tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh

MÃ SẢN PHẨM: TD-682179352582 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
207,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Những người bạn
Model: Hộp Đựng Tủ Gương-999X
Chất liệu: Nhựa
phong cách: đơn giản
Hình dạng: Hình thang
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Các yếu tố phổ biến: màu đặc
Không gian áp dụng: mục đích chung
Phân loại màu sắc: Tết nguyên đán không đóng cửa! ! ! (Không bắn mục này) 8 gói-màu trắng [gửi 16 miếng dán không dấu vết] 8 gói-trong suốt [gửi 16 miếng dán không dấu vết] 4 gói-màu trắng [gửi 8 miếng dán không dấu vết] 4 gói-trong suốt [gửi 8 miếng dán không dấu vết] 2 gói - trắng [gửi 4 miếng dán không dấu] 2 gói - trong suốt [gửi 4 miếng dán không dấu] 1 gói - trắng [gửi 2 miếng dán không dấu] 1 gói -Trong suốt [gửi 2 miếng dán không dấu] 8 gói- lớn màu trắng [gửi 32 miếng dán không dấu vết] 8 gói-trong suốt lớn [gửi 32 miếng dán không dấu vết] 4 gói-màu trắng lớn [gửi 16 miếng dán không dấu vết] 4 gói - trong suốt lớn [gửi 16 miếng dán không dấu vết] 2 gói - lớn màu trắng [gửi 8 miếng dán không dấu vết] 2 gói - lớn trong suốt [gửi 8 miếng dán không dấu vết] 1 gói - màu trắng lớn [gửi 4 miếng dán không dấu vết] 1 gói - lớn trong suốt [gửi 4 miếng dán không dấu vết] 2 nhỏ màu trắng + 2 trong suốt nhỏ [gửi 8 miếng dán không dấu vết] 3 miếng dán nhỏ màu trắng + 3 miếng dán trong suốt nhỏ [gửi 12 miếng dán không dấu vết] 4 miếng dán màu trắng nhỏ + 4 miếng dán trong suốt nhỏ [gửi 16 miếng dán không dấu vết] 2 miếng dán màu trắng nhỏ + 2 miếng dán màu trắng lớn [gửi 12 miếng dán không có dấu vết] 3 miếng dán nhỏ màu trắng + 3 miếng dán màu trắng lớn [gửi 18 miếng dán không có dấu vết] 2 miếng dán trong suốt nhỏ + trong suốt lớn 2 [gửi 12 miếng dán không có dấu vết] miếng dán trong suốt nhỏ 3+ 3 miếng dán trong suốt lớn [miễn phí 18 miếng dán không có dấu vết -marking stickers] Tết nguyên đán không đóng cửa! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! ! ! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! ! ! ! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! ! ! ! ! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! ! ! ! ! ! (Không chụp mục này) Nó không đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán! ! ! ! ! ! ! ! (Không bắn mục này)
Số lớp: lớp đơn
Người áp dụng: công chúng
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh
tủ gương inox Tủ gương hộp đựng đồ phòng tắm chậu rửa mỹ phẩm son môi giá treo tường xiên hoàn thiện hộp phòng tắm tủ gương treo tường tủ gương thông minh

