Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-679985432290 Đã bán 98
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,606,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Chigo đèn quạt vô hình bluetooth nghe nhạc âm thanh nhà hàng khách quạt trần đèn quạt điện đèn chùm tích hợp hiện đại đơn giản quạt trần có đèn trang trí quat tran đep
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2021010702368654
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Thương hiệu: Chigo/ Zhigao
Model: HJ-845-9
Phân loại màu: Trần nhà-sao vàng-trần điều khiển từ xa làm mờ 42 inch-sao vàng-chuyển đổi tần số làm mờ điều khiển từ xa 42 inch trần nhà-sao vàng-chuyển đổi tần số làm mờ 42 inch trần điều khiển kép-sao vàng-làm mờ và 42 inch điều khiển từ xa chuyển đổi tần số + hỗ trợ cho mẫu trần Tmall Elf-ngôi sao vàng-điều khiển kép chuyển đổi tần số và làm mờ 42 inch+mẫu trần âm thanh Bluetooth-ngôi sao vàng-mẫu trần điều khiển từ xa giảm độ sáng 48 inch-ngôi sao vàng-48 inch-làm mờ và chuyển đổi tần số mô hình trần điều khiển từ xa-sao vàng-48 inch-làm mờ và chuyển đổi tần số mô hình trần điều khiển kép-sao vàng-48 inch-làm mờ và chuyển đổi tần số điều khiển từ xa + hỗ trợ mô hình trần Tmall elf-sao vàng-làm mờ và tần số 48 inch chuyển đổi điều khiển kép + mẫu trần âm thanh Bluetooth-mẫu trần điều khiển từ xa cạnh trắng-42 inch-làm mờ-cạnh trắng xanh-42 inch-làm mờ và chuyển đổi tần số mẫu trần điều khiển từ xa-cạnh trắng xanh-42 inch - Làm mờ và chuyển đổi tần số kép mẫu trần điều khiển - mặt trắng xanh - 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi ánh sáng và tần số thay đổi + hỗ trợ mẫu trần Tmall Elf - mặt trắng xanh - 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi ánh sáng và tần số + mẫu trần âm thanh Bluetooth - trắng xanh Side-42 Điều khiển kép chuyển đổi tần số và điều chỉnh độ sáng theo inch + Mẫu trần âm thanh Bluetooth-Mẫu trần điều khiển từ xa điều khiển từ xa-mặt trắng-xanh dương-48 inch-Mặt trắng-xanh lam-Mẫu trần điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ-48 inch-Mặt trắng-xanh lam- 48 inch- mẫu trần điều khiển kép thay đổi ánh sáng và thay đổi tần số-mặt trắng xanh dương-48 inch-điều khiển từ xa thay đổi ánh sáng và thay đổi tần số + hỗ trợ trần Tmall Elf-mặt trắng và xanh dương-48 inch-thay đổi ánh sáng và tần số điều khiển kép + mẫu trần âm thanh Bluetooth -Ngôi sao trắng-42 inch-Mẫu trần điều khiển từ xa và mờ-Ngôi sao trắng-42 inch-Mô hình trần điều khiển từ xa làm mờ và chuyển đổi tần số-Ngôi sao trắng-42 inch-Trần điều khiển kép làm mờ và chuyển đổi tần số mô hình-Ngôi sao trắng-42 inch-điều khiển từ xa chuyển đổi tần số quang có thể thay đổi + hỗ trợ Mô hình trần Tmall Elf - ngôi sao trắng - 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi + Mô hình trần âm thanh Bluetooth - ngôi sao trắng - 42 inch - chuyển đổi tần số ánh sáng kép có thể thay đổi điều khiển + Mô hình trần âm thanh Bluetooth - ngôi sao trắng - mô hình trần điều khiển từ xa và điều khiển từ xa 48 inch-ngôi sao trắng-mô hình trần điều khiển từ xa điều khiển từ xa và chuyển đổi tần số 48 inch-ngôi sao trắng-mô hình trần điều khiển kép chuyển đổi tần số và mờ-48 inch- sao trắng-48 inch-điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và làm mờ+ Hỗ trợ Mô hình trần Tmall Genie - Ngôi sao trắng - 48 inch - Bộ chuyển đổi tần số có thể điều chỉnh độ sáng Điều khiển kép + Âm thanh Bluetooth
Công suất tối đa: 70W-100W
Đường kính: dưới 1050mm
Số lưỡi dao: 4
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần đèn
Vật liệu lật trang: nhựa
Diện tích sử dụng: 15㎡-25㎡
Chiều dài bùng nổ: 20cm-24cm
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
Nhà sản xuất: Meilaifeng Lighting Factory, Guzhen Town, Zhongshan
Lớp hiệu quả năng lượng: không
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Loại thông minh: đã kết nối với Tmall Genie
Số bản ghi hiệu quả năng lượng: Không có
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: hỗ trợ

