Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ

MÃ SẢN PHẨM: TD-709308162158 Đã bán 64
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jizi
Model: 5236
Chất liệu tủ: nhôm không gian
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Triều Châu
Phân loại màu sắc: Tủ tường trắng 43 + vòi thoát nước 43 tủ tường trắng + vòi thoát nước + gương 43 tủ tường trắng + vòi thoát nước + tủ gương 50 tủ tường trắng + vòi thoát nước 50 tủ tường trắng + vòi thoát nước + gương 50 tủ tường trắng + Vòi thoát nước + tủ gương 60 tủ tường trắng + cống 60 tủ tường trắng + vòi thoát nước 60 tủ tường trắng + vòi thoát nước + gương 60 tủ tường trắng + vòi + gương tròn 40 + tủ bên 60 tủ tường trắng + vòi thoát nước + tủ gương Tủ tường trắng 60 + vòi thoát nước + tủ gương có thanh treo khăn 70 tủ tường trắng + cống 70 tủ tường trắng + vòi thoát nước 70 tủ tường trắng + vòi thoát nước + gương 70 tủ tường trắng + vòi + gương tròn 50 + tủ bên 70 trắng Tủ âm tường + vòi thoát nước + tủ gương 70 tủ tường trắng + vòi thoát nước + tủ gương có thanh treo khăn 80 tủ tường trắng + cống 80 tủ tường trắng + vòi thoát nước 80 tủ tường trắng + vòi thoát nước + gương 80 tủ tường trắng + vòi + 50 gương tròn + tủ bên 80 tủ tường trắng + vòi thoát nước + tủ gương Tủ tường trắng 80 + vòi thoát nước + tủ gương có thanh treo khăn
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E0
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm tích hợp
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ
Không gian đơn giản hiện đại tủ phòng tắm bằng nhôm căn hộ nhỏ phòng tắm chậu rửa chậu rửa ban công tích hợp chậu gốm tủ gương đèn led gương nhà tắm có tủ

Customer Reviews

Little *** w (ẩn danh)
24/07/2023 15:23
"Giao hàng nhanh, nhận hàng xong hình ảnh đẹp như thật, khi lắp ráp chủ shop rất kiên nhẫn và hướng dẫn tận tình, mình rất hài lòng."
Vẻ đẹp***9
30/07/2023 10:36
"Nói chung khá hài lòng, chất lượng tốt, mình sẽ quay lại nếu có dịp, thích lắm"
c***8 (ẩn danh)
30/08/2023 10:20
"kết quả tốt"
l***g
12/07/2023 19:48
"Hình ảnh mô tả nhất quán, hình thức đẹp, chất lượng rất tốt, mình rất thích, chuyển phát nhanh siêu nhanh, tầng 5 không có thang máy và giao hàng tận nơi"
l***g
8/07/2023 17:17
"Chất lượng khá tốt, hình thức khá đẹp, giống hình nhưng giao hàng quá chậm."
8***j (ẩn danh)
23/06/2023 07:05
"Lắp đặt và bảo trì: Giao hàng nhanh, lắp đặt nhanh chóng, nhân viên lắp đặt có thái độ tốt!"
w***9 (ẩn danh)
Ngày 07 tháng 7 năm 2023 10:15Thêm 64 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét thêm] Sứ của chậu không tốt và quá thô, khung không chắc chắn. không thể mua"
t***2 (ẩn danh)
Phân loại màu lúc 16h00 ngày 29/04/2023
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."
Căn hộ 5*** (ẩn danh)
26/03/2023 15:50
"Dễ dàng cài đặt, trông đẹp, hậu cần và giao hàng đầy đủ, nói chung là ổn, đáng mua"
t***2
02/04/2023 14:53
"Bộ tủ phòng tắm này rất đẹp, ván tốt, chống nước và chống ẩm, rất tốt, phù hợp cho phòng tắm và rất thuận tiện cho việc cất giữ. Mua sắm rất tốt. Đánh giá tốt."
t***0 (ẩn danh)
26/03/2023 15:47
"Mình nhận được chậu rửa chất lượng rất tốt, kiểu dáng đẹp, giá cả phải chăng, rất đáng mua."
t***8 (ẩn danh)
26/03/2023 15:56
"Người bán này rất tốt, sản phẩm còn tốt hơn người bán, người khác tháo rời từng mảnh nhưng anh ta trực tiếp lắp ráp và gửi cho tôi, tôi tự lắp đặt rất tiện lợi mà không cần thuê ai. Người bán chu đáo quá"
h***3
28/03/2023 09:47
"Kiểu dáng của chậu rửa rất cao cấp, kết cấu vật liệu rất chắc chắn, chất liệu chống thấm nước rất thiết thực"
t***4
27/03/2023 10:55
"Cao cấp và sang trọng, chủ lắp đặt nhanh chóng, lắp xong quay lại, tay nghề cũng tốt và thái độ phục vụ rất tốt!"
t***0 (ẩn danh)
27/03/2023 11:37
"Hậu cần rất nhanh, chất lượng siêu tốt, giá cả lại rất ưu đãi, mọi người nên mua."
một***1
27/03/2023 11:04
"Ngoại hình rất đẹp và chậu cũng rất chắc chắn. Hậu cần có thể được giao đến tận nhà và dịch vụ rất chu đáo. Nó đã được cài đặt. Nó rất đẹp. Tôi đã nhận được nó và cài đặt nó. Cảm thấy tốt. Thiết kế đơn giản và thanh lịch. Bạn sẽ biết cách sử dụng nó. Nó trông rất đẹp."
t***2 (ẩn danh)
26/03/2023 19:22
"Rất tốt, nó đã trở lại trong tình trạng hoàn hảo và đúng như mô tả, không thiếu phụ kiện nào! Sẽ đến lần nữa"
C 6
27/03/2023 10:52
"Trải nghiệm mua sắm rất tốt, dịch vụ ân cần, hậu cần nhanh chóng, giao hàng chu đáo và thái độ tốt. Đánh giá cao! Trải nghiệm mua sắm rất tốt, dịch vụ ân cần, hậu cần nhanh chóng, giao hàng chu đáo và thái độ tốt. Đánh giá cao!"
Số phận*Số phận
26/03/2023 15:56
"Chất lượng sản phẩm tốt, chi tiết, chất lượng và tay nghề rất tốt. Giao hàng rất nhanh và chuyển phát nhanh cũng rất tuyệt. Thật tuyệt vời ~"
chết tiệt
27/03/2023 13:06
"Phòng tắm có phong cách mới lạ, sử dụng rất tiện lợi, quan trọng nhất là tiết kiệm không gian, rất đáng mua."

0965.68.68.11