2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-718371415715 Đã bán 43
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
499,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Leyuan
Mô hình: giá giày kim loại
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: hợp kim nhôm
hoa văn: trơn
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: 5 lớp vàng nano, trắng ngọc trai ổn định và chịu lực mạnh 5 lớp, đen mờ, ổn định và chịu lực mạnh, 5 lớp vàng nano ổn định và chịu lực mạnh 6 lớp trắng ngọc trai, ổn định và chịu lực tốt 6 lớp ổn định và không chịu tải mạnh Màu đen mờ 6 lớp ổn định và chịu lực mạnh [do cửa hàng trưởng khuyên dùng] 7 lớp vàng nano ổn định và chịu lực mạnh [do cửa hàng trưởng khuyên dùng] 7 lớp màu trắng ngọc trai ổn định và chịu lực mạnh [do quản lý cửa hàng khuyên dùng] màu đen mờ 7 lớp vàng nano ổn định và chịu lực mạnh 8 lớp màu trắng ngọc trai tiết kiệm không gian 8 lớp tiết kiệm không gian lưu trữ màu đen mờ 8 lớp -Kệ đa năng gia đình vàng nano 9 tầng tiết kiệm không gian-Kệ đa năng gia đình trắng ngọc trai 9 tầng-Kệ đa năng gia đình Đen mờ 9 tầng-Kệ đa năng gia đình
quá trình kết cấu: quá trình kim loại
Quá trình kết cấu kim loại: hàn
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: Không
Các tính năng bổ sung: đa chức năng
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Khối lượng đóng gói: 90*28*4cm
Phong cách định vị: tiết kiệm
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ
2023 phong cách hot tỉnh mới không gian ký túc xá nhiều lớp tủ giày giá để giày nhà đơn giản cửa gấp giày lưu trữ hiện vật kệ để dép bằng nhựa kệ để giày dép bằng gỗ

Customer Reviews

c *** 1 (giấu tên)
06.13
"Rất dễ sử dụng, chiều cao của sáu lớp tôi mua rất cao, bỏ được nhiều giày. Rất phải chăng, nó thực sự là một trợ thủ đắc lực cho việc lưu trữ. Không gian lưu trữ tốt"
Mạnh *** quân (khuyết danh)
06.16
"Sau khi tìm kiếm rất nhiều kiểu dáng, cuối cùng tôi quyết định chọn cái này, bạn không phải lo lắng về việc mang chất liệu này ra bên ngoài. Nó nhỏ gọn và không chiếm không gian, nói chung là tôi thích nó. Tôi sẽ cho cửa hàng một đánh giá đặt hàng ??"
t *** 8 (khuyết danh)
06.09
"Tôi mới mua một chiếc móc treo đơn giản. Để phù hợp với chiếc móc treo, tôi đã mua chiếc giá để giày dạng thanh màu đen này. Sự thật đã chứng minh rằng hiệu quả không tệ, nó rất ổn định và có thể điều chỉnh độ cao ở phía dưới. Tôi thấy mua tầng 5-6 là vừa phải, còn cao quá thì không ổn. Mình mua cao hơn, ở tầng 5 nhìn sẽ đẹp hơn ~ Mình rất hài lòng và giới thiệu cho chị em, tiện thể kê sát tường có thể dán giấy dán tường để chống hở mũi giày nhuộm bức tường trắng."
Chín *** 9 (Khuyết danh)
06.12
"Nó khá tốt. Nó chiếm một không gian tương đối nhỏ, nhưng đôi giày đủ lớn để cất tạm thời một số đôi giày đã mòn. Tôi nghĩ nó rất thiết thực."
Sen *** f (Khuyết danh)
06.11
"Mạnh mẽ và ổn định: rất tốt, chất lượng khá tốt, nhìn tương đối cao, lắp đặt rất tiện lợi, rất hài lòng"
Rui *** 6 (Khuyết danh)
06.10
"Rất tốt, và cài đặt khá đơn giản, tôi sẽ mua một cái khác sau lễ hội mùa xuân, lần này tôi đã mua một cái chín tầng."
Ném *** 1 (Khuyết danh)
06.28
"Rất tốt, dễ cài đặt."
t *** 2 (khuyết danh)
06.11
"Người bán giao hàng rất nhanh, nhận được hàng mình nóng lòng muốn cài đặt luôn, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt đã gửi video cho mình tham khảo, sau khi cài đặt thì rất khỏe, chất lượng thực sự tốt và giá thấp."
mans *** s (ẩn danh)
06.17
"Rất hài lòng?, tay nghề rất tốt, hậu cần nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời, thích"
6 *** n (khuyết danh)
08.12
"Độ cứng và ổn định: chấp nhận được"

0965.68.68.11