Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi Đèn xông tinh dầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-685349242352 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
996,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Trong Xiangju
Model: máy khuếch tán hương thơm hạt gỗ
Chất liệu: khác
phong cách: Trung Quốc
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: Máy xông tinh dầu vân gỗ + 10 loại tinh dầu 1ML máy xông tinh dầu vân gỗ + tinh dầu chanh Máy xông tinh dầu vân gỗ 5ml + tinh dầu cam ngọt Máy xông tinh dầu vân gỗ 5ml + tinh dầu bưởi Máy xông tinh dầu vân gỗ 5ml + tinh dầu cam bergamot Máy xông hương hạt gỗ 5ml + tinh dầu phong lữ 5ml Máy xông hương hạt gỗ + tinh dầu khuynh diệp 5ml Máy xông hương hạt gỗ + tinh dầu bạc hà 5ml Máy xông hương hạt gỗ + tinh dầu oải hương 5ml Máy xông hương hạt gỗ + tinh dầu hoa cam 5ml Máy xông hương hạt gỗ 5ml máy khuếch tán + tinh dầu hoa huệ 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + tinh dầu hoa hồng 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + tinh dầu hoa phong lan trắng 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + tinh dầu hoa mộc 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + tinh dầu cây sơn 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + hoa nhỏ Tinh dầu hoa nhài 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + Tinh dầu trầm hương mận xanh Chanyuan 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + Tinh dầu trà trắng Kongshan 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + Tinh dầu Midsummer Night 5ml Máy khuếch tán hương vân gỗ + Tinh dầu Hedonic Garden 5ml Tinh dầu hương gỗ máy khuếch tán + tinh dầu Tangerine Dream 5ml
Năm niêm yết Mùa: Mùa thu 2022
Loại sản phẩm trị liệu bằng hương thơm: Máy khuếch tán hương thơm hạt gỗ
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi
Hạt gỗ hương liệu máy tinh dầu hộ gia đình máy khuếch tán hương thơm lạnh hương thơm cụ tắt tiếng đèn siêu âm hương liệu nhỏ máy tạo độ ẩm hương liệu đèn xông tinh dầu phun sương máy xông tinh dầu xe hơi

