tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-712884681129 Đã bán 93
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
996,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Model: JG-H
Chất liệu: khác/khác
Phong cách: đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:Màu mặc định là Galaxy Grey (lưu ý khi đặt hàng màu Angel White).Mẫu sạc nâng cấp cảm ứng + 40 nhân dân tệ có cửa Changhong kín hoàn toàn 60cm.Tủ gương thông thường có cửa Changhong kín hoàn toàn 70cm.Tủ gương thông thường có cửa Changhong kín 80 cm. Tủ gương thông thường có cửa Changhong kín 90 cm. Tủ gương thông thường. Cửa Changhong kín 100 cm Tủ gương thông thường có cửa Changhong kín 60 cm Tủ gương thông thường + thanh đóng kín có cửa Changhong 70cm Tủ gương thông thường + thanh đóng kín có cửa Changhong 80cm Tủ gương thông thường + thanh đóng kín có cửa Changhong 90cm Tủ gương thông thường + thanh đóng kín Cửa Changhong 100cm Tủ gương thông thường + cột đóng hoàn toàn Cửa Changhong 60cm Tủ gương thông minh cảm ứng Changhong kín cửa 70cm Tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín Cửa Changhong 80cm Tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín Cửa Changhong 90cm Tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín Cửa Changhong 100cm Tủ gương thông minh cảm ứng đóng cửa Changhong 60cm Tủ gương thông minh cảm ứng + cột đóng hoàn toàn Cửa Changhong 70cm Tủ gương thông minh cảm ứng + cột kèm cửa Changhong 80cm Tủ gương thông minh cảm ứng + cột kèm cửa Changhong 90cm Tủ gương thông minh cảm ứng + cột kèm cửa Changhong 100cm, tủ gương thông minh cảm ứng + cột, kèm cửa Changhong 60cm, cảm ứng thông minh Tủ gương, tủ gương thông minh đóng kín cửa Changhong 70cm, tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín, cửa Changhong 80cm, tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín, cửa Changhong 90cm, tủ gương thông minh cảm ứng đóng kín cửa Changhong 100cm Tủ gương thông minh điều khiển cảm ứng có cửa Changhong kín cửa 60cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng + cột đóng hoàn toàn Cửa Changhong 70cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng + cột đóng hoàn toàn Cửa Changhong 80cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng + cột đóng hoàn toàn Cửa Changhong 90cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng + cột Đóng kín hoàn toàn Cửa Changhong 100cm Tủ gương thông minh cảm ứng + cột ★★★★★Dòng nửa kín sang trọng nhẹ★★★★★ Cửa Changhong nửa kín 60cm Tủ gương thông thường Cửa Changhong nửa kín 70cm Tủ gương thông thường nửa nửa Cửa Changhong kín 80cm. Tủ gương thông minh nửa kín cửa Changhong 90cm.Tủ gương thông thường nửa kín cửa Changhong 60cm.Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng nửa cửa Changhong 80cm.Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng nửa cửa Changhong 90cm.Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng nửa cửa Cửa Changhong kín 100cm Tủ gương thông minh cảm ứng Cửa Changhong nửa kín 60cm Tủ gương thông thường Haoyue Cửa Changhong nửa kín màu trắng 70cm Tủ gương thông thường Haoyue Cửa Changhong nửa kín màu trắng 80cm Tủ gương thông thường Haoyue Cửa Changhong nửa kín màu trắng 90cm Gương thông thường tủ Haoyue Cửa Changhong nửa kín màu trắng 100cm Tủ gương thông thường Haoyue Cửa Changhong nửa kín màu trắng 60cmTủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng [đèn + khử sương] Cửa Changhong nửa kín 70cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng [chiếu sáng + khử sương] Cửa Changhong nửa kín 80cm Tủ gương thông minh điều khiển bằng cảm ứng [chiếu sáng + khử sương] Cửa Changhong nửa kín Tủ gương thông minh cảm ứng 90cm [Chiếu sáng + Chống mờ] Cửa Changhong nửa kín Tủ gương thông minh cảm ứng 100cm [Chiếu sáng + Chống mờ]
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm treo tường riêng biệt thông minh không gian gương nhôm cửa kính khử sương tủ bảo quản tủ gương lavabo phòng tắm gương tủ nhà tắm

