Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-719106874630 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,220,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Chaojing
Model: Tủ phòng tắm đặt sàn
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: ván chống ẩm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Triều Châu
Phân loại màu: 40 sàn kín màu vàng xám + cống thoát nước [chậu gốm nhiệt độ cao] 40 sàn kín màu vàng xám + gương vuông màu xám [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín 40 màu vàng xám + tủ gương [chậu gốm nhiệt độ cao] 50 vàng xám Sàn kín + vòi thoát nước [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín vàng 50 + gương vuông màu xám [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín 50 vàng xám + tủ gương [chậu gốm nhiệt độ cao] 60 vàng xám kín hoàn toàn sàn + vòi [nhiệt độ cao] Chậu gốm] Sàn kín bằng vàng xám 60 + gương vuông màu xám [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín bằng vàng xám 60 + tủ gương [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín bằng vàng xám 60 + gương khăn tủ [chậu gốm nhiệt độ cao] vàng xám 60 Chân đứng + tủ gương thông minh [chậu gốm nhiệt độ cao] vàng xám 70 chân đứng + vòi thoát nước [chậu gốm nhiệt độ cao] sàn kín toàn bộ màu vàng xám 70 -đứng + gương vuông màu xám [chậu gốm nhiệt độ cao] Tủ đứng + tủ gương toàn bộ bằng vàng xám 70 [Chậu gốm nhiệt độ cao] 70 Sàn kín màu vàng xám + tủ gương đựng khăn [Chậu gốm nhiệt độ cao] 70 Vàng xám toàn bộ sàn kín + tủ gương thông minh [Chậu gốm nhiệt độ cao] 80 Sàn kín + vòi thoát nước màu vàng xám [Chậu gốm nhiệt độ cao] 80 Sàn kín màu vàng xám + gương vuông màu xám [chậu gốm nhiệt độ cao] Sàn kín màu vàng xám 80 + tủ gương [chậu gốm nhiệt độ cao] sàn kín bằng vàng xám 80 + tủ gương đựng khăn tắm [chậu gốm chịu nhiệt độ cao] sàn kín bằng vàng xám 80 + Tủ gương thông minh [chậu gốm nhiệt độ cao] sàn đứng kín hoàn toàn bằng vàng xám 60 + hình vuông màu xám Gương 60 Xám Vàng Sàn kín + Tủ gương 60 Xám Gold Sàn kín + Khăn Tủ gương 60 Vàng Xám Sàn kín + Tủ gương thông minh 70 Xám Gold Sàn kín + gương vuông xám 70 vàng xám kín sàn + tủ gương 70 màu vàng xám kín sàn + tủ gương khăn 70 màu vàng xám sàn kín + tủ gương thông minh 80 màu vàng xám sàn kín + gương vuông màu xám 80 vàng xám Sàn đứng kín + Tủ gương 80 màu vàng xám sàn kín -Tủ gương + Tủ gương treo khăn sàn đứng 80 màu vàng xám kín + Tủ gương thông minh
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Công nghệ bề mặt: lớp phủ
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Hình thức kết hợp: Có tủ bên phòng tắm, có tủ gương phòng tắm, có vòi, có chậu rửa phù hợp
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm tích hợp
Phương pháp mở và đóng: mở cửa
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm
Không gian sàn nhôm tủ phòng tắm chậu rửa tủ kết hợp chậu rửa hiện đại chậu rửa phòng tắm đơn giản hiện đại tủ gương nhà tắm thông minh mẫu tủ gương phòng tắm

