Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox

MÃ SẢN PHẨM: TD-687973645881 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
207,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Weixi (lưu trữ và sắp xếp)
Mô hình: WX221017-3
Chức năng: Chống bụi có thể xếp chồng lên nhau
Chất liệu: Nhựa
phong cách: đơn giản
Các yếu tố phổ biến: màu đặc
Không gian áp dụng: phòng tắm
Phân loại màu sắc: 1. [Không nắp] 1 hộp SF1181K 2. [Không nắp] 1 hộp SF117C 3. [Không nắp] 1 hộp SF117D 4. [Có nắp] 1 hộp SF1181 5. [Có nắp] 1 hộp SF1171 6. [Có nắp] 1 hộp SF1171-1 7. [Không nắp] 1 hộp + 1 hộp 8. [Không nắp] 1 hộp + 1 hộp 9. [có nắp] 1 hộp + 1 đến 1 hộp 10. [có nắp] 1 hộp + 1 ba hộp 11. Hộp đựng son 12 ngăn SF1030 12. Hộp đựng son 9 ngăn SF1033 13. Hộp đựng son 8 ngăn SF8001 14. Hộp đựng son 9 ngăn nhỏ và 2 ngăn lớn SF1067 15. Hộp đựng đồ tủ gương có 1 ngăn ngăn lớn và 6 ngăn nhỏ SF2734 16. 【1 gói】thang xếp chồng chiều cao/thang acrylic SF8108 17.【1 gói】đai nâng cấp Vách ngăn/thang acrylic SF1675 18. [1 gói] thang acrylic PM269 19. [2 gói] thang acrylic 20 .[3 gói] thang acrylic 21. Hộp đựng đồ di động SF-1535 22. Hộp đựng đồ có mái che SF1796 23. Hộp đựng đồ tủ gương sọc cầu vồng 5 lớp acrylic (vách có thể điều chỉnh) SF1935 24. Hộp đựng đồ tủ gương acrylic 5 lớp (có thể điều chỉnh vách ngăn) SF1934 25. Hộp đựng mỹ phẩm màu trắng SF-864 26. Hộp đựng đồ 2 ngăn có nắp SF2675 27. Giá đựng đồ 2 tầng WG-2953 ▼Loại treo tường không đục lỗ (áp dụng cho tường nhẵn như gạch, kính, đá hoa, và gỗ)▼ 28. Hộp đựng đồ treo tường cỡ nhỏ Changhong + 1 miếng keo SF1821 29. Hộp đựng đồ treo tường cỡ trung Changhong + 2 miếng keo SF1825 30. Hộp đựng đồ treo tường cỡ nhỏ + 1 miếng dán keo WG-2967 31. Hộp đựng đồ lớn treo tường + 2 miếng keo WG-2968 32. Giá để bàn chải điện 2 ngăn + 1 miếng keo SF1672 33. Giá để bàn chải điện 4 ngăn cao cấp + 2 miếng keo SF1784 34 .Thanh treo tường WG-2637 35. 1 móc dính SF551
Đối tượng áp dụng: Trang điểm
Người áp dụng: công chúng
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox
Tủ gương hộp đựng đồ nhà tắm phòng tắm tủ kệ treo tường phân lớp để bàn đựng mỹ phẩm hiện vật tủ gương gắn tường tủ gương inox

Customer Reviews

1 *** t (giấu tên)
2022.12.21
"Mọi thứ đều tinh tế"
k *** hụi (khuyết danh)
2022.11.28
"chất lượng tốt"
Chị đại *** ( Khuyết danh)
01.04
"Chức năng sản phẩm: Dùng để đựng xà phòng trong phòng tắm, keo không đủ dính, một lúc sẽ bong ra, dán hai lần là bị bong."
k *** hụi (khuyết danh)
2022.11.17
"Chất lượng tốt"
Bạn *** của tôi (giấu tên)
2022.10.27
"Chị em nào có tủ gương ở nhà nhất định phải mua em này nhé! Có chị nào như em không, để cái gì vào tủ gương, lấy đồ thì lấy cái này cái nọ, đặt cái này dễ rơi, đặt cái kia dễ lăn, phút nào cũng lên cơn hưng cảm, khi nhìn thấy cái hộp đựng đồ này tình cờ, nó ban đầu được sử dụng cho máy tính để bàn và ngăn kéo, nhưng kích thước vừa phải cho tủ gương, và nó cũng có thể được xếp chồng lên nhau, trước đây, để một thứ nhỏ rất lộn xộn và không có cách nào để đặt bàn chải vào cái tủ (không dễ cầm, lấy "
z *** y (khuyết danh)
2022.11.17
"Tay nghề rất tốt, rất thiết thực"
Cam *** ( ẩn danh)
2022.10.26
"Hiện vật lưu trữ đằng sau tấm gương là hộp đựng acrylic tôi mua từ Taobao, có rất nhiều kiểu dáng, bạn có thể kết hợp nó theo kích thước của tủ gương ở nhà, chất liệu dày hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, các mẫu tương tự của muji là đắt hơn nhiều so với mức giá này nhưng về cơ bản chất lượng là như nhau Vâng, hahaha Tôi đã tìm thấy sự thay thế phẳng của muji! Không còn mớ hỗn độn đằng sau tấm gương?"
Zhu *** 7 (ẩn danh)
2022.10.24
"Không gian phòng tắm rất nhỏ, tôi tìm thấy hộp đựng tủ gương này khi duyệt Taobao và mua ngay! Sau khi mỹ phẩm được cất vào, nó thực sự tiết kiệm rất nhiều không gian! Chất liệu acrylic trông rất cao cấp, tôi rất thích nó! ! Chiếc hộp này cũng rất thiết thực, có thể đựng các loại sản phẩm chăm sóc da, bông tẩy trang, son môi, cọ trang điểm, vô cùng hoàn hảo, còn là vật dụng của tủ gương! Đi chị em!"
p *** i (khuyết danh)
2022.10.23
"Tôi đã chụp ảnh các giá đỡ hoàn thiện bằng acrylic khác nhau ở đây và tôi rất hài lòng. Vì chất lượng tốt nên sau khi bảo quản và phân loại sẽ thực sự khác biệt, mang đi cũng thuận tiện hơn."
k *** hụi (khuyết danh)
2022.11.04
"chất lượng có thể"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.10.31
"Rất tốt, với kết cấu"
s *** n (khuyết danh)
2022.11.04
"tốt! Chất lượng tốt, bao bì tốt, không có gờ, có thể làm trực tiếp thành hình chữ U nhưng vẫn có mặt sau, chân và miệng trên cao hơn một chút nên sẽ đẹp hơn ổn định để đặt mọi thứ vào. không dễ rơi"
Big *** Bean (Khuyết danh)
2022.11.09
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Ngô *** 4 (Khuyết danh)
01.29
"Rất hài lòng"
Ngô *** 4 (Khuyết danh)
01.29
"rất dày, chất lượng tốt"
Ngô *** 4 (Khuyết danh)
01.29
"Chất liệu ngoại hình: chất lượng tốt"

0965.68.68.11