Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc van góc

MÃ SẢN PHẨM: TD-712400418579 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
438,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: JOMOO/Jiu Mu
Model: 74099-512-488
Chất liệu: Đồng thau
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Phúc Kiến
Thành phố: Thành phố Tuyền Châu
Phân loại màu sắc: [1 gói] Làm dày đồng mịn ♥ Van góc lạnh đơn [1 gói] Làm dày đồng mịn ♥ Van góc nóng đơn [2 gói] Làm dày đồng mịn ♥ 1 van góc lạnh 1 nóng [3 gói] Đóng gói ] Đồng mịn dày ♥ 2 lạnh 1 van góc nóng [5 gói] Đồng mịn dày ♥ 3 lạnh 2 van góc nóng [7 gói] Đồng mịn dày ♥ 4 van góc nóng lạnh [10 gói] Đồng tinh luyện dày ♥ 6 van góc nóng 4 lạnh [lạnh đơn] van bi lưu lượng lớn (chỉ dành cho máy nước nóng gas) [nóng đơn] van bi lưu lượng lớn (chỉ dành cho máy nước nóng gas) [1 lạnh 1 nóng] van bi lưu lượng lớn
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc
Van góc Jiumu hoàn toàn bằng đồng van hình tam giác công tắc van nước nóng lạnh Van chuyển hướng nước ba chiều dày lên một trong hai bộ chuyển hướng nước ra van góc chữa cháy van góc

Customer Reviews

t *** 6 (ẩn danh)
10.16
"Sản phẩm rất tốt, các bậc thầy lắp đặt đều khuyên dùng van góc hoàn toàn bằng đồng, họ đều nói rằng sản phẩm này rất tốt, phần rất đầy và tôi rất hài lòng."
một *** 9 (ẩn danh)
10.04
"Van góc hoàn toàn bằng đồng chất lượng tốt, có vạch nóng lạnh, màu sắc cũng rất đẹp, đáng mua."
Mua sắm hàng ngày (ẩn danh)
08.29
"Chất lượng tuyệt vời, màu sắc rất đẹp, là thương hiệu đáng tin cậy, xứng đáng với giá tiền và chắc chắn sẽ sử dụng lâu dài."
Chu *** 3 (ẩn danh)
09.14
"Thương hiệu lớn là tốt! Chất lượng tuyệt vời! !"
Đẹp trai *** ou (ẩn danh)
09.08
"Chức năng sản phẩm: Rất hữu ích, rất tiện lợi khi sử dụng, rất dễ sử dụng. . Chất liệu bề ngoài: Rất có kết cấu. Chất lượng sản phẩm: tốt. Không có gì sai với nó ngoại trừ việc nó đắt tiền."
y *** 0 (ẩn danh)
08.25
"Không tệ, khuyến mãi là một nửa giá, Jiumu luôn rất hài lòng với nó, bạn có thể yên tâm sử dụng, tôi chưa cài đặt, nhưng sẽ sớm thôi, tôi không muốn chờ cài đặt nhưng sẽ không có hoạt động nào."
chìm *** 8 (ẩn danh)
08.14
"Nó trông khá đẹp, tương đối nhỏ, tay nghề ổn, và tôi chưa sử dụng."
t *** 0 (ẩn danh)
08.29
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Đáng mua, siêu đáng mua. Hãy tin tưởng vào sản phẩm của bạn và hãy là một doanh nhân tận tâm."
t *** 0 (ẩn danh)
08.29
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Giá trị tuyệt vời cho tiền. Giá trị tuyệt vời cho tiền."
Ninh *** ni (ẩn danh)
06.25
"Nó vừa đẹp vừa chất lượng tốt, được lắp đặt trên máy nước nóng."
Vương *** 0 (ẩn danh)
06.12
"Chất lượng của các hãng lớn đảm bảo, liều lượng vừa đủ, lắp đặt dễ dàng, nếu có nhu cầu lần sau sẽ ủng hộ!"
Shan *** heng (ẩn danh)
06.10
"Thương hiệu lớn, rất tốt Hình thức và chất liệu: Bề ngoài sang trọng và cao cấp Chất lượng sản phẩm: Chất lượng rất tốt ?? Rất hài lòng khi mua hàng."
t *** 0 (ẩn danh)
06.07
"Van góc mới rất đẹp, được làm rất tốt và có kèm theo van một chiều. thỏa mãn"
t *** 0 (ẩn danh)
06.07
"Van góc rất đẹp, được làm rất tốt và có kèm theo van một chiều. thỏa mãn"
*** Lôi (ẩn danh )
06.01
"Chất lượng chính hãng, chưa lắp đặt, cầm trên tay có trọng lượng nhất định, nhìn đẹp, được bộ phận chăm sóc khách hàng khuyên dùng, van nước lạnh có chức năng một chiều."
Bia Tsingtao (ẩn danh )
06.18
"Cảm giác tổng thể là tốt, chất lượng tuyệt vời"
và *** l (ẩn danh)
05:30
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Hàng tốt, trông sang trọng, chất liệu chắc chắn, khi lắp vào trông rất đẹp, thương hiệu đáng tin cậy và còn có chức năng chống phản ứng dữ dội."
t *** 5 (ẩn danh)
05.15
"Cửa hàng này rất đáng tin cậy và dịch vụ rất tốt. Lần trước người chuyển phát lấy mất một cái, cửa hàng này đã gửi cho tôi một cái thay thế. Cảm ơn bạn rất nhiều???Cảm ơn bạn!Jiumu này là một ngôi nhà mới thực sự?Nó có thể được sử dụng hơn 30 năm và là hàng chính hãng"
w *** 0 (ẩn danh)
05.15
"Sản phẩm này bề ngoài khá tinh tế, công nghệ chải xước và logo màu xanh đỏ rõ ràng, ban đầu tôi định mua một chiếc tàu ngầm, trước đó đã có hoạt động nhưng sau khi thêm vào giỏ hàng thì lại không có hoạt động nào. Tôi đã quen với nó và đột nhiên nhìn thấy chiếc này của Jiumu, bề ngoài giống hệt nhau, nhưng logo khác, trọng lượng gần như nhau và giá cả cũng ngang nhau, cuối cùng tôi đã chọn Jiumu! ! !"
Thanh niên ( Ẩn danh )
06.09
"Tay nghề thực sự kém, không bằng những chiếc có giá hơn 10 tệ."

0965.68.68.11