Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường Vòi gắn tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-680644165821 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,682,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Ghi chú

Số lượng:
phong cách: Bắc Âu
Thương hiệu: MŨI TÊN/Wrigley
Mô hình: ASE0088
Chức năng: nhiệt độ không đổi
Chất liệu: Đồng
Phân loại màu sắc: Núm ván trượt màu xám súng ba bánh răng (mẫu nóng và lạnh), núm Tesla màu xám súng ba bánh răng (mẫu nóng và lạnh), nút ba bánh răng màu xám súng (mẫu nóng và lạnh), nút ba bánh răng màu xám súng (mẫu nhiệt độ không đổi ), nút bốn bánh răng màu xám của súng (nóng và lạnh) Nút bốn tốc độ màu xám của súng (nhiệt độ không đổi) Nút hiển thị kỹ thuật số màu xám của súng (nóng và lạnh) Nút hiển thị kỹ thuật số màu xám của súng (nhiệt độ không đổi) Nút ba tốc độ màu trắng (nóng và lạnh) ) Nút ba tốc độ màu trắng (nhiệt độ không đổi) ) Nút bốn tốc độ màu trắng (mẫu nóng và lạnh) Nút bốn tốc độ màu trắng (mẫu nhiệt độ không đổi) Nút hiển thị kỹ thuật số màu trắng (mẫu nóng và lạnh) Nút hiển thị kỹ thuật số màu trắng (mẫu nhiệt độ không đổi) ) Nút hiển thị kỹ thuật số màu xám Shuidu (mẫu nóng và lạnh)
Loại giá đỡ vòi hoa sen: có thể xoay với thang máy
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường
Bộ sen tắm Wrigley toàn đồng trắng nhà màn hình kỹ thuật số thông minh nhiệt độ không đổi phòng tắm phòng tắm tăng áp vòi sen bộ sen tắm vòi nước gắn tường toto vòi rửa chén nóng lạnh gắn tường

