Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-643886905946 Đã bán 65
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,006,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2020010702318515
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Quạt trần trang trí cao cấp (đèn cố định (đèn cố định (không điều khiển cổng mờ, dạng trần, LED module chiếu sáng chung, cấp Ⅰ, IP20, thích hợp lắp đặt trực tiếp trên bề mặt vật liệu dễ cháy thông thường))
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Tên sản phẩm: Kim cương/Kim cương 5316
Thương hiệu: Kim cương/kim cương
Quạt Trần Kim Cương Model: 5316
Phân loại màu sắc: Điều khiển từ xa 5 lá màu trắng 42 inch + chức năng làm mờ + đảo chiều - loại cần điều khiển kép 5 lá màu trắng 42 inch + chức năng làm mờ + đảo ngược - loại cần điều khiển từ xa 5 lá màu trắng 52 inch + làm mờ + đảo chiều Chức năng - loại bùng nổ Điều khiển kép màu trắng năm lá 52 inch + chức năng làm mờ + đảo ngược - loại bùng nổ [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển từ xa năm cánh trắng 52 inch + chức năng làm mờ + đảo ngược - loại bùng nổ [chuyển đổi tần số thông minh] 52 inch Điều khiển kép màu trắng năm cánh + làm mờ + chức năng đảo ngược - loại boom Điều khiển từ xa năm cánh màu đen 42 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược - boom loại Điều khiển kép màu đen năm lá 42 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược - boom 52 inch Điều khiển từ xa màu đen năm lá + làm mờ + chức năng đảo ngược - loại boom Điều khiển kép màu đen năm lá 52 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược - loại boom [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển từ xa màu đen năm lá 52 inch + làm mờ + Chức năng đảo ngược- loại bùng nổ [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển kép màu đen năm lá 52 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược-loại bùng nổ Điều khiển từ xa màu đen năm lá 42 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược-loại trần Điều khiển kép màu đen năm lá 42 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược - loại trần Điều khiển từ xa màu đen năm lá 52 inch + chức năng làm mờ + đảo ngược - loại trần Điều khiển kép màu đen năm cánh 52 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược - loại trần 【Chuyển đổi tần số thông minh] Năm lá 52 inch điều khiển từ xa màu đen + làm mờ + chức năng đảo chiều-loại trần [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển đôi màu đen năm lá 52 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược-loại trần Điều khiển từ xa màu trắng năm cánh 42 inch + biến ánh sáng + chức năng đảo ngược-trần loại Điều khiển kép 5 lá màu trắng 42 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược-trần loại Điều khiển từ xa 5 cánh màu trắng 52 inch + làm mờ + chức năng đảo chiều-trần loại 52 inch 5 cánh màu trắng Điều khiển + làm mờ + chức năng đảo chiều- loại trần [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển từ xa 5 cánh màu trắng 52 inch + làm mờ + chức năng đảo ngược-loại trần [chuyển đổi tần số thông minh] Điều khiển kép 5 cánh màu trắng 52 inch + chức năng làm mờ + đảo ngược - loại trần
Công suất tối đa: 70W-100W
Đường kính: dưới 1050mm
Số lá: 5
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần đèn
Diện tích sử dụng: 15㎡-25㎡
Chiều dài bùng nổ: 15cm-19cm
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
Nhà sản xuất: Zhongshan Anwang Electric Co., Ltd.
Mức hiệu quả năng lượng: hai
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Loại thông minh: không hỗ trợ thông minh
Số kỷ lục hiệu quả năng lượng: 201712-17-4652-2688454999808
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: không được hỗ trợ
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại
Thương hiệu kim cương quạt đèn gió lớn tích hợp quạt điện đèn chùm phòng khách nhà hàng hộ gia đình chuyển đổi tần số tiếng ồn thấp quạt trần đèn quat tran den quạt trần hiện đại

