Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-693556602579 Đã bán 87
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,152,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Model: JG-H
Chất liệu: khác/khác
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Tủ gương thông thường Màu xám hạt cát 60cm Tủ gương thông thường Màu xám hạt cát 70cm Tủ gương thông thường Màu xám hạt cát 80cm Tủ gương thông thường Màu xám hạt cát 90cm Tủ gương thông thường Màu xám hạt cát Tủ gương thông thường 100cm Màu xám hạt cát Tủ gương thông minh 60cm Tủ gương thông minh (Ánh sáng) + Chống mờ) Tủ gương thông minh màu xám hạt 70cm (chiếu sáng + khử sương) Tủ gương thông minh màu xám cát 80cm (chiếu sáng + chống sương) Tủ gương thông minh màu xám hạt 90cm (chiếu sáng + khử sương) Tủ gương thông minh màu xám cát 100cm (chiếu sáng + Haoyue) Tủ gương thông thường 60cm trắng Haoyue Tủ gương thông thường 70cm trắng Haoyue Tủ gương thông thường 80cm trắng Haoyue Tủ gương thông thường 90cm trắng Haoyue Tủ gương thông thường 100cm trắng Haoyue Tủ gương thông minh 60cm trắng Haoyue (Chiếu sáng + chống sương mù) Tủ gương thông minh 70cm Haoyue trắng (chiếu sáng + khử sương) ) Tủ gương thông minh Haoyue White 80cm (chiếu sáng + khử sương) Tủ gương thông minh Haoyue White 90cm (chiếu sáng + khử sương) Tủ gương thông minh 100cm Haoyue White (chiếu sáng + khử sương) Tủ gương thông thường 60cm hạt cát màu xám [Cửa kính Changhong nửa kín] Cát -Tủ gương thông thường 70 cm màu xám [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường 80 cm màu xám cát [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường 90 cm màu xám cát [Cửa kính Changhong nửa kín] Gương thông minh 60 cm kết cấu màu xám tủ (đèn + khử sương) [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh 80cm màu xám cát (chiếu sáng + khử sương) [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh 90cm màu xám cát (chiếu sáng + khử sương) Sương mù) [Một nửa -Cửa kính Changhong kín] Tủ gương thông minh 100cm màu xám hạt cát (ánh sáng + chống sương mù) [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường 60 cm màu trắng Haoyue [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường 70 cm Haoyue màu trắng [Cửa kín một nửa cửa kính] Tủ gương thông thường Haoyuebai 80 cm [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường Haoyuebai 90 cm [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông thường Haoyuebai 100 cm [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh Haoyuebai 60 cm (Ánh sáng + làm mờ) [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh Haoyuebai 70 cm (chiếu sáng + làm mờ) [Cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh Haoyuebai 80 cm (chiếu sáng + khử sương) [Cửa kính Changhong nửa kín] Gương thông minh Haoyuebai 90 cm tủ (chiếu sáng + khử sương) [cửa kính Changhong nửa kín] Tủ gương thông minh Haoyuebai 100 cm (chiếu sáng + khử sương) [cửa kính Changhong nửa kín]
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm
Không gian tủ gương phòng tắm bằng nhôm phòng tắm riêng biệt treo tường cửa kính thông minh có đèn hộp gương bảo quản chống sương mù tủ kính phòng tắm tủ gương nhà tắm

Customer Reviews

g***r
2023年07月17日 21:16
"产品功能:这款太空铝镜柜没有毛巾架,所以我选择倒过来安装,即镜子在右,也非常不错。 外观材质:从外观质感上而言和左右全屋定制的板材毫无违和感,非常契合。 商品品质:整个太空铝镜柜,制作还是挺精良的,外观上也没有瑕疵。 我购买了安装服务,师傅安装很细心也很耐心,根据用户的要求,进行高度调整。 安装效果也非常满意。"
夏***屋(匿名)
2023年08月31日 12:43
"还不错,铝合金的,不怕生锈了"
六***神(匿名)
2023年07月29日 21:14
"产品功能:镜子非常好用,反应灵敏 外观材质:外观大气简约时尚 商品品质:全铝材质,柜体硬朗 强烈推荐入手,泰酷辣"
想***8
2023年07月27日 13:04
"包装完好无损,安装简单,很实用"
t***7
2023年07月26日 07:52
"质量很好,很扎实,安装也方便,很喜欢"
s***5(匿名)
2023年07月31日 18:57
"质量很好,做工材质可以,做工精细"
l***6(匿名)
2023年08月11日 12:58
"已经安装了,非常满意,好评,推荐"
w***1
2023年07月24日 20:30
"非常满意的一次购物,物有所值,比实体店里实惠多了!"
t***0
2023年08月08日 17:23
"质量很好,很满意,好评!"
风***5
2023年08月06日 12:13确认收货后 0 天追加
"好看好用还好安装! [追加评论] 真心不错"
t***2(匿名)
2023年06月11日 18:15确认收货后 3 天追加
"此用户没有填写评价。 [追加评论] 终于安装上了,比较简单,颜值也很??,长虹玻璃YYDS"
t***7
2023年07月29日 17:03确认收货后 1 天追加
"此用户没有填写评价。 [追加评论] 怎么样,还可以吧"
t***5
2023年06月01日 16:07
"功能比较齐全~外观造型不错~质量不错~"
关***萍(匿名)
2023年08月14日 21:26
"好看"
快***3
2023年05月29日 22:39
"安装上很漂亮,还没通电,通电应该更漂亮"
回***3(匿名)
2023年05月09日 17:14确认收货后 125 天追加
"评价方未及时做出评价,系统默认好评! [追加评论] 收到了,挺好用的,可以把台面上的东西放进去了,台面就整齐多了??"
之***痕(匿名)
2023年05月05日 17:13
"还可以。"
t***1
2023年08月03日 11:39
"宝贝收到了,质量很好,做工精细,款式时尚,值得推荐!"
t***0(匿名)
2023年08月11日 16:47
"质量很好,做工精致,包装严实无损坏,安 装简单,很实用,满意"
t***4
2023年08月12日 14:46
"镜子非常漂亮,非常简约,时尚大气,价格实惠,安装好了,大大的提升了家里的档次,值得推荐!"

0965.68.68.11