bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh Vòi hoa sen

MÃ SẢN PHẨM: TD-694378643597 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
Ghi chú

Số lượng:
phong cách: hiện đại
Thương hiệu: MŨI TÊN/Wrigley
Mô hình: 65588
Chức năng: nhiệt độ không đổi
Chất liệu: Đồng
Phân loại màu sắc: cổ điển ba tốc độ nóng và lạnh cổ điển bốn tốc độ nóng và lạnh kim cương bốn tốc độ nóng và lạnh hình vuông bốn tốc độ lạnh và nóng kim cương đen bốn tốc độ nóng và lạnh hình vuông màu đen bốn tốc độ lạnh và nóng nút màu xám Súng nóng và lạnh bốn tốc độ nút màu xám Súng nhiệt độ không đổi bốn tốc độ màu xám Súng nhiệt độ không đổi bốn tốc độ Đàn piano màu xám bốn tốc độ nhiệt độ không đổi không đổi Đàn piano đen Bốn tốc độ đàn piano đen nóng và lạnh bốn tốc độ đàn piano trắng nhiệt độ không đổi bốn tốc độ Đàn piano trắng nóng và lạnh tốc độ Súng nhiệt độ không đổi bốn tốc độ Đàn piano màu xám Màn hình kỹ thuật số bốn tốc độ nóng và lạnh Súng đàn piano màu xám Màn hình kỹ thuật số nhiệt độ không đổi bốn tốc độ Đàn piano đen Màn hình kỹ thuật số bốn tốc độ nóng và lạnh Đàn piano đen Kỹ thuật số nhiệt độ không đổi bốn tốc độ hiển thị đàn piano trắng màn hình kỹ thuật số nóng và lạnh bốn tốc độ đàn piano trắng bốn tốc độ nhiệt độ không đổi màn hình kỹ thuật số nước màn hình kỹ thuật số màu xám nước nóng màn hình kỹ thuật số mạ xám nhiệt độ không đổi nút màu xám súng bốn nhiệt nóng.
Loại giá đỡ vòi hoa sen: có thể xoay với thang máy
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh
bát sen tắm tăng áp Wrigley chính hãng súng màu xám nút đàn piano màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi bộ sen tắm vòi phun mưa phòng tắm vòi gật gù nóng lạnh kích thước vòi sen nóng lạnh

Customer Reviews

o***1 (giấu tên)
Tháng 2 04, 2023 lúc 19:59Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Thiết kế ngoại hình khá tốt, dòng nước chảy êm, động lượng mạnh, chất liệu tốt và tốc độ giao hàng được đón nhận [Nhận xét bổ sung] Người bán rất tốt, lúc đầu tôi không biết cách sử dụng, nhưng nó có quá nhiều chức năng và cuối cùng đã sử dụng đúng, chất lượng rất tốt, và ngoại hình cũng cao cấp, hoàn hảo để tắm ."
h***i (giấu tên)
Tháng 2 05, 2023 lúc 15:19
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
may mắn *** er
Tháng 2 05, 2023 lúc 15:31
"Rất tốt, đơn giản và hào phóng, siêu thực tế, đặc biệt tốt để cài đặt Fu, kiên nhẫn và chu đáo! Tôi sử dụng thương hiệu này trong phòng tắm của tôi."
Po***2
Tháng 2 05, 2023 lúc 10:38
"Nó đã được cài đặt, tổng thể là tốt, rất đáng để mua! !"
t***5 (ẩn danh)
15:35, 05/02/2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Có *** tôi (khuyết danh)
Tháng 2 05, 2023 lúc 15:48
"Tôi rất thích nó, sản lượng nước tương đối lớn"
a***4 (khuyết danh)
Tháng 2 06, 2023 lúc 13:15Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Góp ý thêm] Nhà tắm cũng nên chọn loại có xả nước tiện lợi"
t***5 (ẩn danh)
30/01/2023 01:00
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
s***n (ẩn danh)
30/01/2023 13:18
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
4***j (ẩn danh)
30/01/2023 13:18
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11