Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-630681632864 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,056,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: xứ Wales
Mô hình: G06
Chất liệu: gỗ nguyên khối
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Phân loại màu: Đèn tăng giảm đèn nền-60 [đèn hai màu + khử sương + điều chỉnh vô cấp] Đèn tăng giảm đèn nền -70 [đèn hai màu + khử sương + điều chỉnh vô cấp] Đèn tăng giảm đèn nền -80 [hai màu ánh sáng + làm mờ + điều chỉnh vô cấp 】 Đèn nền lên xuống ánh sáng -90 [ánh sáng hai màu + làm mờ + điều chỉnh vô cấp] đèn nền lên xuống ánh sáng -100 [ánh sáng hai màu + làm mờ + điều chỉnh vô cấp] đèn nền lên xuống -110 [ánh sáng hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu liên tục] đèn nền Đèn lên và xuống - 120 [ánh sáng hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu vô cấp] đèn nền lên và xuống - 130 [ánh sáng hai màu + làm mờ + kết hợp màu vô cấp] đèn nền đèn lên và xuống - 140 [đèn hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu vô cấp] đèn nền lên và xuống -150 [đèn hai màu + làm mờ + tông màu vô hạn] [phiên bản cao cấp 70 đèn hai màu] đèn gương + phía trên và đèn nền phía dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [đèn hai màu phiên bản cao cấp 80] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [đèn hai màu phiên bản Deluxe 90] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [bản cao cấp 100 đèn hai màu] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [bản cao cấp 110 đèn hai màu] đèn gương + đèn nền trên và dưới + khử sương mù Thời gian và nhiệt độ [Phiên bản cao cấp 120 hai màu] đèn] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [Phiên bản cao cấp 130 đèn hai màu] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [Phiên bản cao cấp 140 đèn hai màu] đèn gương + lên xuống Đèn nền + thời gian và nhiệt độ làm mờ [đèn hai màu phiên bản cao cấp 150] đèn gương + đèn nền trên và dưới + thời gian và nhiệt độ làm mờ [có bảng điều khiển phía sau] đèn lên xuống -60 [đèn hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu vô hạn [ với bảng điều khiển phía sau] lên và xuống Đèn-70 [đèn hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu vô cấp [có bảng điều khiển phía sau] đèn lên và xuống -80 [ánh sáng hai màu + làm mờ + điều chỉnh màu vô cấp [có bảng điều khiển phía sau] lên và xuống đèn chiếu xuống -90 [đèn hai màu + làm mờ + điều chỉnh vô cấp Màu [có mặt sau] đèn lên và xuống - 100 [đèn hai màu + làm mờ + điều chỉnh vô hạn [có mặt sau] đèn lên và xuống - 110 [hai- ánh sáng màu + làm mờ + chỉnh màu vô hạn [có bảng điều khiển phía sau] đèn lên và xuống - 120 [Ánh sáng hai màu + Khử sương mù + Chỉnh màu hứa hẹn [Với bảng điều khiển phía sau] Đèn lên và xuống -130 [Đèn hai màu + Khử sương mù + Chỉnh màu hứa hẹn [Với bảng điều khiển phía sau] Bảng điều khiển phía sau] Đèn lên và xuống -140 [Đèn hai màu + Chống sương mù + Chỉnh màu hứa hẹn [Với bảng điều khiển phía sau] 】 Đèn lên và xuống-150[ánh sáng hai màu + làm mờ + màu vô hạn phù hợp với kích thước và màu sắc tùy chỉnh [liên hệ dịch vụ khách hàng]
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Nó có chứa đèn gương không: Có
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường có đèn nền chống sương giá gương phòng tắm tích hợp hộc tủ riêng biệt tủ gương nhà tắm gương tủ nhà tắm

