Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-728660147823 Đã bán 69
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,214,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mlat/美伦伊特
Model: JG750
Chất liệu: gỗ nguyên khối
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Phân loại màu sắc: [Mẫu có chiều cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 60cm + Lỗ giấy [Mẫu có chiều cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 70cm + Lỗ giấy [Mẫu có chiều cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 80cm + Lỗ giấy [Mẫu có chiều cao thông thường] 】 Tủ gương đầy đủ 90cm + có lỗ giấy [model siêu cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 100 cm + có lỗ giấy [model siêu cao bình thường] Tủ gương đầy đủ 110 cm + có lỗ giấy [model siêu cao bình thường] Tủ gương đầy đủ 120 cm + có lỗ giấy [Mẫu cao bình thường] Tủ gương đầy đủ 130 cm + có lỗ giấy [Mẫu chiều cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 140 cm + có lỗ giấy [Mẫu chiều cao thông thường] Tủ gương đầy đủ 150 cm + có lỗ giấy [Mẫu chống mờ và nâng cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 60 cm + kèm khăn giấy lỗ [mô hình làm mờ và tăng chiều cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 70 cm + có lỗ khăn giấy [mô hình làm mờ và tăng chiều cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 80 cm + có lỗ khăn giấy [mô hình làm mờ và tăng chiều cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 90 cm + có lỗ khăn giấy [ Model làm mờ và nâng cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 100 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu làm mờ và tăng chiều cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 110 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu làm mờ và tăng chiều cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 120 cm + có lỗ khăn giấy [Làm mờ đèn nền và mô hình nâng cao] Tủ gương đầy đủ 130 cm + có lỗ khăn giấy [mô hình làm mờ và nâng cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 140 cm + có lỗ khăn giấy [mô hình làm mờ và nâng cao đèn nền] Tủ gương đầy đủ 150 cm + Có lỗ khăn giấy [Ba thế hệ thông minh mẫu nâng cao] Tủ gương đầy đủ 60 cm + có lỗ khăn giấy [Ba thế hệ mẫu nâng cao thông minh] Tủ gương đầy đủ 70 cm + có lỗ khăn giấy [Ba thế hệ mẫu nâng cao thông minh] Tủ gương đầy đủ 80 cm + có lỗ khăn giấy [Ba thế hệ mẫu nâng cao] mẫu nâng cao thông minh] Mẫu nâng cao thông minh] Tủ gương đầy đủ 90 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu nâng cao thông minh ba thế hệ] Tủ gương đầy đủ 100 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu nâng cao thông minh ba thế hệ] Tủ gương đầy đủ 110 cm + có lỗ khăn giấy [ Mẫu nâng cao thông minh ba thế hệ] Tủ gương đầy đủ 120 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu nâng cao thông minh thế hệ thứ ba] Tủ gương đầy đủ 130 cm + có lỗ khăn giấy [Mẫu nâng cao thông minh thế hệ thứ ba] Tủ gương đầy đủ 140 cm + có lỗ khăn giấy [thế hệ thứ ba] Model nâng cao thông minh] Tủ gương đầy đủ 150cm + Kích thước chiều dài/rộng/cao tùy chỉnh có lỗ đựng khăn giấy [Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng]
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Có bao gồm đèn gương hay không: Không
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm
Tủ gương phòng tắm thông minh, tủ gương phòng tắm riêng biệt, gương soi làm đẹp chống sương mù treo tường có giá để đồ tủ gương nhà tắm thông minh tủ kệ gương phòng tắm

