Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-684957567482 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,140,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: YOUL002
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: nhẹ nhàng sang trọng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Tủ treo màu xám bạc 60 + tủ gương lưu trữ + chậu gốm tích hợp Tủ treo màu xám bạc 70 + tủ gương lưu trữ + chậu tích hợp gốm sứ Tủ treo màu xám bạc 80 + tủ gương lưu trữ + chậu tích hợp gốm sứ Tủ treo màu xám bạc 90 + gương lưu trữ Tủ + chậu gốm tích hợp tủ treo xám bạc 100 + tủ gương lưu trữ + tủ chậu gốm tích hợp xám bạc 120 Tủ treo + tủ gương lưu trữ + chậu gốm tích hợp xám bạc 60 tủ treo + tủ gương thông minh + chậu gốm tích hợp xám bạc 70 tủ treo + Tủ gương thông minh + chậu gốm tích hợp treo xám bạc 80 tủ treo + tủ gương thông minh + chậu gốm tích hợp treo xám bạc 90 + tủ gương thông minh + chậu gốm tích hợp treo xám bạc 100 tủ treo + tủ gương thông minh + chậu gốm tích hợp xám bạc 120 treo tủ + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ xám bạc 60 tầng Tủ + tủ gương đựng đồ + chậu sứ tích hợp xám bạc 70 tầng Tủ + chậu tích hợp sứ + chậu sứ tích hợp xám bạc 80 tầng Tủ + tủ gương đựng đồ + chậu sứ tích hợp xám bạc 90 tủ sàn + gương lưu trữ Tủ + chậu tích hợp sứ xám bạc 100 tầng tủ + tủ gương lưu trữ + chậu tích hợp gốm sứ xám bạc 120 tầng tủ + chậu tích hợp gốm sứ + chậu tích hợp gốm sứ xám bạc 60 tầng tủ + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ bạc tủ xám 70 tầng + gương thông minh Tủ + chậu tích hợp sứ Tủ xám bạc 80 tầng + tủ gương thông minh + chậu sứ tích hợp sứ Tủ xám bạc 90 tầng + tủ gương thông minh + chậu tích hợp sứ Tủ xám bạc 100 tầng + tủ gương thông minh + tích hợp ceramic chậu tủ âm sàn xám bạc 120 + tủ gương thông minh + chậu sứ
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Hình thức kết hợp: với tủ gương phòng tắm có vòi chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm
Tủ phòng tắm cửa kính bằng gỗ rắn kết hợp tủ gương thông minh tối giản hiện đại gốm tích hợp chậu rửa mặt chậu rửa mặt tủ mẫu tủ gương phòng tắm mẫu tủ gương phòng tắm

