Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax

MÃ SẢN PHẨM: TD-728313443687 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
206,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jiayun
Model: Lõi thoát sàn toàn bộ bằng đồng
Chất liệu: đồng
Hình dạng: tròn
Kích thước: khác/khác
Phân loại màu sắc: Vàng dày hoàn toàn bằng đồng [chống côn trùng và chống mùi? Thoát nước 1 giây] cống thoát nước đa năng dày hoàn toàn bằng đồng bạc [chống côn trùng và chống mùi? Thoát nước 1 giây] thoát nước sàn đa năng hoàn toàn bằng đồng Vàng dày *2 [chống côn trùng và chống mùi? 1 giây để thoát nước] tất cả đồng Bạc dày * 2 [chống côn trùng và chống mùi? 1 giây vào nước] Vàng dày hoàn toàn bằng đồng * 3 [chống côn trùng và chống mùi? 1 giây vào nước] Bạc dày hoàn toàn bằng đồng * 3 [Chống côn trùng và chống mùi? 1 giây vào nước] Vàng dày hoàn toàn bằng đồng * 5 [Chống côn trùng và chống mùi hôi? Khử nước trong 1 giây] Bạc dày hoàn toàn bằng đồng Đen [Bộ lọc cực lớn? Chống côn trùng và chống mùi] Kích thước Universal Dark Night Black*2 [Bộ lọc cực lớn? Chống côn trùng và chống mùi] Kích thước Universal Regal Gold [ Bộ lọc cực lớn? Chống côn trùng và chống mùi] Kích thước Universal Regal Gold*2 [Bộ lọc cực lớn? Chống côn trùng và chống mùi] Kích thước phổ thông [Bảng lớn có hoa văn? Bộ lọc, chống mùi và chống côn trùng] Lõi thoát sàn từ tính [Panel lớn có hoa văn? Bộ lọc, chống mùi và chống côn trùng] Bộ 2 - Lõi thoát sàn từ tính Lõi thoát sàn tự đóng từ tính [Lọc khử mùi? Kích thước phổ thông 99%] Lõi thoát sàn tự đóng từ tính *2 [Bộ lọc khử mùi, phổ thông 99% kích cỡ] [Lọc và khử mùi - chặn tóc]?Lọc thoát sàn bạc sáng 1 gói [Lọc và khử mùi - chặn tóc]?Lọc thoát sàn bạc sáng 2 gói [Lọc và khử mùi - chặn tóc] ?1 gói lõi thoát nước sàn tro súng [lọc và chặn tóc khử mùi]?2 gói lõi thoát sàn tro súng [tất cả bằng đồng]√Cống thoát sàn nhà tắm [tất cả bằng đồng]√Cống thoát sàn vô hình (có thể đảo ngược và có thể dát bằng gạch men)
Công nghệ bề mặt: vẽ dây đồng
Phương pháp thoát sàn: loại chống mùi
Loại thoát sàn: thoát sàn thông thường
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax
Thoát nước sàn khử mùi phòng tắm ống cống thoát nước ổ cắm lọc phổ khử mùi bìa niêm phong lõi bên trong bìa hiện vật thoát sàn inox inax

Customer Reviews

Little *** d (ẩn danh)
09.23
"Hậu cần nhanh chóng. Dịch vụ tốt. Chất lượng tốt. Đáng để giới thiệu???"
t *** 1 (ẩn danh)
10.12
"Rất tuyệt! Thiết kế khoa học, thoát nước nhanh, tự động mở khi có nước, tự động đóng khi không có nước, được thiết kế dựa trên nguyên lý đòn bẩy, chất liệu tốt nên bền bỉ. Đánh giá tốt!"
t *** 3 (ẩn danh)
10.01
"Cửa hàng vận chuyển sản phẩm nhanh chóng, bao bì còn nguyên vẹn, tấm ốp dày và nặng, phần chặn mùi làm bằng đồng, loại thường mua ở chợ là loại nhựa, đồng thì dùng được rất lâu. tôi hài lòng! Hiệu quả khử mùi rất rõ ràng, trước đây vẫn còn mùi khó chịu, sau khi lắp đặt thì mùi hôi không quay trở lại, tôi rất hài lòng với cách lắp đặt, rất đơn giản và kích thước cũng rất phù hợp. Chất lượng sản phẩm của họ khá tốt. Nó rất mạnh và màu sắc rất khí quyển. rất đẹp"
c *** 6 (ẩn danh)
10.19
"Jiayunjia vận chuyển nhanh chóng, bao bì còn nguyên vẹn. Tấm dày và nặng. Thiết bị chặn mùi được làm bằng đồng, đồng có thể sử dụng lâu dài, sau khi lắp đặt sẽ không bốc mùi. Việc lắp đặt rất đơn giản và kích thước cũng rất tốt Phù hợp, rất hài lòng, hy vọng sẽ sử dụng lâu dài. Chức năng sản phẩm: Có thể chặn mùi Chất liệu bề ngoài: Đồng"
Xiang * Hui (ẩn danh)
10.17
"Ống thoát sàn nhỏ và tinh tế. Vệ sinh rất thuận tiện. Tác dụng khử mùi cũng tốt. Tôi rất thích. Khi tôi xả đồ, nó sẽ chảy xuống ngay lập tức. Tốt hơn nhiều so với ống thoát sàn trước đây. Nó rất nặng và không có mùi sau khi đeo vào."
