304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304 Bản lề cửa gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-586409558849
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
Phân loại màu:
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
màu sắc:
thép không gỉ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Craftsman King
Mô hình: 370
Vật liệu: thép không gỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Jieyang
Kích thước: khác / khác
Độ dày: 3mm
Phân loại màu: 4 inch 2.0 thép chải (giá một chiếc) 4 inch 2.5 thép chải (giá một chiếc) 4 inch 3.0 thép chải (giá một chiếc) 4 inch 3.0 gỉ đỏ (giá một chiếc) 4 inch 3.0 gỉ xanh (một giá mảnh) 4 inch 3.0 lớp gỉ màu vàng (giá một mảnh) 4 inch 3.0 đen (giá một mảnh) thép chải 5 inch 2,5 (giá một mảnh) thép chải 5 inch 3.0 (giá một mảnh) 5 inch 3.0 đen (giá một mảnh) ) 5 inch 3.0 lớp gỉ màu đỏ (giá một mảnh) 5 inch 3.0 lớp gỉ màu xanh lam (giá một mảnh) Thép chải GB 304 4 inch 3.0 (giá một mảnh) GB thép chải 4x4x3.0 (giá một mảnh) GB thép chải 5x4x3.0 (giá một mảnh) GB 4 inch 3.0 thép chải (giá một mảnh) Thép chải 3x2.5x2.0 (giá một mảnh) GB 304 5 inch 3.0 thép chải (giá một mảnh)
Công nghệ bề mặt: chải
Màu sắc: Thép không gỉ
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304
304 cửa thép không gỉ bản lề mở và đóng cửa trang 4 cửa, cửa gỗ dày bản lề lá cửa gỗ bản lề cửa gỗ inox 304

0965.68.68.11