tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-705845588126 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
744,000 đ
Phương pháp cài đặt:
để lắp ráp
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
Vật liệu ốp mặt:
khác
kích cỡ:
1x1x1m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Gusini
Model: 20233.5
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: ván ép/ván sợi
mô hình: trừu tượng
Phong cách: đơn giản hiện đại
Phương pháp cài đặt: Lắp ráp
Các yếu tố phổ biến: Khác
Loại bao bì: Đã lắp ráp
☆ Các mặt hàng phổ biến đang được giảm giá! Số lượng giới hạn 200 chiếc ☆ (Mẫu gương tròn) 80cm, 2 ngăn kéo và 2 tủ màu trắng ấm ☆ Giá sale hot! Giới hạn 200 chiếc ☆ (Mẫu gương tròn) 80 cm, hai ngăn kéo và hai tủ màu trắng ấm (đèn) ☆ Mặt hàng giảm giá hấp dẫn giảm giá 20 nhân dân tệ! ☆(Mẫu gương tròn) 80cm, hai ngăn kéo và một tủ màu xám ☆Mẫu bán chạy với mức giảm giá 20 nhân dân tệ! ☆ (Mẫu gương tròn) 80cm, 4 ngăn kéo và 2 tủ màu xám ☆ Không tính thêm giá lắp thêm đèn ☆ (Mẫu gương tròn) 80cm, 2 ngăn kéo và 1 tủ Màu phong Bắc Âu + trắng (sáng) ☆ Không tính thêm giá thêm đèn ☆ (Mẫu gương tròn) 80 cm cho bốn người Hai tủ màu phong Bắc Âu + trắng (đèn) ☆ Mặt hàng bán chạy với mức giảm giá 20 nhân dân tệ! ☆ (Mẫu gương tròn) 80cm, hai ngăn kéo và một tủ, màu xám (ghế đẩu) ☆Mẫu bán chạy, giảm giá 20 nhân dân tệ! ☆ (mẫu gương tròn) 80cm 4 ngăn kéo và 2 tủ màu xám (ghế đẩu) 60cm ngăn kéo đơn màu trắng ấm (mẫu gương tròn) 80cm 2 ngăn kéo và 1 tủ màu xám (mẫu gương tròn) 80cm ngăn kéo đôi 2 tủ màu trắng ấm (mẫu gương tròn) 80cm Hai ngăn kéo và một tủ màu phong Bắc Âu + trắng (nhạt) (mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ màu trắng ấm (mẫu gương tròn) 80 cm hai ngăn kéo và một tủ màu xám (nhạt) (mẫu gương tròn) ) Ngăn kéo đôi 80cm Hai tủ màu trắng ấm (đèn LED) (mẫu gương tròn) 80cm có 4 ngăn kéo và hai tủ màu xám (mẫu gương tròn) 80cm hai tủ có hai ngăn kéo màu trắng ấm + ghế đẩu trang điểm (mẫu gương tròn) 80cm hai tủ có hai ngăn kéo màu xám (ghế đẩu) (Mẫu gương tròn) 80cm bốn ngăn kéo và hai tủ màu trắng ấm (sáng) (mẫu gương tròn) 80 cm bốn ngăn kéo và hai tủ màu xám (sáng) (mẫu gương tròn) 80cm bốn ngăn kéo và hai tủ Màu phong Bắc Âu + trắng (sáng) (Mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ màu xám (ghế đẩu) (sáng) (mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ màu trắng ấm (ghế đẩu) (ánh sáng) (tròn Model gương) 80cm hai ngăn kéo và một tủ Màu phong Bắc Âu + trắng (Ghế phẳng) (Đèn) (Mẫu gương tròn) 80cm bốn ngăn kéo và hai tủ màu xám (Ghế đẩu) (Mẫu gương tròn) Ngăn kéo đôi 80cm và hai tủ màu trắng ấm (Đèn LED) + ghế đẩu (kiểu gương tròn) 80cm 4 ngăn kéo và 2 tủ màu xám (ghế đẩu) (đèn) (gương tròn) 80cm 4 ngăn kéo và 2 tủ màu trắng ấm (ghế đẩu) (đèn) (gương tròn) 80cm 4 ngăn kéo và hai tủ Màu phong Bắc Âu + trắng (ghế đẩu) (sáng) (Mẫu gương tròn) Ngăn kéo đôi 80cm và hai tủ màu trắng ấm + ghế bướm (mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ màu xám (ghế bướm) (gương tròn) model) 80cm hai ngăn kéo và một tủ màu xám (ghế bướm) (Đèn (mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ Màu phong Bắc Âu + trắng (ghế bướm) (sáng) (mẫu gương tròn) 80cm hai ngăn kéo và một tủ ấm trắng (ghế bướm) (đèn sáng) (mẫu gương tròn) 80cm 4 ngăn kéo và 2 tủ Màu xám (ghế bướm) (mẫu gương tròn) 80cm ngăn kéo đôi và 2 tủ màu trắng ấm (đèn LED)
Vật liệu hoàn thiện: Khác
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Có nên vẽ hay không: Có
Dù có gương: Có
Có nên mang theo ghế trang điểm: Có
Số cửa: Không có cửa
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Kết cấu nội thất: kết cấu khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Thường Châu
Quận và Quận: Quận Wujin
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,1m³
Liệu nó có thể được bán trước hay không: Không
Taxi có thể vận chuyển được không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 20,3kg
Kích thước: 1x1x1m
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường
tủ gương đẹp Bàn trang điểm phòng ngủ hiện đại tối giản tủ đựng đồ trang điểm tích hợp bàn làm việc nhỏ phòng ngủ chính gương trang điểm phong cách Ins tủ gương inox tủ gương treo tường

Customer Reviews

x *** 0 (ẩn danh)
08.21
"Chất liệu bên ngoài: giao hàng nhanh, chất lượng tốt, dễ lắp ráp, đánh giá tốt. Mạnh mẽ và ổn định: có. Cảm giác trực quan: có. Tay nghề: có."
t *** 8 (ẩn danh)
07.15
"Chất liệu ngoại hình: rất tốt, chắc chắn và ổn định: tốt. Trải nghiệm trực quan: rất tốt. Tay nghề: không tệ. Phải mất hơn ba giờ để cài đặt. Dịch vụ khách hàng đã trả lời câu hỏi và đã xong. Hahahahaha"
t *** 0 (ẩn danh)
08.21
"Đã nhận được bé rồi, chất lượng rất tốt và tay nghề cũng ổn."
n *** 2 (ẩn danh)
08.02
"Hàng thì ổn nhưng khâu hậu cần và chuyển phát nhanh rất kém, bao bì bị hư hỏng nặng, chuyển phát nhanh cũng được đặt trực tiếp tại ga Cainiao mà không gọi điện. Hậu cần là rất kém! ! ! !"
Shi *** tong (ẩn danh)
08.17
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Không tệ, không tệ, cách bố trí lưu trữ hợp lý, một người lắp đặt phải mất hai giờ, hết mùi và có thể sử dụng trực tiếp."
g *** 8 (ẩn danh)
08.06
"Hậu cần quá tệ, sau khi nhận được, nhiều bộ phận rơi ra ngoài, một số bộ phận thậm chí còn bị bỏ quên. Tôi liên hệ với người bán và nói rằng họ sẽ phát hành lại ốc vít với giá 5 nhân dân tệ, nhưng tôi muốn xếp hạng năm sao cho họ. Tôi hy vọng mọi người sẽ mua một cách thận trọng."
Trân trọng thua (ẩn danh )
08.03
"Chất liệu bề ngoài: Chất liệu dùng một lần, nếu không lắp đặt một lần, các lỗ vít sẽ to ra và trở nên vô dụng.Tính ổn định và ổn định: Không thể nói là bền, ngăn kéo chỉ là bìa cứng. Tôi muốn trả lại sản phẩm, người bán nói rằng việc trả lại sản phẩm không tốn kém cho cả hai bên, sau đó tôi đóng gói và không gửi lại.Ấn tượng trực quan: Hình ảnh trông đẹp.Tay nghề: Tay nghề bề mặt là được rồi."
