Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh Đèn ngủ

MÃ SẢN PHẨM: TD-642228773211 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
188,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Moon Shadow Kaiton
Mô hình: XD100
Công suất: 5W trở xuống
Phân loại màu: [Ưu đãi đặc biệt 1 gói] Đèn vàng ấm 10 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + lực hút từ tính) XD100 [ưu đãi đặc biệt 1 gói] Ánh sáng trắng dương 10 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + lực hút từ tính) XD101 [ưu đãi đặc biệt 1 gói ] 26 cm Đèn vàng ấm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD102 [ưu đãi đặc biệt 1 gói] Đèn trắng dương 26cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD103 [mua một tặng một 2 cái] Đèn vàng ấm 10 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD100 [mua 1 tặng 1 2 gói] Đèn trắng dương 10cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD101 [mua 1 tặng 1 2 gói] Đèn vàng ấm 26 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) ) XD102 [mua một tặng một 2 gói] Đèn trắng dương 26cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD103 [5 gói] Đèn vàng ấm 10 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD100 [5 gói] Trắng dương 10 cm ánh sáng (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD101 [5 gói] Đèn vàng ấm 26cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD102 [5 gói] Ánh sáng trắng dương 26 cm (điều khiển ánh sáng + cảm ứng + hút từ) XD103 [ Mua một tặng một 2 chiếc] sạc usb + cảm biến cơ thể người [đèn ấm] XD061 [mua một tặng một 2 chiếc] sạc usb + cảm biến cơ thể người [đèn trắng] Đèn ngủ hẹn giờ lật XD062 - làm mờ hai tốc độ - Đèn ngủ hẹn giờ lật XD115 -làm mờ hai cấp độ-XD116 [Phiên bản tiêu chuẩn] Không có mô hình sạc gấu [6 bộ slide] XD069 [Phiên bản cao] Hộp nhạc sạc gấu không có mô hình [6 bộ slide + bao bì tinh tế] XD070
Đèn có nguồn sáng không: Có
Điện áp: ≤36V (đã bao gồm)
Loại nguồn sáng: đèn led
Loại điều khiển: Điều khiển công tắc thông minh
Cho dù điều khiển ánh sáng: Có
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Cho dù điều khiển thông minh: Có
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh
Cơ Thể Con Người Cảm Ứng Dải Đèn LED Đèn Ngủ Sạc Không Dây Tủ Đèn Phòng Ngủ Tủ Quần Áo Đèn Nhà Bếp Đèn Thông Minh

Customer Reviews

nhỏ *** 8 (khuyết danh)
01.17
"Rất tiện lợi khi lắp chiếc đèn nhỏ này, ánh sáng ấm áp không chói mắt, người lớn và trẻ em đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Gọi và khen ngợi dịch vụ khách hàng "Yuehua + Yuejun" vì dịch vụ tốt, khuyến khích năm sao"
t *** 6 (khuyết danh)
01.01
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!gian lận! ! Sau khi sử dụng nó một lần, không có phản hồi ..."
Quách *** 9 (khuyết danh)
01.13
"Đây là lần mua lại thứ hai, đèn cảm biến thực sự tiện lợi và thời gian sạc rất lâu, dịch vụ khách hàng Yueling và Yuelin rất nhiệt tình và kiên nhẫn, khen ngợi"
Có thể *** tôi (khuyết danh)
01.15
"Nhỏ, đẹp và nhạy cảm"
x *** 8 (khuyết danh)
2022.12.15
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cảm biến nhạy và ánh sáng dịu Tôi đã lắp thêm một cái cạnh giường, cổng và nhà vệ sinh, rất hữu ích và thiết thực."
Vương *** 0 (Khuyết danh)
01.13
"Rất tốt, nhạy cảm, dịch vụ khách hàng Yuewei thái độ phục vụ tốt,"
một *** 8 (khuyết danh)
2022.12.12
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Nhạy quá, pin không dùng, 2 ngày mới phải sạc 1 lần"
một *** 8 (khuyết danh)
01.03
"Hay lắm, cảm ơn Yueling và Yuelin đã nhiệt tình"
t *** 6 (khuyết danh)
01.01
"Các tính năng: Ánh sáng tốt Độ sáng: Rất tốt Chất liệu gia công: Tốt Phong cách thiết kế: Tốt"
z *** s (ẩn danh)
2022.11.19
"rât thuận tiện! rất hữu ích! Yuehua Yuejun chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình! Trả lời chi tiết!"
một *** 4 (khuyết danh)
01.13
"Mọi người phải lạc quan về đánh giá của tôi trước khi mua. Đèn này thực sự là quá nhiều thời gian. Theo giới thiệu, nó có thể được sử dụng trong một tháng cho một lần sạc. Tôi đã kết thúc việc sử dụng nó trong ba ngày. Bạn cũng nhìn vào đánh giá của người khác. Nó cũng có thể được sử dụng trong ba hoặc bốn ngày. Vì vậy, thật là dối trá khi nói rằng phải mất một tháng. Mọi người đều lạc quan về việc mua nó. Kết thúc giao tiếp với dịch vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng có đầy đủ các câu hỏi. Tôi q"
p *** 6 (khuyết danh)
2022.12.22
"Giao hàng nhanh, nhỏ nhưng độ sáng rất cao. Rất thiết thực."
t *** 5 (giấu tên)
2022.12.16
"Tính năng: Cảm biến tốc độ thứ hai ? Độ sáng của đèn: Rất nhẹ ? Chất liệu tay nghề: Nhẹ, các góc bo tròn an toàn Phong cách thiết kế: Đẹp"
vợ lẽ *** 7 (khuyết danh)
2022.11.22
"Đèn cảm biến này rất tuyệt, chất lượng tốt, nặng tay, màu sắc nhẹ nhàng, tiện lợi hơn rất nhiều, đáng mua! Năm sao khen ngợi! Các tính năng: Ánh sáng tốt Độ sáng: Vừa phải Chất liệu gia công: Thiết kế xuất sắc Phong cách: ĐẹpChất liệu đặc biệt tốt, độ nhạy sáng nhẹ!"
t *** 8 (khuyết danh)
2022.12.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Bé nhận được, hài lòng, khen ngợi"
Tôi *** 4 (giấu tên)
2022.11.14
"Độ sáng đèn: rất tiện lợi, tôi rất thích"
đ *** 2 (khuyết danh)
2022.11.23
"Nó rất dễ sử dụng, tôi đã mua một vài cái và hóa ra cái này là tốt nhất, giá cả cũng phải chăng, lực hút mạnh, kiểu dáng ngắn đẹp hơn, cảm ứng cũng tốt, tôi sẽ mua nó một lần nữa nếu cần thiết"
một *** 9 (khuyết danh)
01.01
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rác, đúng là sạc đầy, treo máy buổi tối, sáng ra hết điện, thử hai lần, người khác có hai chiếc 13, chiếc này 15, đánh giá không tốt"
h *** 6 (khuyết danh)
01.05
"Trong vòng một tháng, một chức năng cảm biến ở góc bị hỏng, xấu hổ, cố gắng không đá vào nơi lắp đặt"
phạt *** 9 (khuyết danh)
2022.12.10
"Không sao, hôm đó cảm biến nhanh, sạc chưa đầy nửa tiếng, dùng sau mình sẽ nhận xét về nó."

0965.68.68.11