tăng phô điện tử 2d đèn bướm ống chấn lưu điện tử 10w21w38w55 watt vuông 4-pin đèn huỳnh quang đèn trần chỉnh lưu chấn lưu tăng phô đèn led 50w Chấn lưu

MÃ SẢN PHẨM: TD-684753933928 Đã bán 70
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
209,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
chấn lưu 10w2D
chấn lưu 21w2D
Tăng phô 2D 38w
chấn lưu 55w2D
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Model: chấn lưu 2D
Phân loại màu sắc: chấn lưu 10w2D, chấn lưu 21w2D, chấn lưu 2D, chấn lưu 38w 55w2D
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Loại phụ kiện: Đui đèn
tăng phô điện tử 2d đèn bướm ống chấn lưu điện tử 10w21w38w55 watt vuông 4-pin đèn huỳnh quang đèn trần chỉnh lưu chấn lưu tăng phô đèn led 50w
tăng phô điện tử 2d đèn bướm ống chấn lưu điện tử 10w21w38w55 watt vuông 4-pin đèn huỳnh quang đèn trần chỉnh lưu chấn lưu tăng phô đèn led 50w
tăng phô điện tử 2d đèn bướm ống chấn lưu điện tử 10w21w38w55 watt vuông 4-pin đèn huỳnh quang đèn trần chỉnh lưu chấn lưu tăng phô đèn led 50w
tăng phô điện tử 2d đèn bướm ống chấn lưu điện tử 10w21w38w55 watt vuông 4-pin đèn huỳnh quang đèn trần chỉnh lưu chấn lưu tăng phô đèn led 50w

0965.68.68.11