Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi Khóa cửa thông minh

MÃ SẢN PHẨM: TD-692145187657 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,662,000 đ
màu hoàn thiện:
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Ghi chú

Số lượng:
Màu hoàn thiện: đen tuyền [bản tiêu chuẩn] thân khóa inox + hướng dẫn lắp đặt màu đen huyền [bản tiêu chuẩn] thân khóa inox + lắp cửa đồng đỏ [bản tiêu chuẩn] thân khóa inox + hướng dẫn lắp đặt đồng đỏ [phiên bản tiêu chuẩn] thân khóa bằng thép không gỉ + không gian cài đặt tại nhà màu xám [phiên bản tiêu chuẩn] thân khóa bằng thép không gỉ + không gian cài đặt hướng dẫn màu xám [phiên bản tiêu chuẩn] thân khóa bằng thép không gỉ + cài đặt cửa màu đen [mở khóa từ xa + mật khẩu chu kỳ] thép không gỉ thân khóa + hướng dẫn cài đặt nửa đen [mở khóa từ xa + mật khẩu chu kỳ] thân khóa inox + cài đặt cửa đồng đỏ [mở khóa từ xa + mật khẩu chu kỳ] thân khóa inox + hướng dẫn cài đặt đồng đỏ [mở khóa từ xa + chu kỳ mật khẩu] Thân khóa bằng thép không gỉ + không gian cài đặt từ cửa đến cửa màu xám [mở khóa từ xa + mật khẩu chu kỳ] Thân khóa bằng thép không gỉ + hướng dẫn cài đặt không gian màu xám [mở khóa từ xa + mật khẩu theo chu kỳ] thân khóa bằng thép không gỉ + cài đặt từ cửa đến cửa màu đen nửa đêm [lỗ nhìn trộm trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa bằng thép không gỉ + hướng dẫn cài đặt màu đen nửa đêm [lỗ nhìn trộm trực quan + điều khiển thông minh WIFI] Thân khóa bằng thép không gỉ + lắp đặt cửa bằng đồng đỏ [mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] ] thân khóa bằng thép không gỉ + hướng dẫn lắp đặt bằng đồng đỏ [mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa bằng thép không gỉ + lắp đặt từ cửa đến cửa màu xám không gian [mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] Thân khóa bằng thép không gỉ + hướng dẫn cài đặt màu xám không gian [mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa inox + cài đặt cửa màu đen nửa đêm [nhận dạng khuôn mặt + mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa inox + hướng dẫn cài đặt màu đen nửa đêm [Nhận dạng khuôn mặt + mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa inox + lắp đặt tận nhà bằng đồng đỏ [nhận diện khuôn mặt + mắt mèo trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa inox + hướng dẫn lắp đặt đồng đỏ [nhận diện khuôn mặt + trực quan mắt mèo + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa bằng thép không gỉ + không gian lắp đặt từ cửa đến cửa màu xám [nhận dạng khuôn mặt + lỗ nhìn trộm trực quan + điều khiển thông minh WIFI] thân khóa bằng thép không gỉ + không gian lắp đặt hướng dẫn màu xám [nhận dạng khuôn mặt + lỗ nhìn trộm trực quan + điều khiển thông minh WIFI ] thân khóa inox + Lắp đặt tại nhà
Vật liệu bảng điều khiển và tay cầm: hợp kim nhôm
Loại điện tử: khóa cảm ứng, khóa kết hợp khác, khóa thẻ IC, khóa vân tay
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi
Khóa vân tay dòng Mi Khóa cửa chống trộm tự động nhận dạng khuôn mặt Khóa điện tử trực quan Khóa kết hợp thông minh mắt mèo ổ khóa vân tay xiaomi ổ khoá vân tay xiaomi

