giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời Đèn năng lượng mặt trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-670788144780 Đã bán 6
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: năng lượng mặt trời
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Điểm nổi bật chất lượng dự án 100w. Một lần kéo một điểm nổi bật chất lượng dự án 5m 100w. Một lần kéo một điểm nổi bật chất lượng dự án 10m 200w. Một lần kéo một điểm nổi bật chất lượng dự án 5m 200w. Điểm nổi bật chất lượng dự án một lần 10m 300w. Một đối một 5- dự án chất lượng cao mét 300w. Dự án một đối một 10 mét với chất lượng cao. 400w. Dự án một đối một 5 mét với chất lượng cao. 400w. Dự án một đối một 10 mét với chất lượng cao. 500w. Một đối một 5 Một kéo một dự án 10m chất lượng cao. 100w. Một kéo hai dự án 5m chất lượng cao. 100w. Một kéo hai dự án 10m chất lượng cao 200w. Một kéo hai dự án 5m chất lượng cao 200w. Một kéo hai 10 mét chất lượng cao 300w. Một kéo hai 5 mét chất lượng cao 300w. Một kéo hai 10 mét chất lượng cao 400w. Một kéo hai 5 mét chất lượng cao 400w. Một kéo hai 10 mét chất lượng cao 50W. .Một kéo Một đèn 5m chất lượng dự án 50W.Một kéo một đèn tường năng lượng mặt trời 10m 20W
Điện áp: ≤36V (đã bao gồm)
Chất liệu thân đèn: PVC
Vật liệu bóng râm: Polyme
Diện tích chiếu xạ: 100m²-150m² 30m²-50m² 15㎡-30㎡ 30㎡
Loại điều khiển: Điều khiển công tắc thông minh
Cho dù điều khiển thông minh: có
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời
giá đèn năng lượng mặt trời solar light 300w Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chiếu sáng trong nhà và ngoài trời siêu sáng công suất cao đèn sân vườn đèn pha chống nước thông minh đèn led năng lượng mặt trời 100w đèn sạc năng lượng mặt trời

Customer Reviews

s***4 (ẩn danh)
09:23, 03/02/2023
"Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, độ sáng dịu và cảm biến nhạy"
b *** b (khuyết danh)
Tháng Tám 26, 2022 lúc 16:25Thêm 37 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm nhận xét] Đó là một giá trị tốt sau khi sử dụng một thời gian"
t***2 (ẩn danh)
Tháng Tám 25, 2022 lúc 15:48
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***1 (ẩn danh)
11/09/2022 08:45
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Nhanh *** f (ẩn danh)
Tháng Tám 14, 2022 lúc 15:58
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
b *** b (khuyết danh)
16/08/2022 15:26
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***8 (ẩn danh)
Tháng Tám 12, 2022 lúc 16:17
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Mao***d (khuyết danh)
22 tháng 12, 2022 lúc 16:54
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Ou***jin (giấu tên)
Tháng Mười 06, 2022 lúc 16:22
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
f *** 1 (ẩn danh)
31/08/2022 06:26
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
chọn *** k (ẩn danh)
Tháng Tám 12, 2022 lúc 16:30
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11