Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa

MÃ SẢN PHẨM: TD-726984478183 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
515,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mansfield
Model: MSFER15
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phân loại màu sắc: Việc thu thập và mua hàng sẽ ưu tiên giao hàng [Dịch vụ khách hàng liên hệ trung thực và hợp lệ] Miễn phí phát hành lại nếu bị hư hỏng do vận chuyển [Ưu đãi đặc biệt có giới hạn ở 88 chiếc! Hãy nhanh chóng nắm bắt nó! 】 【?Mẫu bán chạy? Số lượng 20 miếng】 [Năm lớp]Pallet đen khung vàng 40*40*123CM [?Mẫu tiết kiệm chi phí?Năm lớp]Pallet trắng khung vàng 40*40*123CM [?Mẫu tiết kiệm chi phí ?Năm lớp] Pallet đen khung vàng 40*40*123CM?Mẫu được quản lý cửa hàng đề xuất [bàn hoa bảy lớp] pallet trắng khung vàng 40*40*123CM?Mẫu được quản lý cửa hàng đề xuất [bàn hoa bảy lớp] pallet đen khung vàng 40*40*123CM [Bàn hoa 5 tầng - ngăn đựng đồ] Pallet trắng khung vàng 40*40*133CM [Bàn hoa 5 tầng - ngăn đựng đồ] Pallet đen khung vàng 40*40*133CM [Bàn hoa 4 tầng bàn] Pallet trắng khung vàng 40* 40*93CM [Bàn hoa bốn lớp] Pallet đen khung vàng 40*40*93CM [Top model] Pallet trắng khung vàng 34*34*50CM [Top model] Pallet trắng có khung vàng khung vàng 34*34*70CM [Top model] Matching] Pallet trắng khung vàng 34*34*90CM [Cùng kiểu thẳng xuống] [Giá đỡ hoa 7 lớp] Pallet đen khung vàng 40*40*123CM [Thẳng kiểu tương tự] xuống] [Kệ hoa 7 tầng] Pallet trắng khung vàng 40*40*123CM [Cùng kiểu bán trực tiếp] [Bàn hoa 4 tầng] Pallet trắng khung vàng 40*40*93CM [?Chỉ bán 66 chiếc tại cửa hàng giá đặc biệt của quản lý cửa hàng! 】Khung trắng pallet trắng-35*24*82CM Ưu đãi trong thời gian có hạn 4 lớp: 40*20*68CM Gỗ sồi sơn bóng + khung trắng 6 lớp: 40*20*113CM Gỗ sồi sơn bóng + khung trắng 6 lớp: 60*20*113CM Gỗ sồi sơn bóng + khung trắng 6 lớp: 40*20*113CM Gỗ sồi sơn bóng + khung đen 6 lớp: 60*20*113CM Gỗ sồi sơn bóng + khung đen 4 lớp: 40*20*68CM Gỗ óc chó đen + khung đen 6 lớp: 40*20*113CM Gỗ óc chó đen + khung đen 6 lớp: 60*20*113CM Gỗ óc chó đen + khung đen 4 lớp: 40*20*68CM Họa tiết trắng + khung vàng 6 lớp: 40*20*113CM Họa tiết trắng + khung vàng 6 lớp: 60*20 * Họa tiết trắng 113CM + khung vàng 6 lớp: họa tiết đen 40 * 20 * 113 CM + khung vàng 6 lớp: họa tiết đen 60 * 20 * 113 CM + khung vàng
Công nghệ kết cấu: Công nghệ kim loại
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng gói: 0,01
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa
Ánh sáng sang trọng giá hoa phòng khách đặt sàn nhiều lớp trong nhà mọng nước thì là cây xanh giá trưng bày ban công sắt giá để đồ kệ sắt treo chậu hoa

Customer Reviews

một *** 3 (ẩn danh)
08.03
"Đó là một niềm vui. Giá đỡ hoa này rất dễ sử dụng?, chất lượng hàng đầu và không có mùi gì cả. Và nó không chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà mà còn có thể đặt ngoài trời. ?Trước đây tôi đã mua các kệ hoa khác nhưng chúng luôn không ổn định và không đáp ứng được yêu cầu của tôi?. Nhưng giá hoa này đã hoàn toàn làm đảo lộn ấn tượng của tôi, nó chắc chắn như đá, ?Tôi không phải lo làm gãy những cây yêu thích của mình. Đó là một vật phẩm cực kỳ hữu ích! ?"
