gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led

MÃ SẢN PHẨM: TD-683521652278 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,140,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: YOUL001
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: nhẹ nhàng sang trọng
Phân loại màu: Tủ treo màu trắng 60 + tủ gương lưu trữ + tủ treo tích hợp chậu gốm trắng 70 + tủ gương lưu trữ + tủ tích hợp chậu gốm trắng 80 tủ treo + tủ gương lưu trữ + tủ tích hợp chậu gốm trắng 90 tủ treo + tủ gương lưu trữ + tủ tích hợp gốm tủ treo chậu trắng 100 + tủ gương lưu trữ + tủ treo chậu tích hợp gốm trắng 120 + tủ gương lưu trữ + tủ treo chậu tích hợp gốm trắng 60 + tủ treo gương thông minh + tủ treo tích hợp chậu gốm trắng 70 + Tủ gương thông minh + tủ chậu tích hợp gốm trắng Tủ treo 80 + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ trắng 90 Tủ treo + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ trắng 100 Tủ treo + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ trắng 120 Tủ treo + tủ gương thông minh + tủ âm chậu tích hợp sứ trắng 60 + tủ gương lưu trữ + tủ chậu tích hợp sứ trắng 70 tầng + tủ gương lưu trữ + tủ trưng bày chậu gốm sứ trắng 80 tầng + tủ gương lưu trữ + tủ chậu tích hợp sứ trắng 90 tầng tủ + tủ gương trưng bày + tủ trưng bày chậu gốm sứ trắng 100 tầng + tủ lưu trữ tủ gương + chậu tích hợp sứ tủ trắng 120 tầng + tủ gương lưu trữ + tủ tích hợp chậu gốm sứ trắng 60 tầng + tủ gương thông minh + chậu tích hợp gốm sứ trắng 70 tầng Tủ + gương thông minh + tủ tích hợp chậu gốm sứ trắng 80 tầng + tủ gương thông minh + tủ chậu tích hợp sứ trắng 90 tầng + tủ gương thông minh + tủ chậu tích hợp sứ trắng 100 tầng + tủ gương thông minh + tủ tích hợp chậu gốm sứ trắng 120 tầng + tủ gương thông minh + chậu sứ
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led
gương tủ phòng tắm Hiện đại tối giản gỗ chắc chắn cửa kính tủ gương thông minh gốm tích hợp tủ phòng tắm chậu rửa chậu rửa kết hợp tủ gương tủ phòng tắm tủ gương đèn led

