Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-693927950076 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,722,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Quả chanh lớn
Mô hình: 101
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Vật liệu tủ: nhôm không gian
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Triều Châu
Phân loại màu: Tủ chậu gốm 60CM [không bao gồm tủ gương] Tủ chậu gốm 60CM + tủ gương thông thường Tủ chậu gốm 60CM + tủ gương thông minh Tủ chậu đá vôi 60CM + tủ gương thông thường Tủ chậu đá vôi 60CM + tủ gương thông minh Tủ chậu gốm 70CM [không bao gồm tủ gương] Tủ chậu gốm 70CM + tủ gương thông thường Tủ chậu gốm 70CM + tủ gương thông minh Tủ chậu đá vôi 70CM + tủ gương thông thường Tủ chậu đá vôi 70CM + tủ gương thông minh Tủ chậu gốm 80CM 【Không bao gồm tủ gương] 80CM Tủ chậu gốm + tủ gương thông thường Tủ chậu gốm 80CM + tủ gương thông minh Tủ chậu đá vôi 80CM + tủ gương thông thường Tủ chậu đá vôi 80CM + tủ gương thông minh Tủ chậu gốm 90CM [không bao gồm tủ gương] Tủ chậu gốm 90CM + tủ gương thông thường Tủ chậu gốm 90CM [không bao gồm tủ gương] Tủ chậu gốm 90CM + tủ gương thông thường 90CM Tủ chậu sứ + tủ gương thông minh Tủ chậu đá vôi 90CM + tủ gương thường Tủ chậu đá vôi 90CM + tủ gương thông minh Tủ chậu sứ 100CM + tủ gương thường Tủ chậu sứ 100CM + tủ gương thông minh Tủ chậu đá vôi 100CM + tủ gương thường Tủ chậu đá vôi 100CM + tủ gương thông minh
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: cán màng
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Hình thức kết hợp: với tủ gương phòng tắm có vòi chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Phương pháp mở và đóng: khác
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm hiện đại đơn giản kết hợp chậu rửa phòng tắm không gian chậu rửa chén bằng gốm sứ chậu rửa tủ gương thông minh tủ gương lavabo mẫu tủ gương phòng tắm

