tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox

MÃ SẢN PHẨM: TD-571542877901 Đã bán 18
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
197,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Người bảo vệ trước khi tắm
Mô hình: J-12
Vật liệu: thép không gỉ
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Phân loại màu sắc: Kích thước 60*80 tăng chiều cao 80cm chất liệu inox Chiều cao 70*80 tăng chiều cao 80cm có lưng chống ẩm Chiều cao 80*80 tăng chiều cao 80cm chất liệu inox Chiều cao 90*80 tăng chiều cao 80cm có lưng chống ẩm Bảng 100 * Cao 80 Chiều cao tối đa 80cm Chất liệu inox Cao 110*80 Chiều cao tối đa 80cm có cốp chống ẩm Cao 120*80 Chiều cao tối đa 80cm Chất liệu inox Cao 130*80 Chiều cao tối đa 80cm có cốp chống ẩm 140*80 cao Nâng cao lên 80cm chất liệu thép không gỉ Cao 150*80 Nâng cao lên 80cm với mặt sau chống ẩm Cao 60*80 [Nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 70*80 [Nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] 80* Cao 80 [Nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 90*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 100*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 110*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] dải đèn đôi] Cao 120*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 130*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 140*80 [nâng cấp dải đèn đôi trên và dưới] Cao 150*80 [nâng cấp dải đèn kép trên và dưới] Cao 60*80 [Tủ gương thông minh thế hệ 2 nâng cao] Cao 70*80 [Tủ gương thông minh thế hệ 2 nâng cao] Cao 80*80 [Tủ gương thông minh thế hệ 2 nâng cao] Cao 90*80 [Tủ gương thông minh thế hệ thứ 2 nâng cao] Cao 130*80 [Dải đèn đôi lên xuống được nâng cấp]
Dịch vụ cùng thành phố: Người mua ở cùng thành phố đến nhận hàng
Nó có chứa đèn gương không: Không
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox
tủ gương inox Tủ gương inox phòng tắm một mình có hộp đèn hộp gương toilet treo tường gương toilet có kệ tủ gương gắn tường tủ gương inox

Customer Reviews

t***2(匿名)
01.09
"之前觉得到网上买易碎品还是很不放心的,没想到到货的时候商家包装的很好,拆开之后也没看到划痕和破裂,实在是太开心了,镜柜的设计也很好,每个柜子打开的隔层都有好几个,东西可以区分放,找的时候很方便,台面上也会整洁不少,而且这款智能的镜柜灯光效果很赞,灯光比较柔和,一也不会刺眼,非常不错。"
胶***电(匿名)
01.18
"和产品描述的的一致,尺寸标准,包装保护很到位,疫情期间物流很慢,但可以理解,总体好评!"
郝***0(匿名)
01.09
"镜子的氛围是在是太好了,看起来很不错,镜柜的材质也很好,不锈钢结构做工都可以,灯光效果很赞,灯带亮起来很高级,触碰按钮灵敏,操作方便简单,颜值高。客服人也比较好,推荐给我的尺寸装起来正好,看起来很大气,也比较耐看,非常满意这款镜柜。"
懒***a(匿名)
2022.12.31
"镜柜做工质量可以,收纳空间很大比较实用,也很好看。加高款的就是要耐用,而且不锈钢的做工也很好,就连柜体里面做得也比较平滑,安装上的整体效果还是很不错的。"
m***9(匿名)
01.01
"镜子装上之后确实很意外,非常的好看,气派,不锈钢的材质看起来挺高端的,整体的颜值很高,里面的隔层设计放点东西也方便,商家包装的也好,一点破的都没有,非常的满意。"
酷***欧(匿名)
2022.12.30
"镜面清晰透亮,整体的颜值质量确实没话说,上面包装的很牢,到货每个地方都检查了,一点磕碰都没有,非常的不错,很喜欢,里边的分隔设计也好,放点不同的东西还是很方便的。"
t***9(匿名)
01.03
"小镜柜时尚美观,不锈钢的柜体也比较方便,不会担心有潮气弄坏啥的,板子也厚实,做工精美,非常的喜欢。"
t***3(匿名)
01.09
"哈哈哈已经用上了,目前使用起来没什么问题,装上很牢固,也不占空间,家里人都很喜欢。"
木***甲(匿名)
01.04
"镜子很亮,照起来很舒服,而且镜柜的质量也是可以的,整体上和商家描述的基本一致,很不错的一款不锈钢镜,值得购买。款式比较简单能够放很多东西,柜体材质也挺好的。"
t***5(匿名)
2022.12.14
"镜柜收到啦,物流挺快的,包装得特别仔细,没有磕坏碰到,跟图片一样看着简单大气,安装也挺方便,预约以后师傅会联系时间上门,装得很专业。镜柜镜面清晰,柜门开关顺滑,五金都不错。"
人***精(匿名)
2022.12.13
"镜柜做工质量可以,收纳空间还挺大的,边边角角的做工上也很好,镜子表面光滑清晰,里面的隔层放点东西也好放,不用担心落灰啥的。"
t***0(匿名)
2022.12.14
"镜柜很好清洁,不会积灰,柜体表面一擦就行。内里格子设计合理,摆东西的话很方便,大瓶洗发水沐浴露都放得下,把东西都放进柜子之后卫生间看着会整洁不少,总体比较满意。"
空***8(匿名)
2022.12.20
"镜子做得还是算自己的,边上很工整没有凸起的地方还是很不错的,镜面也比较清楚,不锈钢的可以防水,冲这点来的,很不错。"
我***1(匿名)
2022.12.18
"实物非常棒,安装好的效果很赞,颜值高,安装好很稳固,材质的没有异味,镜门开合很顺畅,很实用,整体满意"
i***6(匿名)
2022.12.11
"镜子已经装上墙面了,效果非常的赞,镜柜储物也很方便,隔层和高度设计的也很合理,整体不错。"
t***8(匿名)
2022.12.17
"柜子跟图片一样好看 安装好后很结实不会说摇摇晃晃的 尺寸大小也刚好 下次还来!"
t***6(匿名)
2022.12.23
"收到镜柜包装很严实,打开包装后宝贝完好无损,而且镜柜质量好,看着很高级。安装好后卫生间也亮了些。"
默***斗(匿名)
2022.12.27
"柜子包装的很严实,防护措施做的很好,买的镜面没有一点点损坏,亲戚朋友都说我这个买的非常值。"
t***1(匿名)
2022.12.16
"物流很快,收到货的时候先验货的,无破情况,也没啥异味,安装师傅,也很快就预约上了,效果很高"
w***1(匿名)
2022.12.13
"宝贝已经收到并已装好,柜子款式新颖时尚,装上去显得很有档次,是不锈钢材料的,但是做工啥的都特别的号,价格比店里也实在,很不错。很好"

0965.68.68.11