tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ

MÃ SẢN PHẨM: TD-690560486888 Đã bán 500+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,192,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Model: Loại H
Chất liệu: hợp kim nhôm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Phân loại màu: H Model thông thường - xám 60*68CM H Model thông minh - xám 60*68CM H Model thông thường - xám 70*68CM H Model thông minh - xám 70*68CM H Model thông thường - xám 80*68CM H Model thông minh - xám 80* Mẫu thông thường 68CM H - màu xám Mẫu thông minh 90*68CM H - màu xám Mẫu thông thường 90*68CM H - màu xám Mẫu thông minh 100*68CM H - màu xám Mẫu thông thường 100*68CM H - màu trắng Mẫu thông minh 60*68CM H - trắng 60*68CM H Mẫu thông thường - Trắng 70*68CM H Mẫu thông minh - Trắng 70*68CM H Mẫu thông thường - Trắng 80*68CM H Mẫu thông minh - Trắng 80*68CM H Mẫu thông thường - Trắng 90*68CM H Mẫu thông minh - Trắng 90*68CM H Mẫu thông thường - Màu trắng 100*68CM H mẫu thông minh - Trắng 100 * 68CM Mẫu thông thường - Màu cà phê sữa 40 * 70CM Mẫu thông minh - Màu cà phê sữa 40 * 70CM Mẫu thông thường - Màu cà phê sữa 50 * 70CM Mẫu thông minh - Màu cà phê sữa 50 * 70CM Thông thường Mẫu - màu cà phê sữa 60*68CM Mẫu thông minh - màu cà phê sữa 60*68CM Mẫu thông thường - màu cà phê sữa 70*68CM Mẫu thông minh - màu cà phê sữa 70*68CM Mẫu thông thường - màu cà phê sữa 80*68CM Mẫu thông minh - màu cà phê sữa 80*68CMMẫu thông thường - màu cà phê sữa 90*68CMMẫu thông minh -màu cà phê sữa 90*68CMMẫu thông thường -màu cà phê sữa 100*68CMMẫu thông minh -màu cà phê sữa 100*68CM
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Nó có bao gồm đèn gương không: Có
Chiều dài: 61cm (đã bao gồm)-90cm (đã bao gồm)
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ
tủ gương đèn led Dày Không Gian Nhôm Thông Minh Gương Phòng Tắm Tủ Làm Đẹp Có Giá Để Đồ Nhà Tắm Treo Tường Vanity Gương Chiếu Sáng Defogging tủ gương phòng tắm caesar gương nhà tắm có tủ

