Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-698247114125 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,222,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Model: ZN-1
Chất liệu: Tấm chống ẩm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Kích thước: 58-160
Phân loại màu sắc: 70 tủ gương thông thường + mặt sau 80 tủ gương thông thường + mặt sau 90 tủ gương thông thường + mặt sau 100 tủ gương thông thường + mặt sau 110 tủ gương thông thường + mặt sau 120 tủ gương thông thường + mặt sau 60 ba trên và dưới -đèn màu Model + bảng mặt sau 70 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 80 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 90 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 100 ba màu trên và dưới mẫu đèn + bảng mặt sau 110 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 120 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 130 mẫu đèn ba màu trên và dưới + bảng mặt sau 140 mẫu đèn ba màu trên và dưới + mặt sau 150 mẫu đèn ba màu trên và dưới + mặt sau 60 mẫu đèn gương + mặt sau 70 mẫu đèn gương + mặt sau 80 Loại đèn gương + mặt sau 90 loại đèn gương + mặt sau 100 loại đèn gương + mặt sau Loại đèn gương 110 + bảng mặt sau 120 loại đèn gương + bảng mặt sau 130 loại đèn gương + bảng mặt sau 60 gương + loại đèn trên và dưới + bảng mặt sau 70 gương + mẫu đèn trên và dưới + bảng mặt sau 80 gương + đèn trên và dưới mẫu mã + mặt sau 90 gương + mẫu đèn trên và dưới + bảng mặt sau 100 gương + mẫu đèn trên và dưới + bảng mặt sau 110 gương + mẫu đèn trên và dưới + bảng mặt sau 120 gương + đèn trên và dưới Mẫu + bảng mặt sau
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Chiều dài: 91cm (đã bao gồm)-120cm (đã bao gồm)
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm
Phòng tắm tủ gương thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ Phòng tắm bằng gỗ nguyên khối có khung gương lưu trữ có ngăn đựng tủ gương nhà tắm tủ gương nhà tắm

Customer Reviews

con mèo***
Ngày 05 tháng 8 năm 2023 22:01
"Chất lượng sản phẩm: Chất lượng ổn, đèn tích hợp trực tiếp tạo thêm không khí, tôi khá hài lòng! Chức năng sản phẩm: Có ba màu, mỗi màu phù hợp với phong cách trang trí của tôi."
t***8 (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 15:19
"Kích thước vừa phải, rất vừa với bồn rửa, đồ dùng tốt, rất đáng mua"
Little *** Green (ẩn danh)
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 09:34
"Đã nhận được bé rồi, chất lượng tổng thể khá tốt, hình thức và chất liệu rất tốt."
z***0
Ngày 21 tháng 8 năm 2023 08:11
"Tôi đã nhận được tủ gương phòng tắm. Chất lượng rất tốt và tay nghề rất tốt. Kiểu dáng đơn giản và trang nhã. Tôi rất hài lòng khi mua hàng."
Trả lời người ***
Ngày 16 tháng 8 năm 2023 10:21
"Tay nghề rất tốt và tôi rất thích kiểu dáng này, lần sau tôi sẽ đến nhà bạn nếu có nhu cầu."
t***7
2023年08月16日 13:44
"Tủ gương đã được lắp đặt, chất lượng rất tốt, dịch vụ lắp đặt rất tốt, tôi hài lòng."
花***8
2023年08月09日 10:52
"商家发货速度快,质量好,款式好看实用,值得购买。"
闻***心(匿名)
2023年08月09日 02:24
"款型非常喜欢,大气时尚上档次,尺寸标准,很满意的一次购物"
s***5(匿名)
2023年06月19日 19:43
"柜子很不错,性价比高,主卧的柜子带灯,客厅就买的普通款,618买价格很合适,蛮好的"
淡***0(匿名)
2023年08月07日 15:53
"宝贝质量做工都很好!价格也优惠!款式好看!发货速度也很快!"
y***3(匿名)
2023年06月24日 22:11
"真的很好看 价廉物美哦 !有储物空间再也不会乱乱的啦"
挖***y(匿名)
Ngày 5 tháng 7 năm 2023 12:45
"Đó là một tấm gương rất tốt soi người rất rõ, ba cấp độ ánh sáng cũng rất đẹp."
Chảo***6
Ngày 25 tháng 8 năm 2023 16:18
"Chất lượng khá tốt, tôi thích kiểu dáng."
Không *dính
Ngày 20 tháng 8 năm 2023 08:39
"Đã nhận được chất lượng tốt. Giao hàng tinh tế này cũng nhanh hơn."
t***7
Ngày 16 tháng 8 năm 2023 21:31
"Đã nhận được bé, chất lượng rất tốt, rất hài lòng, nên mua"
t***7
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 14:46
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, kiểu dáng và thiết kế đẹp, đèn gương sáng và hiệu ứng chống sương mù rất tuyệt! !"
Tôi***3 (ẩn danh)
Ngày 08 tháng 8 năm 2023 17:15
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, hình thức đẹp, giao hàng nhanh."
Tình yêu thật nhỏ bé
Ngày 06 tháng 8 năm 2023 09:20
"Bao bì rất chắc chắn và mọi thứ được bảo vệ tốt, nó xứng đáng được khen ngợi."
z***t
01/08/2023 14:48
"Hậu cần nhanh chóng, tôi rất thích phong cách, tay nghề ổn"
Pha lê***0
Ngày 28 tháng 7 năm 2023 22:19
"Tay nghề và vật liệu tốt, chắc chắn và cứng cáp, và được đánh giá tích cực"

0965.68.68.11