Customer Reviews

một *** m (khuyết danh)
01.18
"Nó là cần thiết để lưu trữ, tôi đã mua một loạt và chưa cài đặt nó, chất lượng tốt."
tối *** 1 (ẩn danh)
01.17
"Rất tốt. Chiều cao của không gian trong tủ gương của chúng tôi không được sử dụng hợp lý. Không có chỗ để đặt các chai và lon nhỏ. Rất khó để đặt chúng vào. Rất bất tiện khi lấy chúng, và chúng thường xuyên di chuyển một cách bất chợt Toàn bộ cơ thể, đổ một mảnh lớn của nó với một tia nước, thật tuyệt khi có thứ này."
s *** 6 (khuyết danh)
01.26
"Khách quan mà nói chức năng của sản phẩm này thực sự tốt trong tủ gương, tuy nhiên giá của sản phẩm nhựa này quá rẻ"
Little *** 5 (Khuyết danh)
01.23
"Kích thước vừa phải, tủ quần áo lưu trữ là hoàn hảo! Ngoài ra vật liệu rất dày"
Một giấc mơ *** ( khuyết danh)
01.26
"Thực tế, không gian cao của tủ được sử dụng, và nó cũng tốt cho việc lưu trữ các vật dụng nhỏ."
Cao *** 9 (Khuyết danh)
01.16
"Một sản phẩm đặc biệt tốt. Sau khi lắp đặt, không gian lãng phí của tủ gương được sử dụng hợp lý, sau khi mở ra thì đầy và ngăn nắp, cất giữ hợp lý, tôi rất thích, tôi quyết định mua thêm vài cái nữa"
Hà Lan *** 2 (ẩn danh)
01.20
"Chức năng sản phẩm: Nó có thể tận dụng tốt không gian hạn chế Chất liệu bề ngoài: Đẹp Chất lượng sản phẩm: Tay nghề cẩn thận"
t *** 4 (khuyết danh)
01.10
"Nó thực sự thiết thực, và cuối cùng những thứ nhỏ không dễ đặt và dễ chạm vào đã được đặt, và rất nhiều không gian đã được mở rộng! Thật là một bậc thầy về lưu trữ! Vẫn rẻ như vậy, đáng mua! ! !"
Vương *** nhân dân tệ (khuyết danh)
01.09
"Chất lượng rất tốt, rất dày, thực sự là một món đồ nhỏ mà công dụng tuyệt vời, cô chủ chăm sóc khách hàng tốt, lần sau tôi sẽ mua lại!"
m *** m (khuyết danh)
01.17
"Thực sự tiện lợi và dễ sử dụng phải khen ngợi"
w *** y (ẩn danh)
01.25
"Chất lượng sản phẩm: mua 8 cái bị hỏng 2 cái"
Thịt thần thánh (Khuyết danh )
01.18
"sử dụng không gian hiệu quả"
b *** 3 (khuyết danh)
01.10
"(*^__^*) Tôi rất hài lòng với việc mua sắm, ngăn chứa rất phù hợp và đáng đồng tiền bát gạo, giá cả phải chăng hơn nhiều so với cửa hàng thực!"
t *** 2 (khuyết danh)
01.13
"Chất lượng sản phẩm thực sự tốt, mình đã mua sản phẩm khác trước đây, so với sản phẩm này thì mình vẫn thích sản phẩm này, hộp đựng đồ này tuy nhỏ nhưng rất dày, đựng đồ nhỏ rất tốt."
t *** 3 (khuyết danh)
01.14
"Cái nhỏ rất thiết thực, cái nhỏ vừa đựng được mấy thỏi son mẫu trong nhà tắm, tặng kèm 2 keo dính là đủ, cực chắc"
từ xa *** q (ẩn danh)
01.11
"Chức năng của sản phẩm: Rất tiện lợi để đựng các vật dụng nhỏ! Chất liệu bề ngoài: Hộp đựng nhỏ trong suốt thật tuyệt vời!"
h *** 6 (khuyết danh)
01.12
"Em bé rất tốt, rất thực tế, trước đây đồ đạc lộn xộn, nhưng với nó thì gọn gàng hơn rất nhiều, và tôi sẽ mua thêm vài cái nữa"
x *** 5 (khuyết danh)
01.10
"Việc sử dụng tủ gương này có tỷ lệ sử dụng không gian cao hơn, gọn gàng ngăn nắp, rất đáng mua!"
d *** z (khuyết danh)
01.17
"Không tồi, tôi rất thích! Rất thiết thực"
n *** tuyết (khuyết danh)
01.13
"Kích thước nhỏ không chiếm nhiều diện tích và có thể đựng được nhiều vật dụng nhỏ, rất thiết thực!"

0965.68.68.11