Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-662596651015 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
10,386,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: KUKa/Gujia Home Furnishing
Mô hình: 6201 màu xám
Chức năng: chiếu sáng, chống sương mù
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Phân loại màu: Kiểu A 60cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương tiêu chuẩn Kiểu A 70cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương tiêu chuẩn A Kiểu80cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương tiêu chuẩn A kiểu 90cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương tiêu chuẩn A Kiểu100cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương tiêu chuẩn Loại B 60cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương thông minh loại B70cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương thông minh loại B80cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương thông minh loại B90cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương thông minh loại B100cm丨Trắng Bắc Âu丨Tủ gương thông minh loại A 60cm丨Xám sáng丨Tủ gương tiêu chuẩn loại A70cm丨Xám sáng丨Tủ gương tiêu chuẩn loại A80cm丨Xám sáng丨Tủ gương tiêu chuẩn loại A90cm丨Xám sáng丨Tủ gương tiêu chuẩn loại A100cm丨Xám sáng丨Tủ gương tiêu chuẩn loại B 60cm丨Xám sáng丨Smart Tủ gương loại B70cm丨Morning Grey丨Tủ gương thông minh loại B80cm丨Morning Gray丨Tủ gương thông minh B Type90cm丨Morning Grey丨Tủ gương thông minh B Type100cm丨Morning Grey丨Tủ gương thông minh C style 80CM丨Morning grey丨Nâng cấp gương thông minh C style90CM丨Morning grey丨Nâng cấp gương thông minh C style100CM丨Morning grey丨Nâng cấp gương thông minh
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E1
Hình thức kết hợp: với tủ gương phòng tắm có chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm
Tủ phòng tắm nhà Gujia kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại tủ chậu rửa phòng tắm tích hợp bồn rửa mặt bằng gốm tủ gương nhà tắm thông minh tủ gương treo tường phòng tắm

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
01.10
"Lắp đặt và bảo trì: ok Kết cấu và tay nghề: khen ngợi Chất liệu phần cứng: chậu gốm sứ không thể thua JOMOO Thiết kế hình thức: đẹp mắt chất lượng tay nghề khỏi phải nói Tôi đã đợi hàng mấy ngày và tôi giới thiệu chậu rửa mặt của anh ấy, chiếc giá cả phải chăng và chất lượng là hàng đầu ??"
j *** 1 (ẩn danh)
01.16
"Thứ nhất, dịch vụ rất tốt và phản hồi nhanh; thứ hai, cài đặt cũng rất tốt; thứ ba, bản thân sản phẩm có thể đạt toàn bộ điểm 100, có thể là 85. Vẫn còn một số sai sót nhỏ trong xử lý góc cần được tăng cường để kiểm soát chất lượng. tổng thể là hài lòng. Van góc đi kèm được làm bằng thép không gỉ, rất chung chung, tôi khuyên bạn nên tự mua loại bằng đồng thau, các phần cứng khác không thể nói rõ thương hiệu mà chỉ ghi là thép không gỉ."
Lôi *** xi (khuyết danh)
01.10
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Khá tốt, chất lượng tốt và đẹp, thợ lắp đặt nói rằng chất lượng của vòi cũng rất tốt, tốt hơn so với tủ khác của tôi! ngón tay cái lên!"
l *** 7 (khuyết danh)
01.10
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mọi thứ không tệ, đơn giản và hào phóng với các chức năng hoàn chỉnh và không dễ bị lỗi thời, thái độ phục vụ của anh lắp đặt rất tốt, và dịch vụ khách hàng kiên nhẫn trả lời, nói chung là khá tốt"
x *** 4 (khuyết danh)
01.01
"Thiết kế bề ngoài đơn giản và trang nhã, tay nghề tốt, tính khả thi cao, vòi cũng có chất lượng tốt, ống xả tự do thích hợp xả thẳng. Dịch vụ khách hàng Huaian có thái độ phục vụ tốt và đáng được khen ngợi?"
h *** 0 (ẩn danh)
01.18
"Đã nhận được tủ phòng tắm, chất lượng thực sự tuyệt vời, tuy gần Tết Nguyên Đán nhưng chờ lắp đặt mất vài ngày, cũng dễ hiểu vì gần Tết Nguyên Đán, lần nào cũng có vấn đề , bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ giải quyết ngay lập tức và thái độ của bộ phận chăm sóc khách hàng cũng rất tốt, tôi rất hài lòng với lựa chọn của mình!"
Ngày *** 6 (Khuyết danh)
01.10
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi đã sử dụng nó một thời gian, cái này thực sự tốt và rẻ, màu sắc rất hoa văn, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, và tủ đựng đồ là đủ, rất đáng để giới thiệu! ! !"
