảo hành] Ba năm] Treo tường FS-50 [lá nhựa + lưới dày + chỉ ba mét] Treo tường FS-65 [lá nhựa + lưới dày + chỉ ba mét] FS-75 dây treo tường [lá nhựa + lưới dày + ba mét] Treo tường FS- 50 [lá nhôm + lưới thô + ba mét] Móc treo tường FS-65 [lá nhôm + lưới thô + ba mét] FS- Treo tường 75 [nhôm lá + lưới thô + dây ba mét] Treo tường FS-50 [nhôm lá + sang trọng + lưới] Tường FS-65 [nhôm lá + sang trọng + lưới tự] Tường FS-75 [nhôm Lá + Sang trọng + Lưới tự quay] Tường FS-50 Đen [Lá nhôm Scimitar + Lưới quay] Tường đen FS-65 [Lá nhôm Scimitar + Lưới quay] Tường FS-75 Đen [Lá nhôm Scimitar + Lưới quay] Tường FS-50 Phào [Lá nhôm cắt kéo + Tự khóa sang trọng] Móc treo tường FS- 65 [Lá nhôm đại đao + khóa tự sang trọng] Móc treo tường FS-75 [Lá nhôm mũi nhọn + tự khóa sang trọng] Lá nhựa treo tường FS-50 [động cơ đồng bộ + điều khiển dây] Lá nhựa treo tường FS-65 [Động cơ đồng bộ + điều khiển dây] Lá nhựa treo tường FS-75 [Động cơ đồng bộ + điều khiển dây]
Phạm vi thời gian tối đa: không có thời gian
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Cho dù với điều khiển từ xa: Không
Mức hiệu quả năng lượng: Mức 3
Các tính năng bổ sung: không có
Phương pháp điều khiển: cơ học
Kiểu cung cấp không khí: lắc đầu
Loại động cơ: Động cơ AC
Cho dù chuyển đổi tần số: không
Loại thông minh: Không hỗ trợ thông minh
Khối lượng tịnh (bao gồm đế): 5,5kg
Tiếng ồn tối đa: 63dB
Công suất định mức: 280W
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Chiều dài dây nguồn: 2500mm
Kích thước: 55cm / 68cm / 78cm
Đường kính lưỡi: 250mm
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: không được hỗ trợ
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường
Quạt công nghiệp treo tường quạt tường mạnh mẽ động cơ đồng nguyên chất cao -đầu câm đầu tiên quạt treo tường nguyễn kim giá quạt treo tường

0965.68.68.11