t *** 5 (ẩn danh)
29/07
"Độ ổn định mạnh: rất ổn định. Trình độ tay nghề: tốt. Cảm giác trực quan: rất tốt. Chất liệu bề ngoài: Hình ảnh giống như thật. Tỷ lệ giữa hiệu suất và giá cả tốt. Đặt một chậu cây cảnh nhỏ, đặc biệt đẹp. Cảm giác trực quan : Ngoại hình đẹp. Chất liệu: ống thép không gỉ, bền bỉ. Trình độ tay nghề: Tay nghề ổn. Đẹp vâng vâng!"
t *** 0 (ẩn danh)
08.02
"Mạnh mẽ và ổn định: lắp đặt tương đối đơn giản, chất lượng cao và giá thấp. Kệ hoa sắt này chất lượng tốt, dễ lắp đặt và không tốn nhiều diện tích, mình rất thích! Chất liệu bên ngoài: Giá đỡ hoa đã được lắp đặt rất chắc chắn, hình thức không chỉ đẹp mà còn rất tinh tế, hoa càng sang trọng hơn. Việc lắp đặt rất dễ dàng và chắc chắn, lọ hoa không xê dịch khó khăn khi đặt, đây là một sản phẩm rất thú vị."
Lý *** 2 (ẩn danh)
08.02
"Bao bì tốt, hàng được vận chuyển không bị va đập hay hư hỏng. Lắp đặt dễ dàng, trẻ em có thể hiểu được hình vẽ. Có thể lắp đặt theo cách lắp đặt. Hiệu quả tốt, các góc cuối cùng cũng được sử dụng, và những bông hoa có nhiều lớp hơn, đồng thời, những dụng cụ nhỏ cũng có thể được giấu đằng sau chiếc bình bên dưới, vừa đẹp mắt vừa thiết thực."
Lưu *** Che (ẩn danh)
29/07
"Các vật liệu được sử dụng là chắc chắn và tay nghề tốt. Nó trông rất sang trọng ngay cả trong phòng khách. Đã nhận được sản phẩm. Tốc độ hậu cần rất nhanh. Kiểu dáng tuyệt vời và trình độ tay nghề là:"
Bit *** 3 (ẩn danh)
07.10
"Thiết kế của giá đỡ hoa này thực sự rất sang trọng và chất lượng cao, được làm bằng vật liệu composite sắt cao cấp bền bỉ và không dễ bị rỉ sét. Từ khi tôi đặt giá hoa này ở phòng khách nên mỗi khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ trên đó, khi mệt mỏi tôi cảm thấy rất thoải mái. Nếu bạn thích các loại cây như tôi thì đừng bỏ lỡ nhé!"
t *** 6 (ẩn danh)
29/07
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Dễ lắp ráp, rất ổn định và không lung lay, giống như hình, bạn có thể phóng to chậu hoa lên trên và đặt một vài chậu hoa nhỏ ở phía dưới, nhìn chung thì không tệ."
Sui *** 8 (ẩn danh)
07.12
"Giá đỡ hoa này mạnh hơn mong đợi. Giá trị tuyệt vời của tiền. Rất thuận tiện để đặt. Tốt. Đó là một trải nghiệm mua sắm rất thú vị. Tôi đã rất ngạc nhiên khi trồng xong cỏ và thêm cỏ vào đó. Thiết kế nhiều lớp của nó có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ của tôi. Nhiều chậu cây khác nhau trông rất đẹp khi được đặt ở đó. Đẹp"
t *** 0 (ẩn danh)
08.03
"Chất liệu bề ngoài: Có sự khác biệt lớn giữa ảnh và thực tế. Độ ổn định và ổn định: không ổn định. Cảm giác trực quan: nhỏ, kém, chao đảo. Trình độ tay nghề: cực kỳ kém. Tôi đã bị dư luận lừa dối."
Shi *** a (ẩn danh)
07.11
"Đẹp quá, giá hoa này đẹp quá! Kệ hoa nhẹ nhàng sang trọng dành cho phòng khách nhiều tầng trong nhà trồng cây mọng nước trong nhà này có kệ sắt ở ban công, kệ sắt là hạng nhất cả về kiểu dáng và chức năng. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi ngay lập tức yêu thích vẻ ngoài của nó, nó mang đầy bầu không khí quý phái và khiến ngôi nhà của tôi ngay lập tức trông cao cấp!"
Ngụy *** 8 (ẩn danh)
07.10
"Chất liệu bề ngoài: rất chắc chắn, chắc chắn, bền và chắc chắn Độ ổn định: chắc chắn và ổn định Cảm giác trực quan: cao và cao cấp, đặt trên ban công phòng khách, rất tốt, rất tiết kiệm chi phí, tôi thích sự khéo léo: tay nghề rất tốt rất tốt, rất tinh tế và một lần là rất tốt Trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt"
t *** 5 (ẩn danh)
07.04
"Hình thức đẹp, cấu trúc ổn định và chắc chắn, tay nghề cao, toàn bộ quá trình mua hàng diễn ra dễ chịu, hậu cần tuyệt vời, dịch vụ khách hàng nhiệt tình và giải thích kiên nhẫn. Bạn có thể đặt nó trong phòng khách, ban công và những nơi khác tùy thích, màu sắc rất đẹp."