Yeon *** 9 (Khuyết danh)
01.20
"Lắp đặt và bảo trì: anh chủ rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, cẩn thận, tư vấn rất nhiềuSau nhiều lần xoắn, nó vẫn đến từ nhiều năm trước và quá trình cài đặt đã thành công! Cửa hàng phục vụ tạm ổn, chất lượng hình ảnh cũng tạm ổn, để một thời gian nữa mình sẽ đánh giá nhé! Tôi hy vọng bạn xứng đáng với sự kiên trì của tôi!"
tiếng anh khó chịu (khuyết danh )
01.10
"Lắp đặt và bảo trì: Sau khi đặt hàng, cửa hàng gửi hậu cần rất nhanh, thợ giao hàng và lắp đặt rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm, Zhou Zhou chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình. Thiết kế bề ngoài: Vẻ ngoài đơn giản và trang nhã, phù hợp với phong cách trang trí của ngôi nhà Chất liệu và phần cứng: Chất lượng của tủ phòng tắm rất tốt, hơn cả mong đợi."
丨***丨(ẩn danh)
01.15
"Cấu trúc và tay nghề: Rất hài lòng Cài đặt và bảo trì: Rất hài lòng Thiết kế ngoại hình: Phong cách rất thời trang, ngắn gọn nhưng không đơn giản, khí chất, sang trọng, khen ngợi!"
Tít *** sa (khuyết danh)
01.06
"Hình thức rất đẹp, bề mặt chậu sạch sẽ, sờ vào rất thoải mái, trước đây tôi đã xem qua ở các cửa hàng thực tế nhưng chưa thấy ưng ý, gói hậu cần được đóng gói chặt chẽ, và nó được bảo vệ bởi một khung gỗ. Nó rất tốt, màu xám đơn giản và thanh lịch, và kích thước là 80 cm, kích thước vừa phải, phù hợp với phòng tắm của tôi, lắp đặt rất chắc chắn, đó là một phong cách phổ biến , kích thước của chậu gốm rất chính xác, vòi phần cứng phù hợp rất đẹp, tay nghề tinh xảo, không có góc cạnh thô, gỗ chắc "
x *** 0 (ẩn danh)
01.02
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Giao hàng xong, hiệu quả rất khả quan, người dân Gujia sử dụng Gujia Home Furnishing, dịch vụ chăm sóc khách hàng mỗi tối rất tốt ???, giải quyết nhiều thắc mắc, kiên nhẫn giới thiệu tủ phù hợp. ???"
Su *** ha (khuyết danh)
01.14
"Tủ phòng tắm đã được lắp đặt, nhìn siêu đẹp và chất lượng cũng rất tốt. Tôi rất thích nó, màu xám có khả năng chống bụi bẩn rất tốt."
s *** 1 (giấu tên)
01.10
"Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng tôi đã đặt mua chiếc tủ phòng tắm này từ Gujia, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt, mọi thắc mắc đều được giải đáp ngay lần đầu tiên, trải nghiệm này thực sự rất tốt, còn bao gồm cả công lắp đặt."
W *** 7 (Khuyết danh)
01.09
"Cài đặt và bảo trì: cấu trúc tiêu chuẩn cài đặt Tay nghề: vật liệu tốt Phần cứng: mạnh mẽ và bền Thiết kế ngoại hình: đơn giản và đẹp"
Ngụy *** bảo (khuyết danh)
2022.11.20
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng tủ tốt, lắp xong đẹp, giá lại rẻ, mình giới thiệu cho hàng xóm"
c *** h (khuyết danh)
01.04
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình mua trên Double Eleven và mới lắp hôm nay, tủ phòng tắm này khá ổn, vòi nước cũng khá ổn, nếu thích bạn có thể tham khảo đặt hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất tốt, khâu hậu cần và cài đặt rất hài lòng Đó là một chuyến đi mua sắm thú vị"
m *** 0 (ẩn danh)
01.14
"Rất tốt, lắp vào trông cũng đẹp, nhưng tiếc là phòng tắm không lớn, bạn mua loại 80 hoặc 90 cm sẽ đẹp hơn"
c *** h (khuyết danh)
01.04
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình mua 1 bộ 80cm, 1 bộ 90cm lắp vừa phải, rất đẹp, hài lòng"
v *** 0 (ẩn danh)
01.23
"Cửa bên trái không thẳng hàng, thợ lắp đặt đã sửa lỗi rất lâu và nói rằng bo mạch phía dưới bị thiếu một miếng, cửa bên phải vẫn bình thường, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và không có cách khắc phục. -dịch vụ bán hàng khiến mọi người lo lắng."

0965.68.68.11