tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar

MÃ SẢN PHẨM: TD-680538394749 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
16,086,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: KUKa/Gujia Home Furnishing
Mô hình: G-06649
Chức năng: chiếu sáng, chống sương mù
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Phân loại màu: cổ điển 70cm (chậu tích hợp gốm trắng vi tinh thể), cổ điển 80cm (chậu tích hợp gốm trắng vi tinh thể), cổ điển 90cm (chậu tích hợp gốm trắng vi tinh thể), chậu trái cổ điển 100cm (chậu tích hợp gốm trắng vi tinh thể), 120cm Kiểu cổ điển (Chậu tích hợp gốm trắng vi tinh thể) Kiểu thông minh 70 cm (đèn cảm biến radar khử sương một nút) Kiểu thông minh 80 cm (đèn cảm biến radar khử sương một nút) Kiểu thông minh 90 cm (đèn cảm biến radar khử sương một nút) Kiểu thông minh 100 cm (Đèn cảm biến radar khử sương một nút) Mẫu thông minh 120cm (Đèn cảm biến radar khử sương một nút) Mẫu gương vuông thông minh 70cm (ánh sáng trắng + điều chỉnh độ sáng vô cấp + hiển thị thời gian và nhiệt độ) Mẫu gương vuông thông minh 80cm (ánh sáng trắng + điều chỉnh độ sáng vô cấp + Hiển thị thời gian và nhiệt độ) Gương vuông thông minh 90cm (đèn trắng + điều chỉnh độ sáng không đổi + hiển thị nhiệt độ thời gian) chậu trái Gương vuông thông minh 100cm (ánh sáng trắng + điều chỉnh độ sáng không đổi + hiển thị nhiệt độ thời gian) Gương vuông thông minh 120cm (đèn trắng + điều chỉnh độ sáng liên tục + Hiển thị thời gian và nhiệt độ) hiển thị nhiệt độ) Gương tròn thông minh 70cm (ánh sáng ấm + điều chỉnh độ sáng không đổi + hiển thị nhiệt độ thời gian) Gương tròn thông minh 80cm (ánh sáng ấm + điều chỉnh độ sáng không đổi + hiển thị nhiệt độ thời gian) Gương tròn thông minh 90cm (đèn ấm + điều chỉnh độ sáng không đổi + hiển thị thời gian và nhiệt độ) Trái chậu gương tròn thông minh 100cm (ánh sáng ấm + điều chỉnh độ sáng vô cấp + hiển thị nhiệt độ thời gian) Gương tròn thông minh 120cm (ánh sáng ấm + điều chỉnh độ sáng vô cấp + hiển thị nhiệt độ thời gian)
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E1
Hình thức kết hợp: với tủ gương phòng tắm có chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương trong phòng tắm Gujia home light tủ phòng tắm thông minh sang trọng kết hợp gốm tích hợp bồn rửa mặt với ánh sáng tủ gương thông minh kiểu Pháp tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương phòng tắm caesar

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
01.16
"Tay nghề kết cấu: Tôi cảm thấy rất tốt Cài đặt và bảo trì: Một giờ cho người lắp đặt Thiết kế ngoại hình: Thiết kế không tệ"
Thành phố Xing *** (khuyết danh)
2022.12.26
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Xếp hạng tiêu cực! Xếp hạng tiêu cực! Lần đầu gửi bao bì bên ngoài không có khung gỗ, chậu sứ bị bể mất 10 ngày, cửa tủ chậm đến nỗi mình đổi cửa tủ vẫn chưa đến đổi! Tôi đợi từ tháng 11 năm ngoái đến ngày 23 tháng 1 vẫn chưa giải quyết được, dịch vụ khách hàng thật tệ! Sau rất nhiều năm mua sắm trực tuyến, cửa hàng tồi tệ nhất! ! ! ...Đừng mua hàng của họ, không có dịch vụ hậu mãi nào cả!"
Vỏ Vàng (Khuyết Danh )
01.14
"Cài đặt và bảo trì: rất kịp thời, bốn ngày kể từ khi đặt hàng đến khi cài đặt. Tay nghề kết cấu: chất lượng cao, siêu tiết kiệm chi phí. Phần cứng vật chất: rất tốt. Thiết kế ngoại hình: tổng thể rất tốt, ngoài mong đợi."