t *** 2 (ẩn danh)
10.16
"Đã mua lại, chất lượng vẫn tốt. Ống cống nhà bạn sẽ sinh sản côn trùng. Hãy mua một chiếc cống thoát sàn về để chặn và xem hiệu quả. Sử dụng rất tốt. Đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Rất tốt."
t *** 4 (ẩn danh)
10.13
"Sau khi mua nhiều thứ như vậy trên Taobao, sau khi đọc các bài đánh giá, tôi hơi lo lắng, cái này có thực sự hữu ích không? Liệu tôi có bị lừa lần nữa không? Trung Phúc? Nhưng cuối cùng thì mình đã mua hết, hôm qua nhận hàng mình đã sử dụng ngay. Cảm giác rất rất dễ sử dụng???. Mùi thực sự đã biến mất. Mình cũng đặc biệt chú ý đến việc xả nước khi tắm Tất nhiên là trước đây tôi không đặt máy khử mùi này, nước sẽ chậm hơn một chút, nhưng thực sự không có vấn đề gì, nước thoát ra rất êm."
b *** 5 (ẩn danh)
10.08
"Trước đây nó có mùi khó chịu, nhưng sau khi lắp đặt thì mùi không quay trở lại. Tôi rất hài lòng với cách lắp đặt. Nó rất đơn giản và kích thước rất phù hợp. Chất lượng của chúng khá tốt. Nó rất chắc chắn. Màu sắc rất đẹp đẹp và trông rất tuyệt. Cửa hàng giao hàng nhanh. , bao bì còn nguyên vẹn, tấm dày và nặng, và miếng chặn mùi được làm bằng đồng."
Buồn *** Xi (ẩn danh)
10.07
"Thoát sàn rất tốt, đồng khá nặng, tốc độ giao hàng nhanh, chất lượng tốt, hiệu quả lắp đặt cũng tốt, thoát sàn chính hãng, giao hàng nhanh, về nhanh. rất tốt. . Hôm nay đã lát xong, tôi rất hài lòng với hiệu quả. ."
t *** 7 (ẩn danh)
10.07
"Cái cống thoát sàn mình dùng trước đây hơi có mùi, sau khi thay bằng cái thoát sàn này thì kích thước lắp đặt rất phù hợp, không có mùi gì cả, nhìn vẫn rất đẹp, trước đây có mùi hôi nhưng mùi thì có. không xuất hiện sau khi cài đặt. Tôi rất hài lòng. Việc cài đặt rất đơn giản, và kích thước cũng rất phù hợp. Chất lượng sản phẩm của họ khá tốt, rất chắc chắn, màu sắc rất đẹp và đẹp."
l *** 0 (ẩn danh)
09.17
"Chất lượng thoát sàn rất tốt, giá cả phải chăng hơn nhiều so với ở cửa hàng thực tế và đóng gói chắc chắn! , tay nghề tốt, nước chảy êm và nhanh, tác dụng khử mùi rất rõ, trước vẫn có mùi nhưng sau khi lắp thì mùi không quay trở lại. Tôi rất hài lòng với cách lắp đặt. Đúng là như vậy rất đơn giản và kích thước cũng rất phù hợp. Chất lượng sản phẩm của họ khá tốt. Vâng, rất chắc chắn, rất nhiều màu sắc và đẹp"
Chào Hải (ẩn danh )
10.18
"Không còn nỗi lo cống nghẹt. Rào chắn nhỏ có bộ phận lọc để chống tắc nghẽn cống, rất hiệu quả! Tác dụng khử mùi, chống côn trùng cũng rất tốt, sau khi sử dụng không còn mùi hôi. Nó có thể cách ly mùi hôi một cách hiệu quả và điều quan trọng nhất là chức năng thoát nước thực sự dễ sử dụng."