Customer Reviews

t***4 (ẩn danh)
Ngày 4 tháng 9 năm 2023 16:54
"Lắp đặt và bảo trì: Tự lắp đặt không khó.Kết cấu và tay nghề: chống thấm tốt, mặt bàn trông đẹp.Chất liệu và phần cứng: chất liệu cửa nhôm, nhẹ và chống bụi bẩn, chống cháy.Thiết kế bề ngoài: đẹp và thời trang Cảm nhận chung là khá tốt, cũng có vòi nóng lạnh nhưng nếu sử dụng thường xuyên thì có thể thay vòi tốt hơn, đủ dùng cho lưu trú ngắn hạn hoặc cho thuê."
t***7
Ngày 27 tháng 7 năm 2023 20:48Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhìn rất đẹp. Tôi rất thích. Giá cả và chất lượng rất tốt. Các cửa tủ quan trọng đều có đệm. Lúc đặt hàng tôi lo lắng người ta nói chất lượng không tốt. Nhưng khi quay lại thì thấy chất lượng ổn với mức giá này, quay lại tủ thì có vết xước trên cửa, nhưng với sự đáp ứng nhiệt tình của nhân viên chăm sóc khách hàng lần nào cũng vậy thì những vết xước nhỏ cũng không là gì. Tôi thực sự muốn khen ngợi bộ phận dịch vụ khách hàng vì luôn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của tôi. Sản"
z***5 (ẩn danh)
Ngày 25 tháng 8 năm 2023 13:28
"Đặt hàng xong mình nhận được hàng nhanh chóng, vì phải sang Quảng Châu làm việc nên giờ mới lắp ráp và sử dụng, mình thấy nhìn cũng ổn, thay vòi hoàn toàn bằng đồng thì cao cấp hơn và tao nhã, được năm sao khen ngợi hết lời!"
Vàng ***2 (ẩn danh)
Ngày 4 tháng 9 năm 2023 19:55
"Vẻ ngoài đơn giản và thanh lịch, rất hấp dẫn. Chậu lớn tích hợp được lựa chọn đặc biệt dễ dàng làm sạch"
chết tiệt 8
Ngày 29 tháng 8 năm 2023 17:50
"Đã cài đặt, cài đặt rất đơn giản, thiết kế bề ngoài rất đẹp và gọn gàng, rất đáng mua."
Triệu *** hoa (ẩn danh)
Ngày 02 tháng 8 năm 2023 18:32Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tay nghề của chiếc tủ này thực sự tốt, kiểu dáng đẹp và chất lượng rất tốt, tôi đã mua một lúc ba chiếc và chúng thực sự tốt, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của tôi mua sản phẩm này vào lần sau. [Nhận xét bổ sung] Tủ vệ sinh này đã được lắp đặt, trông càng lúc càng đẹp hơn, chất lượng tuyệt vời và tay nghề tốt, sau này bạn bè của chúng tôi sẽ mua tủ của công ty này."
t***1
Ngày 13 tháng 8 năm 2023 13:31
"Chất lượng tốt và giá thành rẻ, người bán rất kiên nhẫn, những món còn thiếu sẽ được cấp lại kịp thời, rất đáng mua"
l***n
Ngày 17 tháng 7 năm 2023 12:28
"Tủ phòng tắm này đã được lắp đặt, trông rất rộng rãi và chất lượng tốt, đây là lần đầu tiên tôi mua nó trực tuyến, tôi rất thích nó, bạn có thể đặt rất nhiều đồ vệ sinh cá nhân trên khung."
t***9 (ẩn danh)
Ngày 30 tháng 8 năm 2023 18:54
"Màu sắc đẹp và vẻ ngoài hoành tráng"
w***7 (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 08:51
"Bao bì rất an toàn! Thiết kế ngoại hình: rất hữu ích"
w***7 (ẩn danh)
Ngày 27 tháng 8 năm 2023 14:08
"Chất lượng rất tốt!"
Lưu***1 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 8 năm 2023 19:55
"Nó tương đối dễ cài đặt và nhẹ hơn một chút."
đám mây***0 (ẩn danh)
Ngày 29 tháng 7 năm 2023 18:53
"Không tệ, nhưng tôi không có dụng cụ để lắp gương."
t***1
Ngày 31 tháng 7 năm 2023 15:11
"Nói chung là tốt, rất đẹp"
t***9
07/08/2023 18:06Thêm 0 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá. [Bình luận thêm] Mẹ rất hài lòng"
z***2 (ẩn danh)
Ngày 28 tháng 8 năm 2023 16:20
"Tốt, đáng mua"
t***3
Ngày 1 tháng 8 năm 2023 19:08
"tốt, rẻ"
Yêu ***?
Ngày 3 tháng 9 năm 2023 21:44
"Cần phải tự lắp ráp"
Trải bánh ***
Ngày 9 tháng 7 năm 2023 19:26Thêm 0 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá. [Thêm bình luận] Có"
Nhóm God *** (ẩn danh)
Ngày 06 tháng 9 năm 2023 19:39
"Rất tốt, dễ cài đặt, rất nhỏ gọn và tinh tế, trông rất đẹp"

0965.68.68.11