Customer Reviews

l *** 8 (khuyết danh)
01.26
"Chất lượng đèn của quạt tốt, thương hiệu Chigo đáng tin cậy. Việc cài đặt rất đơn giản và hệ thống dây điện giữa các đường dây cũng theo màu sắc. Điều khiển từ xa cộng với điều khiển treo tường, dễ sử dụngSau khi sử dụng được hai ngày, điều khiển từ xa rất nhạy. Đó là một hạt đèn lớn, đèn đủ sáng và gió mạnh."
x *** 8 (khuyết danh)
01.15
"Tôi đã tìm người khoan lỗ để lắp Rose, cuối cùng cũng lắp được, không sao, êm và đèn đủ sáng, không tệ. Tận hưởng mùa hè tới.Dễ sử dụng, đèn rất sáng"
Quá *** 8 (giấu tên)
01.11
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!tuyệt vời"
y *** 6 (giấu tên)
2022.11.26
"Sử dụng đèn quạt này trên mái nhà thấp thực sự rất thơm, công suất quạt lớn và âm thanh nhỏ, ánh sáng có thể thay đổi theo ý muốn và các viên pha lê xung quanh tỏa sáng rất đẹp.Ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, điều khiển bằng giọng nói của đèn ba màu rất tiện lợi"
h *** 2 (khuyết danh)
2022.11.18
"Hiệu ứng tắt tiếng tốt, công suất gió vừa đủ, hoạt động tốt với điều hòa, làm mờ ba màu rất đẹp, bạn cũng có thể phát nhạc để thư giãn khi đang ăn, nói chung là tốt và tôi cũng vậy rất hài lòng Tôi dự định trong tương lai sẽ thay thế căn phòng bằng đèn này."
Po *** bố (Khuyết danh)
2022.11.17
"Đèn này rất tốt, quạt quay rất ít tiếng ồn, chất lượng tốt, đèn ba màu có thể điều chỉnh, đèn sáng nhất rất sáng.Sau hai ngày sử dụng, thứ này thực sự tốt, nếu bạn muốn mua nó, bạn có thể bắt đầu"
Na *** mo (khuyết danh)
2022.10.21
"Bé ngoan lắm, có quạt và loa bluetooth, quạt thổi thoải mái, đèn có 2 màu, khen lắm ??Đèn chùm thực sự tốt, chất lượng rất tốt, và tôi sẽ tiếp tục bảo trợ cửa hàng của bạn trong tương lai"
màu xanh *** 6 (ẩn danh)
2022.10.20
"Ngay sau khi tôi nhận được nó, tôi đã cài đặt nó, nó rất có giá trị và thiết thực! 300 tệ sẽ có đèn + quạt + loa nhỏ. Đừng thơm quá! Giao hàng nhanh và dịch vụ tốt! Thật đáng để giới thiệu một hiện vật!rất tốt!"
w *** 8 (ẩn danh)
2022.10.03
"Đó là một chuyến đi mua sắm tốt Bây giờ bộ điều chỉnh độ sáng ba màu đã được cài đặt, nó rất mạnh mẽ, âm nhạc thậm chí còn mạnh mẽ hơn, và nó đơn giản và thanh lịch! Khen!đáng mua"
l *** 7 (khuyết danh)
2022.10.14
"Tốt"
Trăm *** 1 (khuyết danh)
01.01
"Ánh sáng của quạt rất tốt, đẹp và hào phóng, có thể được sử dụng cho hai mục đích. Ánh sáng dịu không chói, độ sáng vừa đủ, quạt rất êm khi bật, chức năng điều khiển từ xa cũng rất toàn diện, thao tác dễ dàng. Cũng có thể chơi nhạc, rất hài lòng!Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, kiểu dáng đẹp, cảm giác không tệ, sử dụng rất tiện lợi."
x *** 7 (khuyết danh)
2022.11.14
"Ánh sáng của quạt rất tốt, đẹp và hào phóng, có thể được sử dụng cho hai mục đích. Ánh sáng dịu không chói, độ sáng vừa đủ, quạt rất êm khi bật, chức năng điều khiển từ xa cũng rất toàn diện, thao tác dễ dàng. Rất hài lòng!Phải mất một thời gian để đánh giá lại, nó thực sự tốt, và tôi sẽ đến bảo trợ trong tương lai!"
z *** 0 (ẩn danh)
2022.11.27
"Bao bì rất tốt, không bị hư hại, thương hiệu Zhigao, chất lượng tốt, đèn chùm pha lê thời trang, tích hợp quạt khí quyển giúp tiết kiệm diện tích.Tiết kiệm không gian, đặc biệt thiết thực, là phong cách yêu thích của tôi, phong cách trần nhà. Chuyển đổi tần số im lặng, quạt thổi thoải mái và đèn dịu"
Zhang *** xue (khuyết danh)
2022.11.25
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi đã nhận được, chất lượng rất tốt, tay nghề ổn, kiểu dáng đẹp, tôi đã sử dụng một thời gian, cảm thấy ổn, sử dụng rất tiện lợi"

0965.68.68.11