Customer Reviews

đi
Tháng Một 23, 2023 lúc 17:57
"Lắp đặt và bảo trì: Thợ lắp đặt chuyên nghiệp, đúng kiểu dáng và màu sắc mình thích, chậu gốm sứ liền khối màu xám cao cấp rất tiện lợi, dễ bảo quản... Chỉ là chủ kho gửi bản nâng cấp của vòi do nhầm lẫn, và vòi phù hợp ban đầu không tệ ... Nói chung, tôi hài lòng, tôi đang chuẩn bị trang trí phòng tắm trên tầng ba với phong cách tương tự ... hài lòng"
Nghịch ngợm***7 (Khuyết danh)
05/01/2023 10:55
"Nó thực sự tốt, bạn có thể tự cài đặt và giá rẻ hơn nhiều so với cửa hàng vật lý."
Chua***2 (Khuyết danh)
08:05, 17/12/2022
"Thiết kế ngăn kéo đôi + cửa tủ kính giúp không gian rộng hơn và các vật dụng cần thiết hàng ngày được đặt ngăn nắp hơn, tôi thích nhất mặt bàn bằng đá phiến, dễ lau chùi và cũng rất được ưa chuộng trong những năm gần đây."
t***4 (ẩn danh)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 15:33
"Mình nhận được tủ cũng lâu rồi, mới lắp được hai ngày thôi, tủ phòng tắm bằng gỗ nguyên khối, kiểu dáng thời trang, kiểu dáng đẹp, chậu rửa mặt làm bằng đá phiến, mình đã check rồi trực tuyến Đá phiến có chất lượng tốt, độ cứng cao, vòi rất nặng ."
t***5 (ẩn danh)
Ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 16:32
"Tủ được lắp đặt ngay sau khi nhận tủ rất đẹp hợp phong cách nhà tắm chất liệu panel thoải mái không có mùi lạ trong tủ mình rất thích. Tủ gương chưa dọn vào, thực sự rất thiết thực, đựng được đủ thứ lặt vặt, mình rất hài lòng"
l *** 3 (khuyết danh)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 15:37
"Đó là một chiếc bồn rửa cao cấp và có khí quyển. Nghiêm cấm đóng gói. Không có hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Mặt bàn bằng đá phiến có kết cấu rất đẹp. Vợ tôi rất thích. Nó thiết thực và trang nhã. Tôi sẽ mua nó vào lần tới."
Cô *** (giấu tên)
Ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 17:45
"Thiết kế ngoại hình thời trang và trẻ trung, rất tốt. Việc lắp đặt và bảo trì rất đơn giản và rõ ràng, vòi màu đen được tặng kèm rất dày và các phụ kiện đi kèm thực sự khiến tôi yên tâm. Cấu trúc mạnh mẽ và tay nghề"
t***5 (ẩn danh)
Ngày 18 tháng 12 năm 2022 lúc 09:52
"Tủ phòng tắm thiết kế hợp lý, không chiếm nhiều diện tích, rất thiết thực, có thể để nhiều đồ, lắp đặt cũng rất tiện lợi, quả là một chuyến đi mua sắm tốt."
tôi *** 0 (ẩn danh)
13:13, ngày 17 tháng 12 năm 2022
"Phong cách hiện đại và đơn giản, rất thời trang và đẹp, và chất liệu rất tốt, ừm, gỗ veneer nguyên khối. Sau khi lắp đặt, chiếc tủ này thực sự tốt hơn và người giao hàng cũng tốt hơn. Bậc thầy cài đặt cũng rất tốt, và toàn bộ quá trình mua hàng rất dễ chịu. Sau khi cài đặt, tôi cảm thấy rất thời trang và đẹp, và hiệu suất chi phí của một sản phẩm khác quá cao."
Có *** nghe (khuyết danh)
Ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 16:18
"Tủ phòng tắm cho cảm giác rất linh hoạt và có thể phù hợp với hầu hết các phong cách trang trí! Nó mạnh mẽ và hoạt động rất tốt! Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt, khi hàng về mình gọi điện thông báo, cảm giác rất ấm áp và nghiêm túc."
t***0 (ẩn danh)
Ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 18:37
"Tay nghề ổn, trong quá trình vận chuyển không bị thiếu ốc vít, phần cứng cũng rất chắc chắn. Mặt bàn làm bằng đá phiến rất chắc chắn. Tủ làm bằng vật liệu thật, rất tốt. Cảm ơn bạn Đối với câu trả lời từ dịch vụ khách hàng, nó thực sự rất kiên nhẫn"
t***4 (ẩn danh)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 17:41
"Cửa hàng có tâm, tay nghề vừa đủ, chất liệu là thật, vòi được tặng cũng rất cao cấp và nặng, lắp xong nhìn rất êm tay"
Được *** (giấu tên)
Tháng 12 21, 2022 lúc 11:03
"Hàng về rất nhanh, mình mới dùng được vài ngày, cảm giác rất thích, chất liệu cũng rất tốt, màu sắc và kiểu dáng mình rất thích. Ngoại trừ bộ cài đặt mà tôi thấy không được chuyên nghiệp cho lắm và có một số trục trặc nhỏ trong quá trình cài đặt, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời"
t***2 (ẩn danh)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 15:41
"Chất lượng rất tốt, lắp đặt đơn giản và tiện lợi, bạn có thể tự lắp đặt... tay nghề tốt, không khí cao cấp và cao cấp... dịch vụ của cửa hàng nhỏ cũng rất tốt, tôi hy vọng công việc kinh doanh của ông chủ đang phát đạt"
t***9 (ẩn danh)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 15:38
"Ngoại hình có trách nhiệm, nhìn quá ổn, lắp đặt không khó, bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp mọi thắc mắc, hậu cần cũng nhanh chóng, giao hàng tận nơi, rất tiện lợi."
con voi***
03/12/2022 lúc 19:59
"Một người bạn khuyên nên mua nó, tủ phòng tắm rất dễ lắp đặt, cá nhân tôi thấy nó nhẹ, sang trọng và cao cấp, mặt phải của gốm mịn và tinh tế, vật liệu và tay nghề của tủ rất tinh tế ."
t *** 0
Ngày 03 tháng 12 năm 2022 lúc 21:56
"Chất lượng tốt và giá thấp, gia đình rất hài lòng! Một là vật liệu chắc chắn; hai là phong cách mới lạ và hấp dẫn, phù hợp với trang trí của ngôi nhà; thứ ba là giá cả phải chăng, và có một khoản phí cho chủ nhân để cài đặt nó .Thợ lắp đặt kiên nhẫn và có tay nghề tốt!"
A *** acridine (ẩn danh)
Ngày 03 tháng 12 năm 2022 lúc 19:46
"Phong cách của sản phẩm đơn giản, phóng khoáng và thiết thực, chiếc tủ tôi mua được làm bằng gỗ nguyên khối, đường vân rất tốt, ván cũng rất dày, các ngăn kéo trơn tru, tôi thực sự khuyên dùng."
t***7 (ẩn danh)
05/12/2022 08:19
"Tay nghề tổng thể là khá tốt. Tôi đã chọn vật liệu này để giữ nước và độ bền. Phần cứng ở mức trung bình, vì vậy nó sẽ tốt cho sử dụng bình thường."
Rong* Min (khuyết danh)
Ngày 03 tháng 12 năm 2022 lúc 17:19
"Giao hàng nhanh, cài đặt đúng hẹn, có một tình tiết nhỏ nhưng đã được giải quyết. Chất liệu nhẹ, hình thức đơn giản, đựng đồ dùng trong phòng tắm rất tiện lợi, vòi có thể thay vòi hoa sen, gia đình sau khi sử dụng đều cảm thấy rất hài lòng."

0965.68.68.11