tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar

MÃ SẢN PHẨM: TD-692671169137 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,626,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: 628
Chức năng: Chiếu sáng
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Nam
Thành phố: Hứa Xương
Phân loại màu: 60 tủ treo gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 70 tủ treo gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 80 tủ treo gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 90 tủ treo gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 100 tủ treo gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 110 treo Tủ gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí 120 tủ treo Gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí Tủ 60 tầng Gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí Tủ 70 tầng Gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí Tủ 80 tầng Gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí Tủ 90 tầng Gương vuông thông minh + Miễn phí phần cứng 100 tầng tủ gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí tủ 110 tầng gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí tủ 120 tầng gương vuông thông minh + phần cứng miễn phí
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E1
Hình thức kết hợp: có vòi và chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Phương pháp đóng mở: cửa trượt phẳng
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar
tủ gương nhà tắm thông minh Tủ phòng tắm sang trọng nhẹ kết hợp gốm tích hợp chậu vệ sinh gương thông minh tủ sàn hiện đại tối giản 2022 mới tủ kệ gương phòng tắm tủ gương phòng tắm caesar

Customer Reviews

Ngày***9 (Khuyết danh)
Ngày 23 tháng 1 năm 2023 lúc 21:27
"Hình thức tổng thể rất tốt, mặt bàn trông rất sạch sẽ và gọn gàng, và chất liệu rất tốt, phù hợp với phong cách trang trí nhà của tôi"
x***8 (ẩn danh)
Ngày 26 tháng 1 năm 2023 10:24
"Đã nhận được hàng, lắp đặt đơn giản, tay nghề rất tốt, nhìn tinh tế không có mùi lạ, dùng trong phòng tắm rất sang trọng"
t***2 (ẩn danh)
Tháng Một 22, 2023 lúc 19:03
"Đã nhận được tủ phòng tắm thông minh, chất lượng rất tốt, kiểu dáng đẹp và mẫu mã đẹp, tôi rất thích."
t***9 (ẩn danh)
Tháng Một 25, 2023 lúc 16:21
"Tốc độ giao hàng nhanh, chất liệu thật chắc chắn, kiểu dáng đơn giản và thiết thực!"
t***6 (ẩn danh)
Tháng Một 25, 2023 lúc 19:59
"Dễ dàng cài đặt, chất lượng rất tốt, thiết kế tinh tế"
Vĩnh***0 (ẩn danh)
Tháng Một 26, 2023 lúc 10:34
"Bề mặt, bề mặt tráng men dễ lau chùi, cảm ứng thông minh, bảo quản và cất giữ, được thiết kế cho từng thành viên trong gia đình, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của chính họ"
t***7 (ẩn danh)
22:20, ngày 24 tháng 01 năm 2023
"Việc lắp đặt rất tốt, vật liệu rất vừa ý, chất lượng tay nghề rất tốt và dịch vụ hậu mãi rất hài lòng"
t *** 4
Tháng Một 25, 2023 lúc 22:37
"Chất liệu tốt, kiểu dáng đẹp, rất tiết kiệm chi phí"
tình yêu***1
Tháng Một 22, 2023 lúc 11:23
"Chất lượng tốt, vật liệu thân thiện với môi trường, chất lượng tốt, kiểu dáng ưa nhìn"
Tôi *** 0 (ẩn danh)
Tháng Một 16, 2023 lúc 12:33Thêm 13 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Chất lượng của tủ phòng tắm thực sự tốt, kiểu dáng đẹp, giá cao và bền. Dịch vụ của người bán tốt và hậu cần cũng rất nhanh, rất hài lòng với lời khen ngợi."
t***6 (ẩn danh)
Ngày 16 tháng 1 năm 2023 11:23Thêm 10 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Thêm nhận xét] chất lượng rất tốt"
một *** 9
Tháng Một 20, 2023 lúc 22:15
"Tủ phòng tắm kết hợp nhận gương thông minh này thật sự rất dễ sử dụng rất hữu ích cho bản thân và gia đình."
Trương***5
Tháng Một 27, 2023 lúc 09:31
"Rất tốt, đẹp và hào phóng, tôi rất thích nó"
Chị dâu *** fu (khuyết danh)
Ngày 17 tháng 1 năm 2023 15:26
"Thiết kế tủ phòng tắm rất hợp lý, tay nghề cũng rất tốt, giao hàng rất nhanh"
Xi***0 (ẩn danh)
Tháng Một 27, 2023 lúc 11:32
"Chất lượng tốt, rất thiết thực, hài lòng"
t***0 (ẩn danh)
Tháng Một 11, 2023 lúc 12:48
"Nó đã được cài đặt và sử dụng một thời gian, hiệu quả tốt hơn tôi mong đợi và kích thước vừa phải"
gà *** 8
Ngày 19 tháng 1 năm 2023 15:48
"Rất đẹp, loại tôi thích, rất đáng tiền, hài lòng"
tôi *** 3
Tháng Một 13, 2023 lúc 10:40
"Chất lượng gương khá tốt, kiểu dáng đơn giản trang nhã, lắp đặt đơn giản tiện lợi, mình rất thích"
Sáp *** Âm hộ (Khuyết danh)
Ngày 15 tháng 1 năm 2023 07:52
"Tủ làm bằng gỗ đặc, ít formaldehyde, đã qua xử lý chống thấm nên rất yên tâm, thợ lắp đặt nhanh, hoạt động tốt."
t***5 (ẩn danh)
Ngày 13 tháng 1 năm 2023 08:51
"Sau khi nhận được hàng, nó được lắp ráp, đơn giản và thanh lịch, hậu cần cũng rất tốt"

0965.68.68.11