Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-675772452811 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,096,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
mô hình: /
Chất liệu: gỗ nguyên khối
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Kích thước: 60cm-150cm
Phân loại màu: 60 tủ gương thông thường màu trắng ánh trăng 60 tủ gương thông minh màu trắng ánh trăng 70 tủ gương thông thường màu trắng ánh trăng 70 tủ gương thông minh màu trắng ánh trăng 80 tủ gương thông thường màu trắng ánh trăng 80 tủ gương thông minh màu trắng ánh trăng 90 tủ gương thông thường màu trắng ánh trăng 90 gương thông minh màu trắng ánh trăng Tủ 100 Tủ gương thông minh Moonlight White Tủ gương thông minh Moonlight White 100 Tủ gương thông minh Moonlight White 110 Tủ gương thông minh Moonlight White 120 Tủ gương thông minh Moonlight White 120 Tủ gương thông minh Moonlight White 130 Tủ gương thông minh Moonlight White 130 Tủ gương thông minh Moonlight White 140 Tủ gương thông minh màu trắng Moonlight 140 Tủ gương thông minh màu trắng Moonlight 150 Tủ gương thông minh màu trắng Moonlight 150 Tủ gương thông minh màu trắng Moonlight 60 Tủ gương thông minh màu xám xi măng Tủ gương thông thường màu đen 60 cao cấp Tủ gương thông minh màu xám xi măng 60 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 60 Màu xám xi măng Tủ gương thông thường 70 tủ gương thông thường màu đen cao cấp Tủ gương thông minh màu xám 70 xi măng Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 70 Tủ gương thông thường màu xám xi măng 80 Tủ gương thông thường màu đen cao cấp 80 Tủ gương thông minh màu xám xi măng Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 80 Gương thông thường màu xám xi măng 80 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 90 Tủ gương thông minh màu xám xi măng 90 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 90 Tủ gương thông minh màu xám xi măng 100 Tủ gương thông thường màu đen cao cấp 100 Tủ gương thông minh màu xám xi măng 100 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 100 Tủ gương thông thường màu xám xi măng 100 Tủ gương thông thường màu xám xi măng 100 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 110 Tủ gương thông minh màu xám xi măng 110 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp Tủ gương thông thường màu xám xi măng 120 Tủ gương màu đen thông thường cao cấp 120 Tủ gương thông minh màu xám xi măng Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 120 Tủ gương thông thường màu xám xi măng 130 Tủ gương thông minh màu xám xi măng 130 màu đen cao cấp Tủ gương thông minh 140 xi măng xám tủ gương thông thường Tủ gương thông minh xám xi măng 140 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 150 Tủ gương thông thường màu xám xi măng Tủ gương thông minh xám xi măng 150 Tủ gương thông minh màu đen cao cấp 150
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Nó có chứa đèn gương không: Có
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh treo tường riêng biệt có đèn làm mờ gương trang điểm phòng tắm gỗ nguyên khối đơn giản có kệ tủ gương nhà tắm tủ gương phòng tắm

