Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé Đèn sưởi

MÃ SẢN PHẨM: TD-673652461567 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
882,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Ghi chú

Số lượng:
Số giấy chứng nhận CCC:  2022010707444867
Thương hiệu: Lei Shizhi
Mô hình: ZE600-01
Chức năng: Màn hình LED sấy khô và hút ẩm
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục (Đại lục)
Kích thước: 300MMX600MM
Phương pháp lắp đặt: nhúng trần
Phân loại màu: Trắng sang trọng (key switch), trắng nhôm toàn bộ (key switch), bạc sang trọng (key switch), bạc nhôm toàn bộ (key switch), vàng sang trọng (key switch), vàng nhôm toàn bộ (key switch), trắng sang trọng (công tắc màn hình cảm ứng), toàn bộ Nhôm trắng (công tắc màn hình cảm ứng) Bạc sang trọng (công tắc màn hình cảm ứng) Bạc toàn bộ nhôm (công tắc màn hình cảm ứng) Vàng sang trọng (công tắc màn hình cảm ứng) Vàng nhôm toàn bộ (công tắc màn hình cảm ứng) Trắng sang trọng (không cần đấu dây) công tắc điều khiển từ xa) toàn bộ màu trắng nhôm (công tắc điều khiển từ xa không đi dây) Màu bạc sang trọng (công tắc điều khiển từ xa không đi dây) Toàn bộ màu bạc nhôm (công tắc điều khiển từ xa không đi dây) Màu vàng sang trọng (công tắc điều khiển từ xa không đi dây) Toàn bộ màu vàng nhôm (công tắc điều khiển từ xa không đi dây) -miễn phí công tắc điều khiển từ xa) Màu trắng sang trọng (công tắc màn hình cảm ứng giọng nói hai dây) Toàn bộ bằng nhôm Màu trắng (công tắc màn hình cảm ứng giọng nói hai dòng) Bạc sang trọng (công tắc màn hình cảm ứng giọng nói hai dây) Toàn bộ màu bạc nhôm (màn hình cảm ứng giọng nói hai dòng) công tắc) Màu trắng sang trọng (công tắc điều khiển kép bên trong và bên ngoài không đi dây) Màu trắng hoàn toàn bằng nhôm (công tắc điều khiển kép bên trong và bên ngoài không đi dây)
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Các mô-đun chức năng: sưởi ấm + thông gió + chiếu sáng
Phương pháp điều khiển: Điều khiển ứng dụng thông minh
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé
Leishi thông minh Yuba tích hợp gió sưởi trần phòng tắm quạt hút chiếu sáng quạt sưởi năm trong một đèn sưởi dầu đèn sưởi cho bé