Customer Reviews

Sáng *** 7 (ẩn danh)
08.19
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chức năng sản phẩm: Máy nhấn lâu này có thể điều chỉnh màu sắc ánh sáng rất tốt, có thể điều chỉnh độ sáng tối mà không làm chói mắt.Nó có thể che giấu các vật dụng và toàn bộ phòng tắm có thể trở nên gọn gàng.Cảm giác tổng thể là tốt.Chất liệu bề ngoài: Tôi đã chọn màu trắng phù hợp với phòng tắm."
t *** 6 (ẩn danh)
07.17
"Tủ gương đẹp quá. Mình rất thích. Chất liệu cảm giác rất tốt và giá cả lại phải chăng. Tủ gương cũng rất tốt. Đèn có thể thay đổi ba màu. Vì cần gấp nên thợ lắp đặt nhờ người bán. hẹn trước. Thái độ của thầy Rất tốt. Làm rất nhẹ nhàng và hiệu quả lắp đặt rất tuyệt vời. Ngoài ra, các dịch vụ trước và sau bán hàng cũng rất tốt. Cảm ơn bạn."
t *** 9 (ẩn danh)
07.17
"Chúng tôi đã hợp tác với Nanhong Decor vài lần, lần này ba chiếc tủ gương cho biệt thự đều là do ông chủ đặt, chất lượng tủ giặt làm trước đây cũng rất tốt, lần này cũng rất tốt, công nhân của chúng tôi chỉ cần giao hàng trực tiếp lên tầng trên. Chỉ cần lắp đặt. Sếp rất nhiệt tình và chúng tôi vẫn có thể hợp tác với biệt thự phía sau. Chất lượng tốt!"
t *** 9 (ẩn danh)
07.19
"60CM một cánh cửa! Nó thực sự thiết thực, tôi mua nó chủ yếu vì chúng cao 75cm, nhìn vào tỷ lệ ảnh có thể biết rằng công ty này làm sản phẩm của mình một cách cẩn thận, với mức giá này thì hiệu quả không thua kém gì cửa hàng thực tế! Khi bạn thêm khoảng chục đèn bên, ánh sáng lấp đầy sẽ trở nên rất đồng đều. Trông rất đẹp."
t *** 0 (ẩn danh)
07.18
"Cửa hàng hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt, dịch vụ của Tmall thực sự rất tốt.Tôi đã đặt hàng ba bộ và lắp đặt một bộ trong số hai tủ phòng tắm còn lại trước khi hàng đến, kết cấu phản chiếu trong gương rất tốt và rõ ràng! Tôi không nhận thấy rằng các nút có thể thay đổi màu sáng trước khi đặt hàng, thật bất ngờ khi hàng đến."
t *** 8 (ẩn danh)
07.28
"Kích thước vừa phải, chất lượng tốt, nhìn đẹp, bảo quản trong tủ cũng rất tiện lợi, thái độ người bán rất tốt và review cũng rất tốt."
3 *** 1 (ẩn danh)
07.17
"3- Hai phòng tắm trong căn phòng được trang trí tinh xảo chỉ có một chiếc gương không cất được, tôi thấy mẫu này trên mạng, nhìn bề ngoài đơn giản, dung lượng đựng đồ lớn, tôi thích chủ yếu vì ánh sáng xung quanh. Gương thông minh nguyên bản trong phòng tắm chính và phòng tắm dành cho khách đã được thay tủ gương sẵn sàng rồi các bạn nhé, yên tâm mua nhé."
t *** 1 (ẩn danh)
07.23
"Hiệu quả thực sự tuyệt vời! Cả hai tủ gương phòng tắm đã hạ cánh an toàn, cảm ơn sếp, chị em yên tâm lên xe."
Thúc giục *** Taobao (ẩn danh)
08.21
"Có, bạn có thể tùy chỉnh kích thước theo nhu cầu riêng, đơn giản, trang nhã, nhìn đẹp mắt, tôi rất hài lòng."
q *** gấu (ẩn danh)
08.23
"Gương rất rõ ràng, hậu cần nhanh chóng, đóng gói rất chặt chẽ, không có va đập khi giao hàng, người lắp đặt rất chuyên nghiệp, đó là một trải nghiệm tốt"

0965.68.68.11