Customer Reviews

tranh pha lê
12:30 ngày 20/01/2023
"Núi bao quanh nước, nước bao quanh núi, tủ gương này là phi thường! Thật dễ dàng để cài đặt, mặc dù hơi mệt nhưng giá của nó thực sự không đắt! Núi bao quanh nước, núi bao quanh nước, bạn sẽ không hối tiếc khi mua một chiếc tủ gương! Thời gian trôi nhanh như nước chảy, cuối năm vui vẻ nhé! Trang trí nhà mới mỏi chân, gãy chân, lắp tủ gương này xong thấy đẹp!"
t *** 7
Ngày 19 tháng 1 năm 2023 08:51
"Tôi chưa có thời gian để cài đặt nó, nhưng đó là cách tôi thích, nó thực tế và đẹp, và gương rất rõ ràng. Dịch vụ hậu mãi tốt"
s***2 (ẩn danh)
Tháng Giêng 06, 2023 lúc 20:29Thêm 25 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét thêm] Tủ gỗ đặc nhiều lớp rất tốt, thích thì mua. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và giúp giải quyết vấn đề."
t *** 0
17:53, ngày 07 tháng 01 năm 2023
"Rất thiết thực, đáng để giới thiệu, hãy chọn cái có nhiều chức năng hơn, mỗi chức năng đều rất thiết thực"
x***0 (ẩn danh)
08/01/2023 15:26Thêm 23 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Cài đặt tốt, rất hài lòng và chất lượng cũng rất tốt"
tôi *** cười (khuyết danh)
26/01/2023 11:22Thêm 16 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét thêm] Hiệu suất cao, đáng mua"
tại 3
Ngày 17 tháng 1 năm 2023 13:17
"Chất lượng không tệ, ngành dịch vụ rất tốt, phải khen ngợi!"
giấy trắng
Ngày 01 tháng 1 năm 2023 15:29
"Rất tốt, tôi rất thích nó, và tôi sẽ mua lại lần sau khi tôi cần."
Anh Luo*** (khuyết danh)
Ngày 14 tháng 1 năm 2023 12:06
"Đã nhận được bé, lắp đặt xong, chất lượng rất tốt, giá cả khá phải chăng, bạn nào có nhu cầu có thể đặt hàng mua nhé, giống shop Shi Ti"
mơ thấy mẹ
2023年01月12日 18:24
"Việc lắp đặt cũng khá đơn giản, ông xã mình hay khoan lỗ tường để lắp, là món khoái khẩu của nhà nhỏ nhưng cũng rất thiết thực và không hề nhỏ."
鹿***记(匿名)
2022年12月14日 09:49确认收货后 45 天追加
"评价方未及时做出评价,系统默认好评! [追加评论] 镜子终于装好了,非常给力,不会担心东西不够放了!"
t***3(匿名)
2022年12月23日 19:22
"产品功能实用,外观高档是一款不错镜子。"
木***6(匿名)
确认收货后 21 天追加
"15天内买家未作出评价 [追加评论] 特意用了几天才能追评的,质量真心不错,卖家服务态度好,五星好评"
k***0
2023年01月11日 16:12确认收货后 0 天追加
"质量好,性价比高,款式也好看,不错赞赞赞 [追加评论] 嗯嗯好好好,不错的哈"
道***8(匿名)
2023年01月14日 17:19确认收货后 17 天追加
"评价方未及时做出评价,系统默认好评! [追加评论] 多年购物最失败的一次,商家就是骗子,建议自己家装修不要在这买,出现质量问题,商家狡辩让你选不喜欢退款,需要自己承担运费,运费都快敢镜子贵了,所以劝大家不要相信商家,而且商家客服态度恶略,这样得商家尽早倒闭吧"
t***6(匿名)
2023年01月13日 08:58
"外观材质:玻璃很厚实,客服态度超级好,不知道快递在哪里,客服就一直帮着联系物流"
王***6(匿名)
Ngày 17 tháng 12 năm 2022 lúc 17:09
"质量款式都很好的"
hết***6
Ngày 05 tháng 1 năm 2023 21:23Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Không gian chứa đồ phong phú, vẻ ngoài sang trọng và khí chất, ngoài ra còn có giá treo khăn và lỗ mở khăn giấy, không tồi! [Thêm bình luận] Rất thiết thực, nó là thứ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay."
Ngày***6 (Khuyết danh)
07/12/2022 12:25Thêm 17 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Cá nhân tôi giới thiệu mẫu này, chất lượng rất tốt, giá cũng tốt, phụ kiện tủ đầy đủ, phù hợp với phong cách trang trí của nhà tôi, nhìn thoải mái, gọn gàng, kích thước vừa phải , hiệu ứng sau khi cài đặt quá khả quan"
Lưu***3 (giấu tên)
Ngày 03 tháng 1 năm 2023 16:48Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tính năng sản phẩm: đầy đủ chức năng Chất liệu bề ngoài: Chất liệu rất tốt, dễ lắp đặt và mức độ lắp đặt rất cao Chất lượng sản phẩm: Chất lượng rất tốt, [nhận xét bổ sung] Đã sử dụng nó được một thời gian. . Sản phẩm rất tốt mọi người nên mua"

0965.68.68.11