Customer Reviews

y***7 (ẩn danh)
09/01/2023 10:48Thêm 24 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Bao bì rất tốt, thương hiệu lớn đáng tin cậy,"
Ngựa*8
Ngày 30 tháng 12 năm 2022 lúc 18:16
"Chức năng sản phẩm: chức năng rất đầy đủ, toàn bộ là nhôm, chất lượng tốt, lần sau tôi sẽ đến ủng hộ, xin cảm ơn"
x***6 (ẩn danh)
Tháng Mười Hai 16, 2022 lúc 14:29Đã thêm 51 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Yuba này là một trong những thứ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Đừng sử dụng nó. Không có nhiều nhiệt độ. Ngôi nhà mới được lắp đặt một thời gian và đã được sử dụng vài lần. Vài phút sau, nhiệt độ hiển thị 14 độ, tắm xong thổi vào người như gió mát, chỉ là hiệu ứng ánh sáng"
t *** 7
05/01/2023 23:28Thêm 23 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Bình luận thêm] Mình mới nhận con về, mọi thứ đều ổn, nhà mới còn chưa về, đang mong đến lúc mặc vào, mong đến lúc đó sẽ ổn."
Trương***6
04/01/2023 18:46
"Dễ cài đặt, nóng lên nhanh chóng, rất hài lòng Tính năng sản phẩm: tốt"
t***9
01/01/2023 21:55Đã thêm 8 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Không tệ, sẵn sàng mua một cái [Nhận xét bổ sung] Mất vài ngày để nhận xét, tắm vào mùa đông không lạnh, tôi cảm thấy nhiệt độ tăng nhanh, tự cài đặt rất đơn giản, nên mua."
Món***đồng (khuyết danh)
Ngày 26 tháng 11 năm 2022 lúc 15:32
"Sau khi so sánh nhiều công ty, cuối cùng tôi quyết định mua cái này, tôi đã rất ngạc nhiên khi mở nó ra, không ngờ lại ngạc nhiên với mức giá như vậy, đóng gói chắc chắn và tay nghề tỉ mỉ."
F *** bớt (ẩn danh)
Ngày 23 tháng 11 năm 2022 lúc 19:25Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tôi đã mua hai cái cùng một lúc và tôi đã tự lắp đặt. Màn hình cảm ứng này rất dễ sử dụng và tính năng tắt máy bị trì hoãn thật tuyệt vời! ??? [Nhận xét bổ sung] Nó hoạt động rất tốt, hiệu ứng không khí ấm áp tuyệt vời, ánh sáng quá sáng, chỉ cần bật đèn trong phòng tắm lớn"
Xu***8 (giấu tên)
27 tháng 12, 2022 lúc 11:34Thêm 32 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Chất lượng rất tốt, hãy yên tâm mua hàng"
Lý *** sốt (khuyết danh)
07/09/2022 10:47Thêm 134 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Đừng mua Yuba thực sự là lừa đảo, nhiệt độ tăng rất chậm và hơn mười phút sau trời vẫn chưa nóng."
tôi *** 8
Tháng Một 08, 2023 lúc 21:00
"rất tốt. ấm áp hơn nhiều so với trước đây"
t *** 2
Ngày 19 tháng 12 năm 2022 lúc 18:39
"Máy nóng lên nhanh, bật lên gần như nóng, thoát khí ra ngoài cũng rất hiệu quả, toàn bộ là nhôm, không sợ bị nứt sau thời gian dài sử dụng. Đèn trong phòng tắm của chúng tôi rất tối, nhưng đèn này rất sáng, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Có một lỗi nhỏ ở giữa và người bán đã nhanh chóng giải quyết nó mà không chậm trễ trong việc sử dụng nó, nó phải được khen ngợi."
Giang *** tháng
Ngày 20 tháng 12 năm 2022 lúc 22:52
"Chức năng sản phẩm: tất cả các chức năng bao gồm không khí ấm, thông gió, chiếu sáng Chất liệu bề ngoài: hợp kim nhôm bề ngoài Chất lượng sản phẩm: vật liệu thật"
quanh co *** y
Ngày 20 tháng 12 năm 2022 lúc 21:35
"Đây là lần đầu tiên tôi mua một chiếc Yuba từ cửa hàng này và tôi đã chọn dự án cài đặt trả phí, ông chủ rất tốt bụng và giúp tôi cài đặt theo thời gian đã thỏa thuận, tôi đã thử đại khái, hy vọng chất lượng tốt và bền chặt! Nếu nó hữu ích, tôi sẽ theo dõi!"
t***9 (ẩn danh)
Ngày 29 tháng 12 năm 2022 lúc 11:50
"Hiệu quả sưởi ấm của Yuba rất tốt, chức năng thông gió cũng rất mạnh, có thể dùng làm quạt hút, một máy hai chức năng, đèn cũng rất sáng. Dịch vụ khách hàng là kịp thời. giống!"
Không *** không (ẩn danh)
13/01/2023 16:49
"Rất ngạc nhiên, khung cố định của mô-đun sưởi ấm thực sự là nhựa? Sau một thời gian dài, nó sẽ không bắt lửa? Bạn có dám tiết kiệm chi phí này không? ? ? Hay thương hiệu?"
tươi***3 (ẩn danh)
12/01/2023 10:35Thêm 2 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người bán trả lời rất nhanh chóng và kiên nhẫn trả lời, đã cài đặt xong, giá cả phải chăng. [Nhận xét bổ sung] Chất lượng tốt, giao hàng nhanh, giao hàng vẫn là SF Express."
m***1 (ẩn danh)
Ngày 15 tháng 12 năm 2022 lúc 14:34Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Sản phẩm rất đẹp, đơn giản và trang nhã, dễ lắp đặt. đáng có. [Nhận xét bổ sung] Quá trình cài đặt đã hoàn tất, Yuba khi bật lên rất yên tĩnh và đèn cũng rất sáng, hài lòng"
Chun*** (Khuyết danh)
Ngày 27 tháng 12 năm 2022 lúc 14:02
"Tay nghề rất tốt, làm nóng nhanh, đầy đủ chức năng"
Phantom *** Blue (Khuyết danh)
08/12/2022 11:05Thêm 22 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Đồ tốt, giá cả phải chăng, nên mua"

0965.68.68.11