Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử Chấn lưu

MÃ SẢN PHẨM: TD-669995991178 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Manwels/Manweishi
Model: bộ nguồn vỏ nhựa
Phân loại màu sắc: Nguồn điện 12V [6W] Nguồn điện 12V 0,5A [12W] Nguồn điện 1A 12V [18W] Nguồn điện 12V 1,5A [24W] Nguồn điện 2A 12V [36W] Nguồn điện 12V 3A [48W] Nguồn điện 4A 12V [60W] 5A Bộ nguồn 12V [ 72W] Bộ nguồn 6A 24V [6W] Bộ nguồn 24V 0.25A [12W] Bộ nguồn 0.5A 24V [24W] Bộ nguồn 1A 24V [36W] Bộ nguồn 24V 1.5A [48W] 2A 24V Bộ nguồn [60W] Bộ nguồn 2.5A 24V [72W] Phích cắm 3A Bộ nguồn 12V [12W] Bộ nguồn 12V 1A có phích cắm [18W] Bộ nguồn 12V 1.5A có phích cắm [24W] Bộ nguồn 12V 2A có phích cắm [36W] 3A Bộ nguồn 12V có phích cắm [48W] 4A Bộ nguồn 12V có phích cắm [60W] 5A
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử
Đèn Led Chuyển Đổi Nguồn Điện Ổ Ballast 12V Hiệu Cắt Tóc Gương Cảm Ứng Gương Trang Điểm Đèn Thanh Ánh Sáng Biến Áp 24V tăng phô đèn led chấn lưu điện tử

0965.68.68.11