Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe

MÃ SẢN PHẨM: TD-633174599257 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,650,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: 15-266
Chất liệu: gỗ
gỗ: thông
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Các yếu tố phổ biến: Các bậc thầy nối dân gian bằng mây khúc gỗ khác thiết kế lỗ mộng và mộng
Phân loại màu: Cao 1,5 mét * Rộng 0,5 mét 3 quạt cao 1,5 mét * Rộng 0,5 mét 4 quạt cao 1,5 mét * Rộng 0,5 mét 5 quạt cao 1,5 mét * Rộng 0,5 mét 6 quạt cao 1,7 mét * Rộng 0,5 mét 3 quạt 1,7 m * rộng 0,5 m 4 quạt cao 1,7 m * rộng 0,5 m 5 quạt cao 1,7 m * rộng 0,5 m 6 quạt cao 1,8 m * rộng 0,5 m 3 quạt cao 1,8 m * rộng 0,5 m 4 quạt cao 1,8 m * rộng 0,5 m 5 quạt cao 1,8 mét * rộng 0,5 mét 6 quạt cao 2 mét * rộng 0,5 mét 3 quạt cao 2 mét * rộng 0,5 mét 4 quạt cao 2 mét * rộng 0,5 mét 5 quạt cao 2 mét * rộng 0,5 mét 6 quạt
Vật liệu hoàn thiện: khác
Quy trình kết cấu: Quy trình mây tre đan
Công nghệ mây tre đan: cắm
Quy trình hoàn thiện: Gia công mây tre đan
Công nghệ veneer mây tre đan: đan nối
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: có
Số lượng người hâm mộ: 4
Xuất xứ: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Tân Châu
Taxi có vận chuyển được không: có
Phong cách định vị: tiết kiệm
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe
Màn khung di động ròng rọc gấp gỗ chắc chắn đan tre nhà hàng văn phòng có bánh xe

0965.68.68.11