Customer Reviews

bạn***j (ẩn danh)
Ngày 25 tháng 8 năm 2023 05:45Đã thêm 17 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Mặt sau được thay thế bằng gương, sau khi nhận được thì tôi mới biết, đề nghị bạn giải thích ở trang chi tiết. Tôi thích loại có mặt sau hơn. Có thể nhìn thấy vết nước trên gương và vết nước sẽ vẫn còn nếu bạn lau tùy ý. Mặt sau sẽ không có vết nước và sẽ không có dấu vết nếu bạn lau tùy tiện. Nhìn chung, tỷ lệ giá/hiệu suất vẫn tốt. Cửa tủ giữa có vấn đề nhỏ,"
t***8
Ngày 11 tháng 8 năm 2023 13:28
"Sản phẩm tốt, đúng như mình mong muốn, giá cả hợp lý, hậu cần nhanh chóng, sau khi nhận hàng mình đã tự lắp đặt và cố định bằng keo. Hiệu quả khá tốt, ngày càng có nhiều người nhìn thấy"
Tao***o
Ngày 5 tháng 9 năm 2023 22:55
"Chức năng sản phẩm: Sản phẩm rất tiện dụng, có hộp đựng mỹ phẩm phía sau rất hữu ích, rất tiện lợi cho việc đựng những vật dụng nhỏ. Chất liệu bề ngoài: Chất liệu rất tốt, hiếm khi thấy được đằng sau tủ gương có gì"
y***4 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 8 năm 2023 09:12
"Việc trang trí đã bị hoãn lại và chưa được cài đặt, nhìn rất đẹp, tôi hy vọng nó sẽ hữu ích sau khi cài đặt nó."
Du***me (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 17:21
"Chất lượng tủ gương khá tốt! Chiếc màu xám rất cao cấp và nhìn đẹp, giá cả cũng rất phù hợp."
t***4 (ẩn danh)
Ngày 02 tháng 8 năm 2023 11:29
"Chất liệu thật, nhôm không rỉ sét, chất lượng cao và giá thành rẻ, dễ lắp đặt. Để tôi kể cho bạn một trải nghiệm: khi khoan lỗ, hai người đặt sản phẩm vào vị trí cần lắp và giữ cố định, một người vẽ đường viền xung quanh rồi lấy sản phẩm đi, vẽ vị trí lỗ rồi khoan lỗ (Tránh các khoảng trống của gạch) nên việc lắp đặt rất đơn giản và chính xác."
Tây y (ẩn danh)
Ngày 29 tháng 7 năm 2023 18:24
"Màu sắc tổng thể phù hợp với màu của ngôi nhà. Mình thích không gian đựng đồ trong gương. Chất lượng nhìn khá ổn. Mình rất thích."
c*** (ẩn danh)
Ngày 11 tháng 8 năm 2023 13:17
"Không cần phải tự lắp ráp, có thể sử dụng ngay khi nhận được, hình thức rất đẹp và trang nhã."
t***1
2023年07月17日 06:52
"Chất liệu này thân thiện với môi trường hơn, tôi thích đèn bốn mặt của nó đẹp hơn đèn hai mặt, hy vọng nó bền lâu hơn, nếu bạn thích chất liệu này thì có thể mua."
梦***湘(匿名)
2023年07月23日 09:04
"质量很好,功能也很全,好用"
d***8
2023年07月11日 16:42
"外观材质:包装真好,泡沫非常厚 商品品质:对得起这个价格,200多块还能买到啥"
夜***9(匿名)
2023年07月15日 14:54
"镜柜收到了,装上了,还不错,就是背板是镜子,不太喜欢,店家答应补发背板,服务很好。"
上***笑
2023年07月19日 17:56
"非常适合,漂亮,质量很好!"
k***e(匿名)
2023年06月27日 21:24
"质量很好,美观大方,安装上去是合适的,推荐大家购买。"
我***n
Ngày 1 tháng 7 năm 2023 13:46
"师傅安装服务周到 产品安装上后效果不错"
w *** n (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 6 năm 2023 16:07
"Gương mình mua lớn hơn chậu nhiều nhưng lắp đặt rất hài hòa, phía sau tủ đựng đồ bên phải còn có gương, điều mình không ngờ tới."
x***8 (ẩn danh)
Ngày 8 tháng 7 năm 2023 11:30
"Trình cài đặt rất chuyên nghiệp và kết quả rất hài lòng"
t***1
Ngày 16 tháng 7 năm 2023 09:55Thêm 12 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Chức năng sản phẩm: Đầy đủ chức năng, Chất liệu bề ngoài: Chất liệu tốt, không thấm nước Chất lượng sản phẩm: Chất lượng đảm bảo, bạn có thể yên tâm giá cả không hề đắt, rẻ, vừa túi tiền [Thêm bình luận] Rất hữu ích"
t***2 (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 5 năm 2023 19:49
"Chức năng của sản phẩm: Nó đáp ứng rất tốt nhu cầu lưu trữ và đáp ứng tốt nhu cầu thẩm mỹ của tôi ✺◟(∗❛ัᴗ❛ั∗)◞✺Những sản phẩm ở nhiều cửa hàng đều không quá bình dân và cao cấp! những vật dụng nhỏ, sang trọng có thể được đặt ở bên phải, và các dụng cụ trang điểm có thể được đặt ở bên trái. Việc lưu trữ tất cả các vật dụng trong tủ gương phòng tắm này là tuyệt vời. Chất lượng sản phẩm: Rất tốt. Nó rất chắc chắn sau khi lắp đặt . Có gương bên trong và bên ngoài. Quá trình sản xuất rất đáng ngạc nh"
Xin***9 (ẩn danh)
Ngày 30 tháng 6 năm 2023 10:21
"Ông chủ rất cẩn thận và dịch vụ rất tốt"

0965.68.68.11