Customer Reviews

Cửa hàng buôn bán ***
Ngày 27 tháng 8 năm 2023 00:23
"Không tệ, chất lượng khá tốt, đáng để giới thiệu"
t***2 (ẩn danh)
Ngày 10 tháng 8 năm 2023 13:33Thêm 0 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Hậu cần nhanh chóng, đóng gói chắc chắn và không có thiệt hại gì cả. [Nhận xét bổ sung] Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của shop."
t***1 (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 16:33
"Rất thuận tiện để đặt đồ và lấy ra, nhìn đẹp hơn. Nó mang lại cảm giác thiết thực cho toàn bộ trang trí phòng tắm!!Bao bì cũng chắc chắn và không bị va đập khi đóng lại, điều này rất tốt"
z***1 (ẩn danh)
Ngày 19 tháng 7 năm 2023 18:07
"Chất lượng tốt, giao hàng nhanh"
chết tiệt
Ngày 27 tháng 7 năm 2023 21:40
"Chất liệu rất tốt, tay nghề tốt và chất lượng cao, tôi rất hài lòng."
z***0
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 18:20
"Bao bì còn nguyên vẹn, không tì vết và dễ lắp ráp, rất sang trọng"
t***0
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 16:31
"Chất lượng rất tốt, tay nghề của các tấm rất đạt yêu cầu, rất đáng mua"
chết tiệt 7
Ngày 14 tháng 8 năm 2023 17:49
"Chức năng sản phẩm: trung bình, không nên mua, không đáng giá Chất liệu bề ngoài: rất nhẹ, chất liệu kém, kết cấu yếu, không chắc chắn. Không thể đặt đồ vật, tay tôi run rất nhiều. Chất liệu quá mỏng. Chất lượng sản phẩm: Lắp ráp không chắc chắn, nhìn có vẻ sẽ dễ vỡ."
may mắn***5
Ngày 18 tháng 7 năm 2023 22:45
"Không ngờ chất lượng lại như hàng đặc sản, mình rất thích, giá cả lại phải chăng"
t***3
Ngày 19 tháng 7 năm 2023 18:34
"Chất lượng rất tốt và giá trị đồng tiền"
t***6
Ngày 18 tháng 7 năm 2023 18:56
"Dễ dàng cài đặt và chất lượng tốt"
w *** 1
Ngày 3 tháng 6 năm 2023 15:34Đã thêm 6 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Rất tốt, chắc chắn và bền bỉ [Nhận xét thêm] Rất tốt, cứng cáp và bền bỉ, đựng được rất nhiều đồ"
Dương***8 (ẩn danh)
Ngày 14 tháng 6 năm 2023 09:06
"Chức năng của sản phẩm: Rất dễ sử dụng Chất liệu bề ngoài: Chất liệu cũng được làm từ hợp kim nhôm không chứa formaldehyde."
Lục *** Đường (ẩn danh)
24/05/2023 01:06
"Thành thật mà nói, bạn nhận được những gì bạn phải trả. Tay nghề và mối nối vẫn còn rất thô. Chất liệu nhẹ và hàng thật không có họa tiết như trong hình. Nhưng giá cả không đắt. Nói chung là tôi sẽ làm. với nó."
t***3
Ngày 06 tháng 9 năm 2023 11:17
"Đã nhận được hàng, giao hàng rất nhanh, giao hàng cũng rất nhanh, đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt"
một *** 0
Phân loại màu lúc 11:20 ngày 11/5/2023
"Hình thức và chất liệu khá tốt, chất lượng cũng rất tốt, tỷ lệ giá/hiệu năng đặc biệt cao và giá cả rất phải chăng."
t***4
Ngày 03 tháng 8 năm 2023 11:24
"Giá cả phải chăng, chất lượng tốt, mua sắm rất tốt, sẽ quay lại lần sau?"
h***r
Ngày 24 tháng 8 năm 2023 10:57
"Rất đẹp, chất lượng tốt, đã lắp đặt, trông rất tuyệt"
Đầu bếp
25/04/2023 20:42
"Mua tủ gương phòng tắm riêng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với nhé. Chất lượng của tủ gương rất tốt, được chuyển phát nhanh đến tận nhà, không hư hỏng gì, chất lượng cũng rất cao, hình ảnh rõ ràng, rất khuyến khích! ! !"
Thanh *** ba
Ngày 27 tháng 8 năm 2023 00:04
"Hài lòng, tay nghề tốt, và tôi đặc biệt thích thiết kế, nó tốt như mô tả, rất đáng để giới thiệu."

0965.68.68.11