Customer Reviews

Yi *** xin (khuyết danh)
01.05
"Chất lượng máy rất tốt, thái độ phục vụ của cửa hàng cũng rất tốt, giao hàng nhanh ???"
mèo *** ah (khuyết danh)
01.12
"Sương mù tốt và ít tiếng ồn Thiết kế mới của Trung Quốc rất độc đáo."
z *** h (khuyết danh)
2022.12.22
"Tôi nóng lòng muốn mở nó ra khi nó đến, nó thực sự không làm tôi thất vọng, chất lượng rất tốt và hình thức khá cao, tiền nào của nấy, cái tôi mua trước đây đơn giản là không thể so sánh được. Vô cùng yên lặng."
t *** 3 (khuyết danh)
01.02
"Tính năng sản phẩm: dễ sử dụng. Chất liệu bề ngoài: rất sạch sẽ và cao cấp, kê đầu giường rất tốt, đồng thời có thể tạo ẩm. Chất lượng sản phẩm: Chất lượng tốt, màu gỗ cũng rất đẹp."
một *** 9 (khuyết danh)
2022.12.28
"Kinh nghiệm rất xấu. Hầu hết những người bạn muốn tin tưởng nhạc cụ Lengxiang này đều là những người ngủ tương đối nhẹ, sử dụng thiết bị này vào ban đêm có thể đánh thức bạn! Không thử thì làm sao biết nó có âm thanh rung lớn như vậy, sau đó bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng sẽ không đổi trả sau khi khui hộp, mong mọi người cẩn thận! !"
w *** 9 (giấu tên)
2022.12.16
"Nó rất yên tĩnh và hương thơm của tinh dầu lan tỏa rất nhanh, đủ cho phòng ngủ của tôi. Và rất tiện lợi khi vệ sinh, 100ml nước dùng được rất lâu"
t *** 1 (giấu tên)
2022.11.02
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Ánh sáng vàng ấm áp rất dịu nhẹ, với tinh dầu cây dành dành mà tôi chọn, nó thơm và ngọt ngào, cả căn phòng ấm áp hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau vài phút sử dụng, căn phòng tràn ngập hương thơm, hiệu quả trị liệu bằng tinh dầu này rất tốt, nói chung là tôi hài lòng sau khi sử dụng vài ngày. Bạn không cần cho nhiều nước mà hơi sương khá lớn, có thể dùng làm máy tạo độ ẩm, khi dùng hết nước sẽ tự ngắt. Bạn không cần phải lo lắng về việc bật nó mỗi đêm k"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.10.16
"Mình rất thích, con nhỏ này phun sương rất tốt, không làm ướt desktop, rất thích hợp để xem phim truyền hình cạnh máy tính, hình thức đẹp, chất lượng test cá nhân không có vấn đề gì"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.10.13
"Tinh dầu hoa lan trắng mùi siêu thơm, y như hoa thật, dùng xong phòng thơm thoang thoảng, mình thấy thư thái dễ chịu, mùi thơm rất cao cấp, chị phục vụ khách hàng cũng rất kiên nhẫn và chu đáo. Mình đã giới thiệu nó cho những người bạn khác và sẽ sử dụng lại mua lại"
không *** 5 (khuyết danh)
2022.10.13
"Mình rất bất ngờ khi nhận được nó, nó rất tinh tế, chỉ cần thêm một chút tinh dầu, sau đó thêm nước, một lúc sau căn phòng sẽ tràn ngập hương thơm, và rất thoải mái khi tôi đặt nó ở đầu giường vào ban đêm, nó cũng cải thiện giấc ngủ của tôi, và chất lượng tốt Rất thiết thực."
t *** 0 (ẩn danh)
2022.10.13
"Có máy xông tinh dầu tại nhà thanh lọc không khí rất tốt, không khí trong lành, điều hòa còn có thể tạo ẩm, ban đêm khi ngủ có thể tự động tắt, gần như không gây tiếng ồn và không làm phiền bé chút nào. và ngoại hình siêu cao, tôi rất thích."
t *** 0 (ẩn danh)
2022.10.13
"Nó hoạt động tốt trong cửa hàng và ngay lập tức mua một chiếc khác để sử dụng tại nhà, Xunjiu không cảm thấy khô mũi nữa, và nó thực sự là một chiếc máy đẹp, đặc biệt là khi bật đèn. Ánh sáng nhẹ đẹp và không chói, rất hài lòng"
y *** 2 (giấu tên)
2022.10.21
"Tôi thực sự thích vẻ ngoài đơn giản, nó có thể được làm ẩm và làm dầu thơm, và nó rất yên tĩnh! Trong thời gian rảnh rỗi, hãy để hương thơm của cây cỏ thanh khiết mang lại sự thư thái cho cơ thể và tâm trí mệt mỏi của bạn, rất đáng để giới thiệu!"
Huân *** 0 (giấu tên)
2022.10.14
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi rất thích máy xông tinh dầu, nó nhỏ và không chiếm nhiều không gian, nó cũng rất tiện lợi, hương thơm của tinh dầu rất tốt, tôi sẽ mua lại"
Nhất *** TP ( Khuyết danh)
2022.10.13
"Rất dễ sử dụng, có thể dùng làm máy tạo độ ẩm, máy tạo mùi thơm, nhỏ vài giọt tinh dầu vào là thơm cả phòng."
t *** 1 (giấu tên)
2022.10.13
"Độ ẩm và khuếch tán hương thơm đều chính xác, sương mù mỏng manh, không có hơi nước tích tụ trên mặt đất, âm thanh nhỏ và điều quan trọng nhất là nguồn điện sẽ tự động ngắt khi hết nước, đó là hoàn hảo"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.10.13
"Thật tuyệt khi có một chiếc máy tạo độ ẩm bằng tinh dầu thơm ở nhà vào mùa đông, sau khi thêm tinh dầu vào thì sương rất mịn và hương thơm lan tỏa nhanh chóng, mùi thơm thoang thoảng khắp phòng khiến người ta cảm thấy rất thư thái. So với những chiếc tôi mua hàng chục đô , chất lượng thực sự kém, tốn một xu, hàng chia ra thực sự tốt, chất lượng tốt hơn, không phải lo lắng và không gặp sự cố, rất đáng tiền, và hình thức cũng rất ưa nhìn.Thật tuyệt khi có một chiếc máy tạo độ ẩm bằng tinh dầu thơm"

0965.68.68.11