Lưu *** 8 (ẩn danh)
07.22
"Rất tốt, chắc chắn và bền bỉ, hậu cần nhanh chóngChất liệu ngoại hình: Phong cách và đẹp, mạnh mẽ và ổn định. Tính ổn định: Ổn định và chắc chắn. Cảm giác trực quan: đẹp và khí chất. Trình độ tay nghề: tốt. Tưới nước và bón phân cho hoa. Hãy xem kỹ chương trình này để xem có ai thích không nó. ????????"
tay d *** (ẩn danh)
09.02
"Khi nhận hàng đã bị hỏng, đã hứa sẽ gửi lại vào ngày 14/8 nhưng hôm nay ngày 2/9 vẫn chưa có phản hồi. Cửa hàng rác gì thế này?"
Rui *** 2 (ẩn danh)
07.04
"Chất liệu bên ngoài: Tôi mua nó chuyên dụng để đựng ổ gà. Ở nhà tôi có rất nhiều ổ gà và nó quá bừa bộn. Tôi đã mua một giá đỡ hoa để đặt ổ gà. Viền vàng trông rất đẹp với ổ ổ gà của tôi. Tôi đã đánh giá nó sau khi sử dụng một thời gian. Khi nhận được nó, tôi cảm thấy trọng lượng hơi nhẹ. Chất liệu và tay nghề khá tốt so với giá cả. Việc lắp đặt rất đơn giản. Tôi chỉ mất khoảng mười phút để hoàn thành. Mình tự lắp xem hình, đặt ổ gà lên thì thấy ổn, tốt hơn nhiều so với đặt dưới đất, mẹ bảo nhìn"
t *** 5 (ẩn danh)
07.10
"Em bé thực sự đáng giá. Giá cả thuận lợi và chất lượng cao. Dễ lắp đặt. Nhìn đơn giản và thanh lịch. Rất đáng để giới thiệu. Nó trông cao cấp và sang trọng khi đặt trong phòng khách."
t *** 5 (ẩn danh)
07.10
"Chất liệu bề ngoài: Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng và lắp đặt rất đơn giản. Kệ hoa rất hữu ích. Khuyến khích. Đó là màu sắc tôi muốn. Nó chắc chắn và ổn định: Tôi đặt cây mọng nước của mình lên đó và cảm thấy khá ổn định. Nó lớn hơn tôi mong đợi. Nếu bạn có một ban công nhỏ, bạn có thể mua một cái nhỏ hơn. Tay nghề khá tốt. Nó rất thoải mái khi đeo và dễ lắp đặt. Tôi đã cài nó qua đêm qua và đã sử dụng nó hôm nay. Bây giờ tôi có thể mang thêm hoa vào và không phải lo lắng về việc hết chỗ "
Hạ *** 8 (ẩn danh)
08.13
"Kệ làm không cẩn thận, lắp đặt không được, phải phát hành lại 2 lần mới giao được, khiến thời gian của tôi bị chậm trễ nghiêm trọng!Bộ phận chăm sóc khách hàng của họ cảm thấy thị lực của tôi không tốt, khung giữa bị gãy nên họ gửi cho tôi cái ngắn nhất, sau đó tôi yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng cấp lại thì họ cho tôi cái dài nhất, mất rất nhiều thời gian. thời gian, và họ đã gửi cho tôi rất nhiều rác thải. Sắt, bạn có để tôi thu gom phế liệu không? ???"
Đi xe *** 3 (ẩn danh)
07.12
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!, trong không gian hạn chế, chiếc kệ nhỏ gọn và tinh tế này giúp tôi tận dụng tốt không gian, giúp cây hấp thụ hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Nó thực sự tuyệt vời. Nó có thể lưu trữ rất nhiều hoa và cây. Nó rất mạnh mẽ. Tôi tôi luôn hiếm, hahaha."
Hoa *** 5 (ẩn danh)
07.12
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Phong cách Bắc Âu, mạnh mẽ và ổn định: Chúng rất chắc chắn. Cảm giác trực quan: Đó là thứ tôi muốn. Màu sắc thực tế của kệ hoa là thứ tôi thích, tay nghề ổn và video lắp đặt cũng rất chi tiết?? Đúng như mong đợi , Tôi không thất vọng, cây cối có nhà riêng."

0965.68.68.11