Customer Reviews

n *** 2 (khuyết danh)
01.01
"Rất đẹp, hiệu ứng rất tốt sau khi cài đặt, và lớp sẽ tăng ngay lập tức"
gỗ *** 1 (giấu tên)
01.06
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng rất tốt, kích thước phù hợp, tôi rất hài lòng, tôi sẽ xé màng bảo vệ sau khi nhận phòng"
l *** Đã nhận (giấu tên)
2022.12.07
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Gương nhìn đẹp, mình đã mua rất nhiều gương ở nhà anh ấy và mua lại, chất lượng cũng tốt, mình rất hài lòng với việc lắp đặt hôm nay."
ví dụ *** 4 (ẩn danh)
2022.12.09
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Kích thước phù hợp, ánh sáng đủ, dịch vụ khách hàng kiên nhẫn"
b *** qin (khuyết danh)
01.09
"Rất tốt, đẹp và hào phóng"
Cá *** Giang (khuyết danh)
01.09
"Chất lượng của tủ gương cho cảm giác tốt và màu sắc của đèn với hai nhiệt độ màu cũng đẹp, nhưng sẽ rất tuyệt nếu diện tích làm mờ có thể lớn hơn.Màu sắc đèn như trong hình, tỷ lệ giá thành/hiệu suất tốt, khi giao hàng hậu cần, bao bì bên ngoài có một kệ gỗ đơn giản, đóng vai trò cố định, thợ lắp đặt cũng được ."
gì *** 1 (ẩn danh)
01.02
"Bộ tủ phòng tắm này trông tuyệt vời và có kích thước phù hợp. Nó rất đơn giản và đẹp trong phòng tắm, và vòi kéo ra cũng rất tiện lợi. Cá nhân tôi thấy tủ phòng tắm tốt, hình ảnh phản chiếu rõ ràng, không gian chứa đồ bên trong không nhỏ, lắp đặt đơn giản và trang nhã"
m *** 1 (giấu tên)
2022.12.26
"Chất lượng ổn, có cảm giác không khí với thắt lưng nhẹ, tôi thích nó"
k *** i (khuyết danh)
01.05
"Bề mặt tường phòng tắm của tôi rất lạ, chỉ có kích thước tùy chỉnh, nhận được rất nặng, người lắp đặt nói rằng nó rất chắc chắn, rất đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất là bên trong chỉ rộng 8 cm, hơi hẹp để đựng đồ. Chất lượng rất tốt."
z *** 0 (ẩn danh)
2022.12.14
"Chất lượng tủ rất tốt, ngay cả thợ lắp đặt cũng nói là rất tốt, chất lượng rất tốtNhững người cài đặt luôn khen ngợi chất lượng, và sau đó đến xin tôi một liên kết và yêu cầu tôi gửi cho anh ấy"
Đắng *** 8 (khuyết danh)
01.06
"Nó rất thiết thực và có sức chứa lớn, mặt bàn trước đây bừa bộn giờ đã gọn gàng hơn, gương nhìn cũng đẹp, tôi sẽ giới thiệu chị em đến nhà mình mua."
z *** meo meo (khuyết danh)
2022.11.26
"Tủ gương đã lắp đặt và sử dụng được một thời gian, mặt bàn gọn gàng hơn rất nhiều, đồ đạc lặt vặt cho hết vào tủ gương! Ánh sáng của tủ gương rất khí quyển và chức năng khử sương rất thiết thực, bật nó lên trước khi tắm và bạn có thể trực tiếp soi gương sau khi tắm mà không cần khử sương thủ công."
q *** 4 (khuyết danh)
2022.12.18
"Chất lượng rất tốt, thái độ phục vụ khách hàng rất rất tốt, mọi vấn đề đều được giải quyết kịp thời"
Mơ *** 2 (Khuyết danh)
01.05
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cái gương này tốt thật. Lúc trước mình muốn mua TOTO. Cái 80cm 2800 cũng không tệ lắm. Tình cờ nhìn thấy cái này. Nó rẻ và tốt thật. Bạn nào thích thì đừng ngần ngại!"
Little *** 1 (Khuyết danh)
01.11
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!khen"
một *** 2 (khuyết danh)
2022.11.26
"Đèn có 2 màu dải sáng trên và dưới, tuy không dùng được làm đèn làm đẹp nhưng đèn rửa tay vẫn rất rõ, có thể sử dụng chức năng khử sương, mình thấy ở rất nhiều cửa hàng. gương ở cửa hàng này vẫn còn tốt, và dịch vụ lắp đặt cũng rất tốt!"
u *** y (khuyết danh)
2022.12.06
"Chất lượng của tủ gương tốt, không gian chứa cũng rộng, được trang bị chức năng khử sương, cất đồ lặt vặt một lúc, mặt bàn sạch sẽ hơn rất nhiều!"
h *** 7 (khuyết danh)
01.07
"Nó được lắp đặt rất đẹp, giống như cái trong khách sạn"
cỏ z *** (khuyết danh)
2022.11.21
"Nó đã sẵn sàng để cài đặt, đơn giản và thanh lịch, rất đẹp! Rất đẹp!Mua cho sự kiện Double Eleven, giá rất cao!"
Một trăm *** vua (khuyết danh)
01.04
"Một trong những chiếc gương bị hỏng, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nhanh chóng bực bội để thay thế nó, rất tốt! Năm sao khen ngợi."

0965.68.68.11