Customer Reviews

chỉ 5
Ngày 23 tháng 10 năm 2022 lúc 09:54
"Kết cấu của đầu vòi hoa sen trắng không tệ, ở phòng tắm thứ hai cũng tương đối sạch sẽ, hiện tại không dùng nhiều, không biết có cặn không, giao hàng nhanh không chậm trễ."
lớn *** một
Ngày 28 tháng 10 năm 2022 lúc 10:40
"Hình thức đẹp, đầy đủ tính năng"
5***r (ẩn danh)
01/01/2023 12:52
"Chất lượng tốt, lắp đặt đơn giản ~ tốc độ làm nóng cũng nhanh, đèn sáng, khuyên dùng"
Một bên *** (ẩn danh)
Thêm 67 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét bổ sung] Nó rất dễ sử dụng, ngoại hình thực sự không có gì để nói, nó trông hoàn hảo ngay tại chỗ!"
Cỏ *** s
Ngày 15 tháng 11 năm 2022 lúc 14:03
"Chất lượng của vòi hoa sen rất tốt, hậu cần nhanh chóng, thái độ của người lắp đặt rất tốt, ngoại hình rất cao và rất phù hợp với gạch lát nền nhà tôi"
núi***
Tháng Mười Hai 16, 2022 lúc 20:28
"Trông thật tuyệt, màu trắng rất hợp với phong cách trang trí"
z***5
Tháng Mười Một 13, 2022 lúc 14:52
"Màu trắng đẹp và cao cấp, chăm sóc khách hàng kiên nhẫn, phục vụ tận nơi, tuy chưa test nước nhưng mình tin tưởng vào thương hiệu"
h***i (giấu tên)
Tháng Mười Một 16, 2022 lúc 16:22
"Đường ống màu trắng của vòi hoa sen rất cứng nên nước bị nghiêng sang một bên để phun khi tắm, không dễ sử dụng! Người lắp đặt đã làm quá thô bạo và làm trầy xước gạch ốp tường của tôi ở một số chỗ khi lắp đặt vòi hoa sen, dẫn đến gạch ốp tường bị trầy xước nghiêm trọng."
Đặt ***1 (ẩn danh)
Thêm 32 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét thêm] Mình mua lâu rồi, hôm nay mới lắp vào, dùng rất tốt và rất hài lòng."
g***i (khuyết danh)
Ngày 30 tháng 10 năm 2022 lúc 08:45
"Chức năng sản phẩm: Chức năng bình thường, mọi thứ nên có Hình thức Chất liệu: Khi lấy về mở ra xem thì đẹp, nhưng khi lắp vào thì lớp sơn trắng trên bề mặt bị bong ra khi lắp vào .Có, và bậc thầy lắp đặt cũng không đáng tin cậy.Cột dài nhất được lắp đặt quanh co, khi khoan không đúng vị trí và đục thêm một lỗ."
hoa*yan
24 Tháng 10, 2022 lúc 09:11Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tôi thấy rất tốt, dù sao cũng là thương hiệu, dịch vụ hậu mãi hay trải nghiệm người dùng thì khỏi phải nói, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp, đáng đồng tiền bát gạo. [Thêm bình luận] Tôi đã tắm hôm qua, rất thoải mái?"
s***1
Ngày 29 tháng 10 năm 2022 lúc 22:07
"Chức năng sản phẩm: giống như phần giới thiệu Chất liệu bên ngoài: kết cấu chắc chắn, chất lượng sản phẩm: có vẻ cao cấp."
s *** 7
Ngày 29 tháng 9 năm 2022 lúc 17:36
"Đồ dùng rất tốt, cầm trên tay rất nặng, còn hình thức thì khỏi phải nói, sau khi xem video lắp đặt, mình đã tự tay lắp đặt, rất đơn giản và tràn đầy hạnh phúc."
Qin***xin (khuyết danh)
08/10/2022 09:48
"Tôi cảm thấy giá rất cao, thợ lắp đặt rất cẩn thận, vòi hoa sen rất đẹp, tôi đã dùng thử và hiệu suất nước rất tốt, sau một thời gian sẽ xem xét và tôi rất hài lòng. Tôi thích nó nhiều lắm."
wang**a
Ngày 17 tháng 10 năm 2022 lúc 10:41
"Tin tưởng vào chất lượng của thương hiệu và hậu mãi không phải lo lắng"
Chúa *** tay
Ngày 22 tháng 9 năm 2022 lúc 15:47
"Chức năng sản phẩm: rất mạnh mẽ, mọi thứ đều rất tốt Chất liệu bề ngoài: chất liệu rất tốt, sơn piano, đẹp và hào phóng Chất lượng sản phẩm: Tôi không còn gì để nói về chất lượng, rất bền"
z***6
01/10/2022 lúc 16:15
"Đây là lần đầu tiên mình mua sen vòi Wrigley, nhìn rất phong cách và sang trọng, tuy là shop nhỏ nhưng dịch vụ không thua kém shop lớn mà giá cả lại rẻ hơn shop lớn rất nhiều. Đặc biệt chủ shop là doanh nhân trẻ, ủng hộ nhiều mình sẽ giới thiệu bạn bè mua lần sau, bạn nào ưng thì đừng ngại, vậy thôi"
bay bận rộn
19 Tháng 10, 2022 lúc 14:49Thêm 23 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Thêm bình luận] Rất đẹp, tôi thích nó, giá trị của khuôn mặt rất cao"
sĩ quan***0
Ngày 16 tháng 10 năm 2022 lúc 20:53
"Rất đẹp, đáng mua"
Mập mập
Tháng Chín 22, 2022 lúc 12:44
"Sản phẩm thực sự tốt, cho dù đó là trọng lượng của vòi hoa sen, độ bóng hay chức năng và cảm giác của vòi hoa sen đều rất tốt"

0965.68.68.11