Wei *** jie (khuyết danh)
01.06
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Thịt cừu rất ngon ~ Cuối cùng tôi đã nhận được con tôi cần, hàng rất tốt, giá tốt và rẻ, cảm ơn chủ cửa hàng! Thành thật mà nói, đây là lần mua sắm thỏa mãn nhất mà tôi từng mua sắm. Dù là thái độ của chủ shop hay hàng hóa thì mình rất hài lòng. Thái độ của chủ shop rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, luôn giải đáp mọi thắc mắc, trả lời cũng rất nhanh, mình hỏi nhiều nhưng bạn ấy không thấy khó chịu, trả lời mình rất nghiêm túc, mình bày tỏ sự chân th"
tuần *** 6 (khuyết danh)
2022.12.30
"Các chi tiết của tủ phòng tắm được hoàn thiện tốt, chất lượng tốt, vẻ ngoài có khí chất hơn, thân tủ, mặt gương, chậu gốm đều bắt mắt, nhìn thoáng qua có thể biết là không hề rẻ. Kết cấu rất chắc chắn. Màn hình cảm ứng bật đèn và hiển thị nhiệt độ, rất chính xác. Bật chức năng khử sương sau khi tắm cũng rất hiệu quả. Mặt gương sẽ sáng rõ sau một lúc. đã lắp, thợ lắp cũng nói là tốt, là tủ phòng tắm mà tôi rất hài lòng, vòi nước thay thế cũng tốt. Nó rất kết cấu, nhìn đẹp và có thể kéo ra kéo vào"
l *** Hội trường (khuyết danh)
01.07
"Trong quá trình lắp đặt, tôi đã trò chuyện với người lắp đặt, anh ấy nói rằng chiếc tủ này ở cửa hàng thực rất tốn tiền, tôi không ngờ mua được chiếc tủ này trên mạng với chất lượng tốt, cánh cửa được làm bằng chất liệu tốt, các ngăn kéo được thiết kế với bản lề đệm. Đã qua kiểm tra, không có gì để nói về việc đục lỗ bên trong, không thô ráp, không có cảm giác rẻ tiền, tay nghề ổn, bo mạch tốt. Sau khi dùng thử đơn giản, cảm giác tốt và nước rất mượt, lúc đó mình mua vì thấy kiểu dáng lạ mắt, ki"
n *** 5 (khuyết danh)
01.11
"Lắp đặt và bảo trì: lắp đặt tận nơi, chuyên nghiệp và nghiêm túc."
Sư đoàn *** 8 (Khuyết danh)
01.17
"Cài đặt và bảo trì: cài đặt hoàn hảo"
n *** 5 (khuyết danh)
01.14
"Lắp đặt và bảo trì: Master Wu lắp đặt rất chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm về kết cấu và tay nghề: thiết kế cảm ứng rất tuyệt, đèn sáng khi có người đến nên bạn không cần phải chạm vào bóng tối vào ban đêm"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.12.07
"Tủ phòng tắm được làm bằng gỗ đặc, rất dày, chất lượng tốt, sờ rất bền. Mặt bàn gốm nhẵn và phẳng. Màu sắc của tủ đẹp, và chất lượng của phòng tắm được cải thiện rất nhiều. Không có mùi khó chịu, cửa tủ có đệm, cánh tủ mở dễ dàng, đóng ngăn tủ rất êm. Tủ có nhiều ngăn, đựng được nhiều đồ, cảm giác rất tiết kiệm chi phí. Hậu cần không tệ, được đóng gói trên khung gỗ, toàn bộ sản phẩm được đóng gói rất tốt, tôi không thấy vết trầy xước nào, tôi đã nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng ghi nhận là giao h"
Hạ *** Bạch (khuyết danh)
01.12
"Loại màu xám này hiện đang rất được ưa chuộng, đồng thời là loại chậu tích hợp, dễ lau chùi, chắc chắn và bền bỉ, kiểu dáng đơn giản, chất liệu tốt, có phụ kiện đồng bộ, trông như khách sạn cao cấp bồn rửa. Chậu và tủ phòng tắm đặc biệt lớn, sờ vào rất thích. Lớp tráng men rất mịn, không dễ bám bẩn. Kết cấu và độ cứng tốt. Gương tròn thông minh có ánh sáng rất tốt, giúp rất phù hợp với môi trường của tôi, và trông rất đẹp.Trình cài đặt rất lành nghề và cài đặt rất chắc chắn"
gà *** o (khuyết danh)
01.22
"Tôi chưa bao giờ thấy một cái nào thối như vậy, bao bì đơn giản và dễ rò rỉ, nó đã bị hỏng khi gửi đi và dịch vụ hậu mãi từ chối, tôi đã không lắp đặt một chiếc tủ nào trong hai tháng, và cả Tết Nguyên đán những cái được chất đống ở nhà."