Customer Reviews

k***0 (ẩn danh)
14:58 ngày 11/02/2023
"Phiên bản cơ bản nhất tôi đã mua, cài đặt được hoàn thành theo hướng dẫn của video, một người có thể hoàn thành độc lập, điều chính là hiểu khi cắt, không có vấn đề gì khi cắt thêm"
Làm đẹp***5
03/01/2023 20:46
"Dưới sự hướng dẫn rất kiên nhẫn của dịch vụ khách hàng, nó đã được cài đặt! Giá trị cao, chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với cửa hàng vật lý. Bây giờ bạn không phải lo lắng về việc quên chìa khóa của bạn. Phải khen ngợi năm sao, ?????, nếu bạn muốn thay khóa, đừng nghĩ ngợi, chỉ cần đặt hàng!"
Triệu***8
13:39 ngày 19/02/2023
"Đây là lần thứ hai tôi mua nó và tôi đã gặp sự cố cài đặt giữa chừng. Hướng dẫn bằng video của người bán đã giải quyết vấn đề đó một cách hoàn hảo! tốt như trước đây!"
Triệu***8
00:21, 06/02/2023Đã thêm 4 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Khóa vân tay rất dễ sử dụng, có thể nhận dạng vân tay trong vài giây và nhận dạng khuôn mặt cũng rất nhanh, ngay cả khi ánh sáng không tối lắm, nhận dạng khuôn mặt vẫn có thể mở khóa, vì camera có chức năng hồng ngoại , rất thiết thực, và phải đánh giá tốt! [Nhận xét bổ sung] Lời đầu tiên: Tôi là người mua thực sự! Vì cửa hàng này là người bán hàng hoàn toàn có lương tâm, trong quá trình sử dụng có vấn đề gì không hiểu người bán sẽ gọi điện hướ"
Gửi *** thành phố (khuyết danh)
19:51 ngày 03/02/2023Đã thêm 8 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Khóa rất tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn, do tôi tự lắp đặt và thiết lập nên hỏi dịch vụ khách hàng rất nhiều câu hỏi, thật sự rất phiền phức. Khóa rất dễ sử dụng và phản hồi mở khóa bằng dấu vân tay nhanh và mở trong vài giây. Quét mặt mất vài giây, cũng rất tiện lợi, chìa khóa thì ngay cả ông già ngu ngốc cũng mở được, giải quyết triệt để rắc rối ông già quên chìa khóa. Khi cài đặt, phím # từ để xác nhận và phím * từ để quay lại. Tôi đã tắt chức năng cảm biến tự động của cơ"
k***8 (ẩn danh)
Ngày 13 tháng 12 năm 2022 lúc 21:45
"Bề ngoài của khóa vân tay rất đẹp và sang trọng, với nhiều chức năng mở khóa bằng mật khẩu, vân tay và thẻ IC, đồng thời chức năng kết nối các ứng dụng WIFI và APP có thể lớn hơn. Pin dùng được lâu, mình sẽ đánh giá sau hai tuần sử dụng, giá cả cũng phù hợp, là sự lựa chọn rất tốt."
An***9 (giấu tên)
Tháng Mười Hai 06, 2022 lúc 20:08
"Hôm qua, ổ khóa thông minh cuối cùng cũng được lắp, vì cửa thép cũ không có lỗ khóa nên ông chủ không muốn lắp, bộ phận dịch vụ khách hàng và nền tảng công ty đã tốn rất nhiều công sức để giúp tôi giao tiếp và giải quyết. Bây giờ tôi rất hài lòng rất vui vì điều ước của tôi đã thành hiện thực. Đã giải quyết được vấn đề quên mang theo chìa khóa và không thể vào cửa."
Chen***dong (khuyết danh)
12:59 ngày 19/02/2023
"Thiết kế ngoại hình cao cấp và trang nhã, hiệu quả tổng thể tốt, tiện lợi và thiết thực, có giải thích và liên lạc về dịch vụ khách hàng, thiếu phụ kiện sẽ được bổ sung ngay lập tức, dịch vụ hậu mãi rất chu đáo, và tôi sẽ mua một cái khác."
t***1 (ẩn danh)
21:16, 12/02/2023