Mu *** yuan (ẩn danh)
06.24
"Phải mất hơn ba giờ để cài đặt và tôi khá hài lòng. Nó nhỏ và thích hợp cho việc thuê nhà. Với giá hơn 100 nhân dân tệ, nó có hiệu quả về mặt chi phí. Không tốn kém và thiết thực. Lúc hàng về có chênh lệch giá, ông chủ nói sẽ bù đắp. Tôi rất hài lòng với thái độ này. Chất liệu ngoại hình: bảng nén. Sức mạnh và sự ổn định: OK, cảm giác trực quan: tốt Tay nghề: Tôi không biết tay nghề, tôi chỉ biết rằng tôi giả vờ bị sưng ngón tay cái, hahaha."
Đá *** 8 (ẩn danh)
07.11
"Chất liệu bề ngoài: Kết cấu rất phù hợp. Mạnh mẽ và ổn định: dễ lắp đặt, chịu tải ổn định. Cảm giác trực quan: có ba màu đèn khác nhau. Tôi rất hài lòng."
Tăng *** c (ẩn danh)
08.18
"Mất hơn 3 tiếng lắp đặt và cuối cùng cũng hoàn thành, khá đẹp, màu sắc mình rất thích."
q *** l (ẩn danh)
07.02
"Dù là thái độ của chủ quán hay món hàng thì mình đều rất hài lòng. Cô chủ tiệm có thái độ rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, trả lời mọi thắc mắc của tôi và trả lời rất nhanh, tôi hỏi rất nhiều nhưng anh không hề khó chịu và trả lời rất nghiêm túc. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ quán. Người chủ tiệm giỏi như vậy không phải là người giỏi nhất."
Pai *** an (ẩn danh)
08.27
"Khi giao đến, mấy bo mạch bị hư, tôi đã nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng lắp video nhưng họ không làm được, "Bạn tinh tế lắm nhưng con bé này lại không lắp video." Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nói thế này , TSK tsk."
Ling * khóc (ẩn danh)
07:20
"Chất lượng tốt, nhưng mua ít một cái ghế và không có chỗ ngồi ?"
Lưu *** h (ẩn danh)
07.22
"Nó trông tuyệt vời và rất đáng giá tiền. Tôi sẽ giới thiệu nó nếu bạn không quá bị ám ảnh bởi chất lượng."
t *** 5 (ẩn danh)
07.21
"Mạnh mẽ và ổn định"
Có *** 8 (ẩn danh)
07.19
"Cảm nhận trực quan: Không sao, cảm nhận tổng thể ở mức chấp nhận được nhưng dải sáng cho cảm giác ở mức trung bình."
h ***美(Ẩn danh)
06.12
"Mình mua với tâm lý là dùng thử, nhận được sản phẩm khá hài lòng, giá cả rất rẻ, có điều đáy ngăn hơi mỏng nhưng những thứ khác thì chấp nhận được. Chồng tôi đã lắp đặt nó rất đẹp. Bây giờ nó có thể được sắp xếp gọn gàng. Hãy đưa ra những đánh giá tốt cho sếp của bạn."
y *** 3 (ẩn danh)
05.28
"Tay nghề rất tốt, chất lượng bàn thực sự tốt, dễ lắp đặt. Một cô gái có thể dễ dàng xử lý một mình. Phong cách Bắc Âu cũng rất mới mẻ. Giá siêu phải chăng và dễ sử dụng. Nó cũng có thể được mua bởi những em bé có nhiều mỹ phẩm Có đủ không gian."
t *** 8 (ẩn danh)
06:20
"Chất lượng kém vì mình chụp rẻ, không có gì đáng nói, gửi mấy cái ốc vít cũng không sao, cái ghế đẩu to thế này cũng không gửi số đơn đặt hàng giả, nếu mù thì đừng' Tôi không đi ra và nói dối Tôi không nói nên lời."
f *** 7 (ẩn danh)
05.26
"Chất lượng tổng thể tốt, lắp đặt theo bản vẽ không khó, sau khi lắp đặt khá tốt và ổn định. Việc chuyển phát nhanh hơi thô nên bảng gỗ có một số sai sót, nhưng may mắn là ảnh hưởng không đáng kể. Tôi đã báo cáo với bộ phận chăm sóc khách hàng, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt và sự việc được xử lý nhanh chóng."

0965.68.68.11