Phòng Cool *** (ẩn danh)
10.15
"Điều này cũng có thể ngăn chặn mùi hôi và sự xâm nhập của gián. Máy còn được trang bị bộ lọc, có thể lọc tóc và các mảnh vụn khác một cách hiệu quả mà không sợ tắc nghẽn, sử dụng rất tiện lợi, ở giữa có một lưới nhỏ để ngăn tóc và các mảnh vụn khác lọt vào. Trân trọng"
Quá *** la (ẩn danh)
09.15
"Con bé này giỏi thật! Tay nghề tốt, phụ kiện đầy đủ, người bán cân nhắc kỹ lưỡng. Thật dễ dàng để bắt đầu, cài đặt đơn giản, niêm phong chặt chẽ và hiệu quả là rõ ràng. Không còn mùi hôi trong phòng tắm và tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều! Cái trước bị hỏng, tôi xem rất nhiều mẫu trên mạng và nảy ra ý định dùng thử, không ngờ hiệu quả lại thật tuyệt vời! Hãy ủng hộ người bán!"
t *** 4 (ẩn danh)
10.10
"Chất lượng đảm bảo, hiệu quả khá tốt, lần sau sẽ mua lại, không hề thất vọng, mua càng nhiều càng giảm giá, giá cả vừa phải, dùng cái này để gội đầu rất tiện lợi, và nó sẽ trở nên nhanh hơn Chất lượng của sản phẩm được đảm bảo."
Huệ *** lý (ẩn danh)
10.05
"Rất tốt, chất liệu là thật và chắc chắn, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Đã nhận được sản phẩm và sẽ lắp đặt ngay. Và cách lắp đặt và dùng thử rất đơn giản, hiệu quả rất tốt, khi nước không xả ra thì đóng van lại sẽ khử mùi hôi! Sản phẩm tốt đáng để giới thiệu, người bán cũng rất nhiệt tình và trung thực! ?"
Giấc mơ *** 6 (ẩn danh)
09.20
"Tôi đã mua nó sau khi so sánh mua sắm với nhiều người khác, tôi nghĩ rằng nó sẽ có tuổi thọ cao và hình thức đẹp mắt. Lõi thoát nước sàn được làm bằng đồng, chắc chắn và bền bỉ. Sau khi sử dụng tôi sẽ mua một cái giặt thoát sàn máy lần sau. Cho dù đó là kết cấu hay hiệu ứng hình ảnh, và tác dụng chống mùi cũng rất tốt, thật tuyệt vời. Khả năng thoát nước rất tốt, lưu lượng nước lớn có thể thoát nước nhanh chóng, đồng thời tác dụng khử mùi cũng rất tốt, rất thiết thực."
t *** 3 (ẩn danh)
09.19
"Giá treo khăn rất đẹp và hoành tráng, rất hợp với phong cách trang trí, chất lượng sản phẩm cũng tốt, nhẹ và chắc chắn, dùng rất tốt, lần sau mình sẽ mua, được dán chắc chắn, không bị rung lắc. Đây là một sản phẩm tốt Chức năng: Hình thức rất đẹp Chất liệu: Màu sắc đẹp Chất lượng sản phẩm: Chất lượng đặc biệt ổn định Sản phẩm dễ lắp đặt, chất lượng tốt và hình thức đẹp."
t *** 3 (ẩn danh)
09.18
"Tôi phải khen ngợi nó, chất lượng thực sự tốt và việc đóng gói, hậu cần cũng tốt. Tôi thực sự thích nó. Bạn sẽ không hối hận sau khi mua nó. Kết cấu nặng rất tốt, bạn chỉ cần đeo vào và sử dụng. Nó rất tiện lợi. Loại có nắp nhựa mình mua trước đây không tốt bằng loại này, tác dụng ngăn mùi của cống thoát sàn này rất tốt, giải quyết được vấn đề bấy lâu nay của tôi."
t *** 5 (ẩn danh)
09.17
"Tôi đã mua cái này sau khi so sánh mua sắm với nhiều ngôi nhà. Tôi đặc biệt chọn chiếc cống thoát sàn hoàn toàn bằng đồng dày này để nó có thể sử dụng lâu dài. Rốt cuộc, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một ngôi nhà mới. Tôi không thể sử dụng nó. Thoát sàn sai vì nhà có mùi hôi, mình thấy giá cả rất phải chăng, chủ yếu là do chất lượng thực sự tốt. Khuyến khích mọi người nên mua."

0965.68.68.11