"Tôi đã chọn chiếc khóa này từ lâu. Chiếc khóa này thực sự tốt. Thật tuyệt vời. Cả chất liệu và tay nghề đều vượt quá mong đợi. Gói giao hàng đáng đồng tiền rất tốt và nhanh chóng. Bạn không cần phải Sau này mang theo chìa khóa khi ra ngoài. Bạn cũng có thể điều khiển khóa từ xa. Khóa này cũng tốt. Tôi không sợ khóa thẻ từ không mở được, hy vọng pin sẽ bền hơn! Dịch vụ khách hàng rất kiên nhẫn, 666 rất tốt, tôi tự cài đặt và mở khóa rất nhạy, rất tốt!"
1***8 (ẩn danh)
18:35, 19/02/2023
"Giao hàng nhanh, người bán giao tiếp rất kiên nhẫn, người cài đặt rất chuyên nghiệp, hướng dẫn rất chi tiết, thao tác cài đặt dễ dàng, mở khóa bằng vân tay rất nhạy."
Bắc***2 (khuyết danh)
14:00, 17/02/2023
"Đã nhận được hàng, hàng thật giống với mô tả của cửa hàng. Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt và hướng dẫn cài đặt. Thật dễ dàng và thuận tiện để sử dụng sau khi cài đặt, và bạn không phải lo lắng về việc quên mang theo chìa khóa nữa!"
Fan ***jian (giấu tên)
14:11 ngày 17/02/2023
"Hình thức khóa vân tay rất đẹp, chất lượng cũng tốt, người bán kiên nhẫn trả lời thắc mắc, giá cả cũng phải chăng, thời hạn bảo hành còn 5 năm, có nhu cầu mình sẽ đến đến nhà của bạn một lần nữa. Rất khen ngợi."
t***5 (ẩn danh)
19:04, 16/02/2023
"Kích thước tiêu chuẩn và xi lanh khóa đủ dày để được sử dụng làm khóa cửa thông thường. Xi lanh khóa được lắp vào chìa khóa để xoay linh hoạt, quá trình đánh bóng và mạ được thực hiện tốt. Tốc độ giao hàng nhanh, do trước đó liên lạc không nói với tôi là cần tự cắt trụ khóa và vít, nếu tự làm thì cần máy mài góc, sau này bộ phận chăm sóc khách hàng đã giải quyết."
d***1 (ẩn danh)
20:52, 11/02/2023
"Video cài đặt do người bán cung cấp, tôi đã tự cài đặt. . Sản phẩm rất tốt, nếu bạn quên lấy chìa khóa để tìm ổ khóa, bạn có thể mở một lần và mất 50. Bạn có thể mua ổ khóa này mà không sợ quên chìa khóa nếu bạn tìm nó vài lần. . . đáng mua. ."
y***3 (ẩn danh)
10:30, 09/02/2023
"Đã nhận được ổ khóa, thợ cũng đến lắp, chất lượng rất tốt, đi ra ngoài không cần cầm chìa khóa, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của tôi."
chi *** s
20:56, 06/02/2023
"Chất lượng cao và giá thấp, ngoài sức tưởng tượng, rất nhạy, có thể cài đặt âm thanh, có thể thay đổi kích thước khóa, có thể cài đặt báo thức, thiết bị hoàn chỉnh, có thể mở nam châm, có thể đặt mật khẩu đã mở thì mở được vân tay, mở rất tiện lợi, ngoài ra còn có chuông cửa và chức năng khóa phím"
t***1 (ẩn danh)
16:49, 04/02/2023
"Mình mua loại có mắt mèo nên cũng bỏ luôn phần giám sát ở cửa, dùng vài hôm thì thấy ổn, rất tiện lợi. Người cài đặt cũng rất lịch sự và sẽ giới thiệu cho bạn bè"
Trang chủ ***khỉ (khuyết danh)
22:50, 02/02/2023
"Giao hàng nhanh, lắp đúng hẹn, khóa đẹp, chức năng vừa đủ với nhu cầu của tôi, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình và chuyên nghiệp. Tất cả các khía cạnh đều phù hợp với mong đợi, đồng ý"
h***j (khuyết danh)
16:22, 22/02/2023
"Thanh xi lanh khóa và vít dài cố định đều dài và cần phải thay đổi, và các cài đặt khác trơn tru."
k***g (khuyết danh)
21:21, 21/02/2023
"Khóa này là hàng giảm giá, giá rất cao, vì phải gấp về nhà nên sau khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, tôi đã đặt hàng ngay trong ngày, sáng hôm sau hàng đã về, trưa chủ nhân đã lắp xong. Cảm ơn rất nhiều. Và ông chủ rất có lương tâm, cửa của tôi tiếp xúc không tốt, ông ấy đã cẩn thận giúp tôi tìm ra vấn đề và xử lý nó, và tôi rất biết ơn ông ấy."

0965.68.68.11