tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-695688263508 Đã bán 57
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,682,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Mẫu mã: 02
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: nhôm không gian
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Triều Châu
Phân loại màu: Tủ chính 43x36 + chậu gốm + tủ gương thường Tủ chính 50x36 + chậu gốm + tủ gương thường Tủ chính 60X48 + chậu gốm + tủ gương thường Tủ chính 60X48 + tấm đá đen + tủ gương thường Tủ chính 70X48 + chậu gốm + Tủ gương thường Tủ chính 70X48 + Tấm đá đen + Tủ gương thường Tủ chính 80X48 + Chậu gốm + Tủ gương thường Tủ chính 80X48 + Tấm đá đen + Tủ gương thường Tủ chính 90X48 + Chậu gốm + Tủ gương thường Tủ chính 90X48 + tấm đá đen + tủ gương thông thường Tủ chính 100X48 + chậu gốm + tủ gương thường Tủ chính 100X48 + tấm đá đen + tủ gương thường Tủ chính 43x36 + chậu gốm + tủ gương thông minh Tủ chính 50x36 + chậu gốm + tủ gương thông minh 60X48 tủ + chậu gốm + Tủ gương thông minh Tủ chính 60X48 + bảng đen + tủ gương thông minh Tủ chính 70X48 + chậu gốm + tủ gương thông minh Tủ chính 70X48 + bảng đá đen + tủ gương thông minh Tủ chính 80X48 + chậu gốm + tủ gương thông minh Tủ chính 80X48 + bảng đá đen + Tủ gương thông minh Tủ chính 90X48 + chậu gốm + tủ gương thông minh Tủ chính 90X48 + bảng đá đen + tủ gương thông minh Tủ chính 100X48 + chậu gốm + tủ gương thông minh Tủ chính 100X48 + bảng đá đen + tủ gương thông minh
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Công nghệ bề mặt: lớp phủ
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Hình thức kết hợp: Tủ gương phòng tắm có vòi và chậu rửa phù hợp
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: Mặt bàn đá phiến
Phương pháp mở và đóng: mở cửa
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn
tủ gương lavabo Mới dày không gian nhôm phòng tắm tủ kết hợp căn hộ nhỏ chậu rửa phòng tắm tủ rửa bàn gốm tích hợp lưu vực tủ gương treo phòng tắm tủ gương phòng tắm có đèn

Customer Reviews

s***x (ẩn danh)
Ngày 5 tháng 9 năm 2023 05:57
"Tay nghề tốt, chất lượng rất tốt, cao cấp, khuyên dùng cho mọi người, đáng mua"
Mặt trời *** (ẩn danh)
Ngày 30 tháng 8 năm 2023 20:17
"Chất lượng tay nghề rất tốt, tỷ lệ giá/hiệu suất rất cao và giao hàng nhanh, tôi rất hài lòng."
t***9 (ẩn danh)
Ngày 19 tháng 8 năm 2023 00:06
"Không ngờ hàng về nhanh như vậy, kích thước vừa phải, anh chủ có thái độ rất tốt."
tôi đã chết tiệt
Ngày 26 tháng 8 năm 2023 16:51
"Chất lượng khá tốt, kiểu dáng đẹp, dễ lắp đặt, khá tốt"
t***9
Ngày 25 tháng 8 năm 2023 19:40
"Tốc độ giao hàng rất nhanh và dịch vụ của người bán rất tốt, cho đến nay tôi rất hài lòng."
t***1 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 8 năm 2023 09:05
"Tay nghề tốt và kiểu dáng đẹp."
Đổ *** hối hận (ẩn danh)
Ngày 26 tháng 7 năm 2023 20:37
"Kích thước vừa phải, vừa vặn"
Hương thơm tinh khiết ***
Ngày 07 tháng 6 năm 2023 19:19
"Lắp đặt và bảo trì: hậu cần nhanh, giao hàng tận nơi, thái độ phục vụ tốt của người bán, giải pháp kịp thời cho các vấn đề khó khăn Cấu trúc và tay nghề: tay nghề tinh tế, màu sắc chính xác, tổng thể đơn giản và thanh lịch, chất lượng tốt Vật liệu và phần cứng: công việc rất nặng, tốt Chất lượng Thiết kế ngoại hình: hào phóng và ưa nhìn"
Thằng khốn nạn (ẩn danh)
Ngày 22 tháng 7 năm 2023 20:56
"Thật là một người bán tốt. Sau này nếu có nhu cầu về em bé ở khu vực này thì tôi nhất định phải tìm đến bạn!"
t***3
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 15:11
"Kiểu dáng đẹp và chất lượng rất tốt"
Hoa***0 (ẩn danh)
Ngày 27 tháng 8 năm 2023 10:21
"Chất lượng rất tốt, khí quyển"
Cá *** lên
2023年07月24日 17:55
"Tay nghề tốt, thái độ phục vụ khách hàng tốt, không tệ"
t***1(匿名)
2023年08月23日 15:41
"劝大家都别买,质量太差,还忽悠人,花钱找气生,非常糟糕的的一次购物"
鲁***青
2023年07月13日 18:38
"物流很快,做工精细,客服服务态度很好"
夜***0
2023年05月29日 20:08
"商家服务非常好 开始邮来的脸盆有些瑕疵 确认后 商家马上又给补发了一个 收到补发的脸盆后 马上进行了评价 这次的购物很满意 给商家一个大大的赞?这样的商家 值得推荐"
w***5(匿名)
2023年08月12日 07:11
"安装快,材质厚,好评"
j***7(匿名)
2023年08月17日 10:44
"不错,满意好评"
t***5
Ngày 3 tháng 6 năm 2023 15:23
"Tôi rất thích và đã mua phiên bản dài 1 mét, thật tuyệt vời."
con thú *** lõm
Ngày 23 tháng 7 năm 2023 16:00
"Không tệ, hài lòng"
t***1
Ngày 18 tháng 5 năm 2023 16:47Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Rất tốt"

0965.68.68.11