sen *** 0 (ẩn danh)
01.13
"Chất liệu rất tốt, tay nghề ổn, ngoại hình đẹp, tôi rất thích"
c *** 9 (khuyết danh)
2022.12.31
"Thiết kế ngoại hình: Chất liệu tốt Phần cứng: Kết cấu chất lượng cao Tay nghề: Tỉ mỉ Lắp đặt và bảo trì: Thợ lắp đặt rất chuyên nghiệp và cẩn thận, toàn bộ tủ rất thoáng, tay nghề rất tỉ mỉ, rất tốt"
Ngô *** a (khuyết danh)
2022.12.14
"Nhìn đẹp, nhìn đẹp, tôi rất thích, tôi đã dùng rồi, sản phẩm thực tế đẹp hơn, tay nghề cũng rất tốt, không gian không đủ, tôi đã chọn kích thước nhỏ, ngoài sức mong đợi của tôi , Tôi khá kén chọn, lúc đầu tôi nghĩ mua hàng qua mạng không tốt, không ngờ hiệu quả rất tốt, đúng là cảm giác tôi thích, chậu rất trắng, kết cấu tốt, đáng tiền cao, cấu trúc rất tỉ mỉ, vật liệu đều là vật liệu tốt, vẻ ngoài đơn giản và khí chất, tôi rất thích, xét cho cùng, tủ phòng tắm là để sử dụng trong gia đình, vì v"
Con dâu *** 0 (khuyết danh)
01.07
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tủ phòng tắm rất tốt, chất lượng tốt,"
Hot *** 0 (Khuyết danh)
01.04
"Thiết kế ngoại hình: Trình cài đặt rất nhanh và kết cấu tốt"
f *** s (ẩn danh)
2022.12.31
"Tủ phòng tắm đặc biệt đẹp, thiết kế vách ngăn hợp lý, phong cách nội thất cao cấp, thiết kế tổng thể rất đơn giản và trang nhã, các chi tiết rất tinh tế, bao gồm cả phần cứng, ngăn kéo có thiết kế đệm, ngăn kéo sẽ không dùng lực nhẹ đóng ngăn phát ra tiếng kêu, màu sơn phẳng mịn không sần sùi, chậu sứ liền khối, v.v.. không tì vết. Chất lượng của tủ phòng tắm rất tốt, tay nghề tinh xảo, chỉ có những người ở thành phố phía nam mới tỉ mỉ như vậy, thợ lắp đặt rất lành nghề, sau khi lắp đặt xong, tô"
t *** 5 (giấu tên)
2022.12.22
"Phong cách tốt và rất thiết thực. Vòi có kết cấu rất hoa văn. Mặt bàn đi kèm với một vòi chặn nước dọc theo nước và sẽ không chảy hỗn loạn. Nó rất dễ chăm sóc. Tổng thể rất mạnh mẽ, phần cứng còn rất tốt, bản lề cửa còn tốt, đóng cửa có giảm chấn, sẽ kêu. Bề ngoài của sản phẩm rất đơn giản và trang nhã, ý tưởng thiết kế phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ, chậu tích hợp bằng sứ cũng rất tiện lợi khi vệ sinh, tay nghề tinh tế.Thiết kế của tủ và tủ gương là rất thiết thực, và có thể lưu trữ một số mặ"
gió *** 5 (khuyết danh)
2022.12.27
"Bậc thầy cài đặt đã vượt qua bài kiểm tra và dịch vụ đã sẵn sàng, khen ngợi"

0965.68.68.11