Customer Reviews

Lòng *** dài (Khuyết danh)
2022.12.14
"Mức công suất: phù hợp Hiệu ứng làm mát: rất tốt Hiệu ứng tắt tiếng: tốt, rất hài lòng với lần mua hàng này, sẽ quay lại lần sau"
Lòng *** dài (Khuyết danh)
2022.12.14
"Đây là lần thứ hai để mua, rất tốt, đáng để giới thiệu"
Thơm *** 5 (Khuyết danh)
2022.11.20
"Tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn, không bị hư hại, thương hiệu kim cương chính hãng, kiểu dáng đẹp, dạng ren, hiệu ứng im lặng, tốc độ gió có 3 cấp độ, lượng gió lớn, rất mát, ánh sáng có ba màu để lựa chọn, lắp đặt đơn giản, thái độ của cửa hàng rất tốt."
h *** a (khuyết danh)
2022.10.05
"Tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn, thương hiệu kim cương chính hãng, kiểu dáng đẹp, kiểu dáng ren, hiệu ứng tắt tiếng, tốc độ gió có 3 tốc độ, lượng gió lớn, rất mát, có đèn chiếu sáng ba màu để lựa chọn, dễ cài đặt và thái độ của cửa hàng rất tốt.Hàng chính hãng thương hiệu Diamond, kiểu dáng đẹp, hình ren, hiệu ứng êm, 3 mức tốc độ gió, lượng gió lớn, rất mát, 3 màu đèn tùy chọn."
c *** 4 (khuyết danh)
2022.09.04
"Đóng gói chắc chắn, hậu cần cũng nhanh, âm thanh không to, rất êm, tốc độ gió có 3 tốc độ, gió tốt, đèn có ba màu trắng và vàng ấm."
Trương *** 1 (khuyết danh)
2022.11.05
"Cài đặt thực tế không đẹp như tưởng tượng, trong ba màu, một đèn trắng sáng hơn, hai đèn còn lại không liên quan gì đến màu sắc, và độ sáng rõ ràng là tối, tôi thà có một màu duy nhất , điều đó thật vô ích."
Thơm *** 5 (Khuyết danh)
2022.09.20
"Tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói kín, êm, chuyển đổi tần số có 6 cấp, lượng gió lớn, mát, đèn có ba màu để lựa chọn, lắp đặt đơn giản, tôi đã mua ba bộ.Êm, biến tần có 6 cấp, lượng gió lớn, mát. Đèn có ba màu."
Người điểm *** (giấu tên)
2022.10.08
"Trời lạnh với điều hòa không khí bật. Không bật thì nóng quá, mới kiếm cái quạt về dùng, tìm hiệu này lâu rồi, coi như hàng nội địa cũ."
t *** 5 (giấu tên)
2022.10.05
"Tốc độ giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn, êm ái, có 3 bánh răng, lượng gió lớn, mát, đèn có 3 màu lựa chọn, lắp đặt đơn giản, thái độ của cửa hàng rất tốt.Êm, có 3 cấp số, lượng gió lớn, mát, đèn có 3 màu lựa chọn,"
hee *** 5 (giấu tên)
2022.09.18
"Tôi đã thử cài đặt, nó rất yên tĩnh và gió cũng rất tốt, trình cài đặt rất nhạy, tôi thích nó"
Yu *** muốn (khuyết danh)
2021.06.18
"Sau khi mua về, việc lắp đặt rất rắc rối, liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì được trả lời thủ công, nếu bạn quá tức giận, bạn không thể làm gì được, mặt trên bằng xi măng được trang bị sáu bu lông và hai bu lông, điều này hơi quá đáng sợ . Bạn có chịu trách nhiệm về vụ tai nạn không? Của riêng tôi, tôi có một phích cắm 12 mảnh bằng chi phí của mình và tôi chỉ hy vọng đánh lừa mọi người bằng những đánh giá tốt? Tôi không quan tâm đến tiền bạc."
k *** c (khuyết danh)
2021.09.16
"Kiểu dáng của chiếc đèn quạt trần này khá đẹp, lắp đặt không khó, thực sự rất thoải mái khi lắp quạt. Khi nhận hàng có một phụ kiện nhỏ bị hỏng, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ gửi lại ngay lập tức, phục vụ chu đáo!Phong điện cấp thấp thì mềm, phong điện cấp cao đủ mạnh, hài lòng!"
r *** 6 (giấu tên)
2021.12.23
"tốt đẹp như"
r *** 0 (ẩn danh)
2021.07.01
"Chức năng của quạt thì ổn, nhưng đèn tương đối kém, sai tiêu chuẩn nghiêm trọng, nghe nói là 48 watt nhưng so với của Lei thì 36 watt của những người khác lớn hơn và sáng hơn nhiều so với thân đèn của bạn! Chắc chắn rồi, đó là một chiếc quạt, ngay cả khi đèn được giao, nhiệt độ màu sẽ thay đổi sau khi tắt và bật lại đèn! Ngay cả khi bạn bật nó sau mười giây, nó sẽ thay đổi! Logic không hợp lý và thường phải tắt mở nhiều lần để điều chỉnh lại nhiệt độ màu!"
c *** 5 (khuyết danh)
2021.10.11
"Quạt đủ mạnh, mềm và êm! Về cơ bản không có âm thanh và cài đặt rất ổn định"
Chen *** Fang (khuyết danh)
2022.06.04
"Tôi luôn muốn mua một chiếc quạt đèn chùm, và cuối cùng tôi đã đạt được mong muốn của mình. Phong cách đơn giản và trang nhã, và công suất hoạt động đáp ứng yêu cầu. Gió mạnh, tiếng ồn thấp, ánh sáng và làm mát kép. mục đích. Giá cả phải chăng và thiết thực. Tôi hài lòng!Mình dùng được 1 ngày thấy ổn, mình mua trực tiếp"
h *** 3 (khuyết danh)
2021.07.15
"Giao hàng nhanh, giá rất cao, tôi định mua lại, tôi rất thích"
Xin * xin (khuyết danh)
2021.09.24
"Hôm nay cuối cùng cũng lắp được quạt và đèn LED, gió rất mạnh, rất hài lòng!"
Ninh *** 3 (Khuyết danh)
2021.09.25
"Hiệu ứng sau khi lắp đặt như trong hình, vẻ ngoài mới mẻ và đơn giản, viền có ánh sáng kim cương. Trần nhà có thể chăm sóc những người cao, để lại chiều cao cho vẫy trong phòng khách. Đèn ba màu là thay đổi màu nguồn mỗi khi bật tắt, độ sáng khá tốt. Hiệu ứng tắt tiếng cũng rất tốt. Nhìn chung rất hài lòng."
Cái *** 2 (khuyết danh)
2021.10.30
"Nó rất dễ sử dụng và trông rất tuyệt. Nó trông đẹp và phù hợp với trang trí nhà của tôi. Khen ngợi"

0965.68.68.11