Customer Reviews

số***4 (ẩn danh)
Tháng Một 11, 2023 lúc 12:45Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tủ phòng tắm đã được nhận và lắp đặt, nó rất đẹp, rất tốt và rất thiết thực. Cảm ơn người bán.  [Thêm bình luận] Nó thực sự tốt ??? Thực tế, mọi người đều xứng đáng để mua."
q***8
Tháng Một 15, 2023 lúc 17:24
"Mua lần 2 chất lượng ok. Đáng tin cậy, lần đầu tiên van góc có vấn đề, ông chủ lập tức cấp lại cho tôi, lắp đặt trễ một tuần"
d***a (khuyết danh)
Tháng Một 10, 2023 lúc 20:08
"Nó rất đẹp, và cài đặt cũng rất tốt, thái độ rất tốt và chất lượng rất tốt"
vua***1
05:13, 19/01/2023
"Chị em tự xem đi, đừng dẫm hố, thái độ thương gia thật tệ, cứ như vậy trả lại thì phải chịu phí vận chuyển, nát quá, nhìn thẳng vào là chịu không nổi nó"
z***1
Ngày 01 tháng 01 năm 2023 09:38Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Chất lượng tốt và giá rẻ, không chỉ rẻ hơn một chút so với các cửa hàng thực tế, bộ cài đặt cũng rất tốt, và hiệu quả tổng thể là rất tốt!"
y***9 (ẩn danh)
09/01/2023 17:58Đã thêm 18 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Sau khi nhận hàng và lắp đặt xong mình sẽ nhận xét về chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, rất thích"
vàng***5
15:10, ngày 05 tháng 01 năm 2023Thêm 14 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tủ phòng tắm là tốt. rất đẹp. Chất lượng có thể đẹp và đẹp. [Thêm bình luận] Tủ phòng tắm rất đẹp và trang nhã. Hậu cần là nhanh chóng. Tay nghề tốt."
Ngọc ***
15:04, ngày 18 tháng 01 năm 2023
"tốt tốt"
nam *** tôi (giấu tên)
Tháng Một 15, 2023 lúc 21:03
"Người nhà cho biết mua rất ưng, nhìn đẹp và y như thật, giá chỉ bằng một nửa trong cửa hàng."
Lưu***7 (giấu tên)
Tháng Một 11, 2023 lúc 14:54
"Chất lượng rất tốt, rất chắc chắn, rất đẹp"
x***1
Tháng 12 17, 2022 lúc 15:12
"Đó là những gì tôi muốn, màu sắc phù hợp với trang trí tổng thể của tôi và nó sạch sẽ."
Lý *** công (khuyết danh)
Tháng Một 12, 2023 lúc 21:41
"Tốt, tiết kiệm chi phí"
Kaoru***r
Tháng Một 14, 2023 lúc 10:06
"Rất đẹp và thái độ phục vụ khách hàng của người bán cũng rất tốt ??"
1*** Satoshi
Tháng Một 14, 2023 lúc 22:14
"Cài đặt và bảo trì: rất tốt Kết cấu và tay nghề: tốt Vật liệu và phần cứng: rất tốt Thiết kế hình thức: rất tốt"
w *** 1
Tháng Một 12, 2023 lúc 16:06Thêm 3 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Lắp đặt và bảo trì: Người thợ có tay nghề cao và cẩn thận Cấu trúc và tay nghề: Tay nghề tinh tế, chất liệu tốt Chất liệu phần cứng: Thiết kế ngoại hình đẹp: Đơn giản và thanh lịch, thiết thực, dễ lấy đồ. [Nhận xét bổ sung] Đã mua hai cái, thông số kỹ thuật là 80,90, màu trắng đơn giản trang nhã, chất lượng rất tốt, chủ nhà lắp đặt tận nơi rất tỉ mỉ, lấy đồ thuận tiện, rất hài lòng."
q***7 (khuyết danh)
ngày 12 tháng 12 năm 2022 lúc 14:15Thêm 38 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Đây là một trong những sản phẩm tôi hài lòng nhất kể từ Taobao. Tôi thích loại chậu tích hợp gốm này, dễ chăm sóc và không có ngõ cụt. Trong thời gian dịch bệnh hậu cần xuất sắc, giá đẹp, giá cao. Dịch vụ khách hàng kiên nhẫn trả lời các câu hỏi và câu trả lời, khen ngợi 5 điểm."
Po***8 (giấu tên)
Tháng Một 09, 2023 lúc 20:47
"Dịch vụ chu đáo, tay nghề vững chắc và giá cả tốt hơn so với các cửa hàng thực tế"
ai***
Ngày 22 tháng 11 năm 2022 lúc 14:17
"Cài đặt và bảo trì: quá trình cài đặt rất tốt, bạn chịu trách nhiệm về vật liệu và phần cứng: ông chủ nói chất lượng tốt Thiết kế ngoại hình: ngoại hình đẹp."
chỉ quản lý * (ẩn danh)
Tháng 12 31, 2022 lúc 11:15
"Chất lượng với giá này rất đáng mua, thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt"
công * zheng
Tháng 11 30, 2022 lúc 19:23
"Cuối cùng cũng nhận được hàng, sau khi nhận hàng người bán sẽ lắp đặt, dịch vụ, chất lượng rất tốt, lần nào trả lời cũng rất nhanh, tủ phòng tắm chất lượng cũng rất tốt, thái độ của người lắp đặt cũng rất tốt, mặc dù trong quá trình Còn thiếu vài con vít nhưng bên lắp đặt cũng cung cấp cho mình, rất thích."

0965.68.68.11