Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-732262432573 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
544,000 đ
Phương pháp cài đặt:
để lắp ráp
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mansfield
Model: N-267492
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: ván ép/ván sợi
phong cách: Bắc Âu
Phương pháp cài đặt: Lắp ráp
Các yếu tố phổ biến: thiết kế tổng thể
Loại bao bì: Đã lắp ráp
Phân loại màu sắc: Phản hồi về lòng biết ơn? [Bản vẽ đôi] 80cm Trắng ấm ● Mẫu bán chạy? [Gương đèn thông minh + Ba bản vẽ + Ghế đẩu] 100cm Phong cách bán chạy? Gương đèn thông minh [Bản vẽ đôi + Ghế cánh hoa] 80cm Trắng ấm ● [Bản vẽ đơn ] 60cm Trắng ấm● [Máy ​​bơm đôi] 80cm Trắng ấm● [Ba máy bơm] 100cm trắng ấm● Cảm ơn phản hồi của bạn? [Máy ​​bơm đôi + ghế đẩu] 80cm [Ba máy bơm + ghế đẩu] 100cm trắng ấm● [Máy ​​bơm đôi + ghế cổ tích] 80cm Trắng ấm● Gương đèn thông minh? [Bơm đơn] 60cm Trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Bơm đôi] 80cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Bơm đôi] Xám cao cấp 80cm ● Gương đèn thông minh? [Ba bơm] 100cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Ngăn kéo đôi + ghế đẩu] 80cm trắng ấm● Gương đèn thông minh? [Ba ngăn kéo + ghế đẩu] 100cm trắng ấm● Gương đèn thông minh? [Bốn ngăn kéo + ghế đẩu] Trắng ấm 100cm● Gương đèn thông minh? [ Ngăn kéo đơn + ghế tiên 】 60cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Ngăn kéo đôi + ghế thần tiên] 80cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Ba ngăn kéo + ghế thần tiên] Trắng ấm 100cm ● Gương đèn thông minh? [Bốn ngăn kéo + ghế thần tiên] ] 100cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [Ngăn kéo đôi + ghế cánh hoa] Xám cao cấp 80cm ● Gương đèn thông minh? [Ba ngăn kéo + ghế cánh hoa] Trắng ấm 100cm ● Gương đèn thông minh? [Ba ngăn kéo + ghế cánh hoa] Cao 100cm -Xám cấp ● Gương đèn thông minh? [ Bốn ngăn kéo + ghế cánh hoa] 100cm trắng ấm ● Gương đèn thông minh? [4 ngăn kéo + ghế cánh hoa] Xám cao cấp 100cm ● Chân khung thép nâng cấp? [Gương đèn thông minh + ngăn kéo đôi + ghế đẩu ] 80cm (chân thép dày để hỗ trợ ổn định) Nâng cấp Chân khung thép? [Gương đèn thông minh + ba ngăn kéo và một cửa + ghế bướm] 100cm (chân thép dày để hỗ trợ ổn định) Chân khung thép nâng cấp? [Gương đèn thông minh + ngăn kéo đôi + ghế cánh hoa] 80cm (chân thép dày để hỗ trợ ổn định) ) Chân khung thép nâng cấp? [Gương đèn thông minh + ba ngăn kéo và một cửa + ghế cánh hoa] 100cm (chân thép dày để hỗ trợ ổn định) [Phong cách đơn giản] Trắng ấm 80cm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Có nên vẽ hay không: Có
Dù có gương: Có
Có nên mang theo ghế trang điểm: Có
Số cửa: Không có cửa
Chức năng bổ sung: lưu trữ
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,1m³
Liệu nó có thể được bán trước hay không: Không
Taxi có thể vận chuyển được không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 10kg
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường
Bàn trang điểm phòng ngủ đơn giản hiện đại bàn trang điểm nhỏ gương căn hộ nhỏ tủ trang điểm phòng ngủ chính bàn trang điểm cô gái mới tủ gương gắn tường tủ gương gắn tường

Customer Reviews

hồ *** 0 (ẩn danh)
08.10
"Hiệu ứng ánh sáng rất tốt. Tôi rất thích nó. Ban đầu tôi muốn mua kính. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng nó an toàn hơn vì nó sẽ không bị vỡ. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy rất hợp lý. Khi có ánh sáng, nó trông rất đẹp trên Nó đáng để giới thiệu.Sau khi xem hàng chục bàn trang điểm, cuối cùng tôi đã chọn được chiếc bàn này, tôi hài lòng về kích thước, màu sắc và kiểu dáng. Chất lượng cũng rất tốt và lắp đặt dễ dàng. Bàn trang điểm được đánh giá đầy đủ. Lắp đặt rất dễ dàng. Tôi rất hài lòng với v"
Yi *** xue (ẩn danh)
08.26
"Mỗi chân của đế chỉ có ba con vít, rất không ổn định và rung lắc nhiều, hơn nữa, loại bảng tổng hợp này không phải là một bảng rắn, khi lắp vít vào sẽ không ổn định, không nhất quán. với tình hình thực tế thì được khen là ổn định.Và có phải thương gia đã hiểu sai về màu sắc? Chiếc ghế thần tiên vàng trong hình thực chất là màu cứt gà, hàng ghế sau chỉ được nối với nhau bằng hai con vít, cá nhân tôi cho rằng nó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn."
Tôi biết *** (ẩn danh)
09.06
"Tôi sẽ không nói về chất lượng, khi đặt hàng tôi không thay đổi địa chỉ, tôi đã hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng xem tôi có muốn hủy đơn hàng và đặt lại không, bộ phận chăm sóc khách hàng nói không, họ chặn chuyển phát nhanh. và gửi lại cho tôi. Được rồi, tôi chấp nhận. Sau đó, lần đầu tiên chuyển phát nhanh đến, chỉ có hai chân bàn được gửi. Tôi nên lắp hai chân bàn như thế nào? Sau đó, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và cấp lại. OK, tôi đã chấp nhận. Sau đó, địa chỉ giao hàng là "

0965.68.68.11