Customer Reviews

Amoy ***3 (ẩn danh)
Tháng Một 21, 2023 lúc 14:47
"Bao bì chặt chẽ, lắp đặt đơn giản, gỗ chắc chắn và chất lượng rất tốt"
vô hiệu hóa***2
Tháng Một 18, 2023 lúc 22:49
"Tủ rất đẹp, đơn giản và khí quyển"
t***4 (ẩn danh)
Tháng Một 16, 2023 lúc 18:01
"Em bé rất tốt, thiết thực và đẹp, người lắp đặt cẩn thận và cẩn thận, mua sắm hài lòng"
y***4 (ẩn danh)
14:10, ngày 17 tháng 01 năm 2023
"Chất lượng tốt, rất hài lòng"
y***9 (ẩn danh)
29 tháng 12 năm 2022 lúc 19:00Thêm 30 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Hàng nhận được chất lượng tốt và giá rẻ"
t *** 0
02/01/2023 17:34
"Cài đặt và bảo trì: Quá trình cài đặt rất tốt và giao tiếp rất tốt Cấu trúc và tay nghề: Có vẻ như cấu trúc cân đối và tỷ lệ rất tốt."
,***trí nhớ
16:01, 03/01/2023
"Không tệ, gỗ bên trong cũng khá tốt, SF Express tốt, không có vết móp, giá cả rất phải chăng, bạn có thể yên tâm. Cái kia chính bảo vệ mua bị rớt, bực mình quá, so sánh xong phải đánh giá tốt cho các bạn nhé???"
Li***Chen (giấu tên)
Tháng Một 12, 2023 lúc 19:59
"Nhìn thì đẹp nhưng tay nghề của tủ bên dưới chưa ổn lắm."
ro***1
Ngày 11 tháng 12 năm 2022 lúc 21:09
"Việc lắp đặt rất chắc chắn, hậu cần cũng nhanh chóng và chất lượng hàng hóa cũng đạt yêu cầu"
mưa *** e
Ngày 26 tháng 12 năm 2022 lúc 08:49
"Đã mua 2 cái, tốt"
gỗ ***
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 lúc 10:53
"Tủ phòng tắm nhận được rất nhanh, đóng gói chắc chắn, không bị hư hại gì, kiểu dáng đẹp không có mùi, chất lượng khá tốt, tay nghề tương đối tốt. Việc cài đặt cũng rất thuận tiện, bạn có thể tự làm. Bất cứ ai có khả năng thực hành đều có thể làm được. Dù sao, tôi nghĩ rằng nó đáng giá."
con lợn bị ngã
Tháng 11 18, 2022 lúc 20:26
"Chất lượng tốt và kiểu dáng đẹp. Chất lượng của phụ kiện cũng được nói bởi người lắp đặt. Chậu sứ dễ lau chùi, tủ chắc và dày, do ống nước trên tường quá cao nên trong quá trình lắp đặt đã bị cắt một góc tủ, cưa máy cưa rất cứng, gỗ đủ chắc ."
t *** 1
Tháng Mười Một 29, 2022 lúc 15:31
"Người bán rất tốt, thái độ phục vụ tuyệt vời. Cấu hình cũng đầy đủ, nói chung là rất ổn, cao lên ngay lập tức. Chủ yếu là nó là giá cả phải chăng hơn. Một người bạn vừa nhìn thấy nó và nói rằng anh ấy muốn một cái"
t***3 (ẩn danh)
08:39, 26/11/2022
"Tủ phòng tắm đã được lắp đặt, nó rất đẹp và không chiếm nhiều không gian"
t *** 6
Tháng 12 01, 2022 lúc 23:24
"Vợ tôi rất hài lòng, kết cấu của tủ lớn và gương lớn rất tốt! Tôi rất hài lòng với thiết kế ngăn kéo của tủ, con dâu tôi rất thích! Thật là một giá trị đồng tiền! Hoàn toàn khen ngợi!"
W *** 6 (Khuyết danh)
Tháng 11 24, 2022 lúc 17:44
"Rất tốt, đóng gói rất chắc chắn, không trầy xước, sau khi lắp đặt tiết kiệm không gian và sạch sẽ hơn rất nhiều, giao hàng nhanh và không có mùi đặc biệt, nó thực sự tốt."
t *** 8
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 lúc 20:28
"Cài đặt và bảo trì: Người chủ rất kiên nhẫn Kết cấu và tay nghề: Chất lượng tốt Vật liệu và phần cứng: Tốt Thiết kế ngoại hình: Mới lạ"
q***9
Ngày 24 tháng 11 năm 2022 lúc 23:59
"Tốc độ giao hàng nhanh, thợ lắp đặt rất nghiêm túc và có trách nhiệm, giá cả quá phải chăng, mình đã giới thiệu cho hàng xóm đang trang trí, ai cũng cho là hàng chính hãng, chất lượng rất tốt, khách hàng dịch vụ cũng rất chu đáo."
Phát hành khiêu dâm (ẩn danh)
Ngày 22 tháng 11 năm 2022 lúc 20:55Thêm 35 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Sau khi nhận được hàng, tôi đã giải nén chúng ngay khi có thể, tôi cảm thấy chất lượng vẫn tương đối tốt, đúng với mô tả của người bán, tôi rất hài lòng, tốc độ giao hàng tương đối nhanh, công ty hậu cần có thái độ phục vụ tốt và tốc độ giao hàng rất nhanh Nói chung Đây là một khu mua sắm rất hài lòng [thêm bình luận] có"
Thanh*8
Ngày 23 tháng 11 năm 2022 lúc 23:43
"Người giao hàng rất có trách nhiệm, mình mua cho bố mẹ. Bố đã tự cài đặt nó, thật tuyệt vời! Giá trị tuyệt vời của tiền."

0965.68.68.11