Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar

MÃ SẢN PHẨM: TD-626302112516 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,369,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: haotalei
Model: TT-YS01
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: ván chống ẩm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: [đen] Tủ 60cm + nước [đen] 60 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen [đen] 70 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen [đen] 80 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen [đen] 90 Tủ + gương vuông thông minh + vòi đen [đen] 100 tủ Gương vuông thông minh + vòi đen [đen] 60 tủ + gương kín + vòi đen [đen] 60 tủ + gương kín + vòi kéo [đen] 70 tủ + gương kín + vòi đen [đen] 70 tủ + gương kín + vòi kéo [đen] 80 tủ + gương kín + vòi đen [đen] 80 tủ + gương kín + vòi kéo [đen] 90 tủ + gương kín + vòi đen [ Đen] 90 tủ + gương kín + vòi kéo [ đen] 100 tủ + gương kín + vòi đen [ đen] 100 tủ + gương kín + vòi kéo [ đen] 120 tủ + gương kín + vòi đen [đen] 80 tủ + gương khôn + vòi đen [đen] 80 tủ + gương khôn + vòi kéo [đen] 60 tủ + gương khôn + vòi đen [đen] 70 tủ + gương thông minh + vòi đen [đen] 90 tủ + gương thông minh + vòi đen [đen] 100 tủ + gương thông minh + vòi đen [đen] 100 tủ + gương thông minh + vòi kéo
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Hình thức kết hợp: với tủ gương phòng tắm có vòi chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar
Good wife tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp phòng tắm tối giản hiện đại chậu rửa chậu rửa tủ gương tủ gương phòng tắm có đèn tủ gương phòng tắm caesar

Customer Reviews

Cang*9
Tháng Một 17, 2023 lúc 16:41
"Đẹp và cao cấp, vừa cài đặt hiệu ứng rất tốt, chất lượng cao và giá thấp, phải khen ngợi"
Trương Phi
18/01/2023 11:25Đã thêm 6 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Ông chủ đến cửa rất nhanh, và thiết kế ngoại hình rất tốt [Thêm bình luận] Màu sắc đa dạng, chất lượng tuyệt vời"
t *** 4
Tháng Một 16, 2023 lúc 10:37
"Không tệ, mình thích cái này hơn, nhiều ngăn và cất đồ không bị chậm, review tốt ??"
Heh f * cking điên (ẩn danh)
15/01/2023 02:47Thêm 28 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Đã sử dụng một thời gian và rất tốt, chất liệu là ván gỗ nhiều lớp."
Trả *** hmm (ẩn danh)
08/01/2023 04:46Thêm 22 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm nhận xét] Tôi nhận được sản phẩm đã lâu rồi quên đánh giá, nhìn chung tôi thực sự hài lòng, tỷ lệ giá/hiệu suất cũng rất cao, tôi thực sự khuyên mọi người nên bắt đầu sử dụng."
Tí *** te (khuyết danh)
12/01/2023 05:27Đã thêm 18 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [bình luận bổ sung] Đã lâu rồi. Dịch vụ khách hàng sau bán hàng rất tốt, và mặt hàng phù hợp với mô tả"
đợi *** 6
Tháng Một 14, 2023 lúc 20:14
"Rất tốt, rất tiết kiệm chi phí, thái độ của người cài đặt rất tốt, và cài đặt nhanh chóng, thích nó"
Tốt ***3 (giấu tên)
13/01/2023 03:00Thêm 29 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm nhận xét] Tủ tốt, đơn giản và không khí"
t***1 (ẩn danh)
Tháng Một 14, 2023 lúc 21:29
"Cấu trúc và tay nghề: Tích hợp gốm, dễ lắp đặt Chất liệu và phần cứng: Vòi có hiệu suất nước rất tốt, và vật liệu cũng rất chắc chắn Thiết kế bề ngoài: Thiết kế bề ngoài rất đẹp, va chạm trắng đen rất hoàn hảo"
tháng***7
03/01/2023 09:56
"Đẹp và thiết thực, khách hàng cũ đã mua lại rất nhiều, ủng hộ như mọi khi và sẽ tiếp tục mua lại"
người đàn ông *** d
08:08, 30/12/2022
"Cấu trúc và tay nghề hợp lý, phần cứng vật liệu, thiết kế đẹp mắt, sản phẩm rất tốt. đáng mua."
F***xiang
Tháng Một 16, 2023 lúc 18:17
"Cấu trúc và tay nghề: tay nghề tốt, phụ kiện đầy đủ và bao bì không bị hư hại, hậu cần nhanh chóng, chuyển phát nhanh đến tận nhà!"
c *** 5
Tháng Một 14, 2023 lúc 21:15
"Thiết kế ngoại hình: Cấu trúc khí quyển và thời trang Tay nghề: Tay nghề tinh tế Chất liệu phần cứng: Chất liệu rất tốt, kích thước vừa phải, người bán gửi SF Express, giao hàng tận nơi, rất hài lòng"
Đinh***1 (giấu tên)
Thêm 15 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét thêm] Tủ phòng tắm rất tiết kiệm chi phí, rất tốt, chậu tích hợp sứ rất tiện cho việc vệ sinh."
Trương ***4 (khuyết danh)
08/01/2023 06:47Thêm 24 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Rất dễ sử dụng, giá cả phải chăng, nên mua"
w***8 (ẩn danh)
Thêm 14 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét bổ sung] Tôi đã mua ba bộ 80, giá cả phải chăng và dễ sử dụng."
ngôi sao *** bạn (giấu tên)
26 tháng 12 năm 2022 lúc 05:45Thêm 25 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Nó rất hữu ích, tôi thích nó, và hồ bơi khá tốt, tôi thích nó, vẫn còn một số ở đây, tôi sẽ mua lại"
t *** 7
Tháng Một 14, 2023 lúc 22:36
"Kiểu dáng bên ngoài: Nhìn khá ổn, chất lượng OK, thợ lắp rất chuyên nghiệp, gương này còn ngày giờ, mình rất thích, muốn mua gì thì mua. Chuyển phát nhanh SF cũng rất nhanh"
t *** 8
Tháng Một 12, 2023 lúc 10:35
"Nó được lắp đặt tại một ngôi nhà mới ở quê của tôi, kích thước rất phù hợp, sau khi nhận được, bố tôi đã kiểm tra rằng nó còn nguyên vẹn và chất lượng tốt, ông ngay lập tức tự lắp đặt và nhờ tôi mua một chiếc cho phòng tắm trên tầng hai."
trắng*9
07/01/2023 15:39
"Lắp đặt và bảo trì: Thợ lắp đặt có thái độ phục vụ tốt, rất cẩn thận, vận hành thành thạo. Cấu trúc và tay nghề: Hiệu ứng tổng thể đẹp, tay nghề tốt và giá cao, gia đình thích chất liệu và phần cứng: phần cứng chất lượng cao và chất lượng tốt. Thiết kế ngoại hình: Thiết kế ngoại hình hào phóng và thiết thực, ngoại hình đẹp, tay nghề cao cấp, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, rất đáng để mua"

0965.68.68.11